མེ་ཐིའུ་ལེའུ་ 1:18

18ཡེ་ཤུ་ཁིརཱིས་ཨ་ནི་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་ཨིན་མས་ ཁོ་མ་འཁྲུངས་པའི་ཧེ་མ་ ཡུམ་ མཱིར་ཡམ་ ཡོ་སེབ་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་བརྐྱབ་ནི་སྦེ་ཁ་ཚིག་བྱིན་ཚརཝ་ཨིན་མས་ དེ་འབདཝ་ད་ན་ཆུང་ མཱིར་ཡམ་གཉེན་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ལས་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་ཨ་ལོ་སྐྱེ་ནི་ཆགས་ནུག

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More