HEBREO 4:7

7Maʌ̃ carea Ãcõrẽba dewara ewarida b̶ʌsia idjia ʌ̃nãũbima jũẽnamãrẽã. Maʌ̃ ewarira Ãcõrẽba trʌ̃ b̶ʌsia “id̶i.” Maʌ̃ ewari b̶ʌd̶acarea dãrãbʌrʌd̶e idjia David̶eba maʌ̃nebemada bed̶easia. Maʌ̃ bed̶eara mʌ̃a naẽna naʌ̃ cartad̶e b̶ʌsia. Nãwã b̶ʌa: Id̶i Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e bãrã sora zarearãnadua.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More