Kolosaay 3:3

3Āmwoorēy kilēē nyoonēē āmu kiikima sopoontāngʼuungʼ nyēpō taay kilēē yoo kiimeer :inyēēn meerat nyēpō man. Ku paannyēēnyi, itingʼēy sopoon nyoo rēēl nkōō Kiriistō nyoo chōōnēē wōloo mii Iriin. Māsōwuuy piich chēpō ngʼwēny sopoontonoonēē rēēl.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More