Matthew 1

1Keso kélnaqtáxéseyak axta apkelwesey m'a Jesucristo apyapmeyk nano', cham'a Jesucristo apteme nak David aptáwen neptámen, tén han Abraham aptáwen neptámen: 2Abraham axta apketche m'a Isaac, keñe axta Isaac apketche m'a Jacob, keñe axta Jacob apketche m'a Judá, tén han ma'a apkelyáxeg'a nak. 3Judá axta apketche m'a Fares, tén han ma'a Zérah, keñe axta egken ma'a Tamar. Fares axta apketche m'a Esrom, keñe axta Esrom apketche m'a Aram. 4Aram axta apketche m'a Aminadab, keñe axta Aminadab apketche m'a Naasón. Naasón axta apketche m'a Salmón. 5Salmón axta apketche m'a Booz, keñe axta egken ma'a Rahab. Booz axta apketche m'a Obed, keñe axta egken ma'a Rut. Obed axta apketche m'a Jesé. 6Jesé axta apketche m'a wesse' apwányam David, keñe axta wesse' apwányam David apketche m'a Salomón, axta egken ma'a aptéma axta aptáwa' Urías. 7Salomón axta apketche m'a Roboam, keñe axta Roboam apketche m'a Abías. Abías axta apketche m'a Asá. 8Asá axta apketche m'a Josafat, keñe axta Josafat apketche m'a Joram. Joram axta apketche m'a Uzías. 9Uzías axta apketche m'a Jotam, keñe axta Jotam apketche m'a Acaz. Acaz axta apketche m'a Ezequías. 10Ezequías axta apketche m'a Manasés, keñe axta Manasés apketche m'a Amón. Amón axta apketche m'a Josías. 11Josías axta apketche m'a Jeconías tén han ma'a apkelyáxeg'a nak, cham'a kélnaqleykekxo axta israelitas Babilonia apkelmomakpo. 12Jeconías axta apketche m'a Salatiel, keñe axta Salatiel apketche m'a Zorobabel, cham'a natámen axta apkelmomap ma'a énxet'ák Israel. 13Zorobabel axta apketche m'a Abiud, keñe axta Abiud apketche m'a Eliaquim, keñe axta Eliaquim apketche m'a Azor. 14Azor axta apketche m'a Sadoc, keñe axta Sadoc apketche m'a Aquim. Aquim axta apketche m'a Eliud. 15Eliud axta apketche m'a Eleazar, keñe axta Eleazar apketche m'a Matán. Matán axta apketche m'a Jacob. 16Jacob axta apketche m'a José, cham'a María atáwa', egken nak ma'a Jesús, néltéma nak negko'o Mesías. 17Catorce axta apyókxoho aptawán'ák apkelánteyapma eyeynókxa m'a Abraham ekweykekxoho m'a David, catorce axta eyeynókxa m'a David ekweykekxoho m'a apkelmomakpo axta israelitas kélnaqleykekxo Babilonia, catorce axta nahan eyeynókxa m'a apkelmomakpo axta ekweykekxoho m'a aptéyeykmo Mesías. 18Keso ektémakxa axta apteyeykmo Jesucristo s'e: Pagkanmeyk axta yaqwayam katnehek atáwa' José m'a María, egken axta; wetamaxcheyk axta eyke ektéma lóso' eñama Espíritu Santo apmopwána amonye' yaqwayam keypetchak mók. 19Keñe m'a José, yaqwayam axta katnehek atáwa' m'a María, apteme axta énxet appéwomo, axta emáheyók etekkessesha ekwesey m'a María, apyexamakpók axta aqsa apmáheyo elwataksek apkelane. 20Apxekmowasamákpók axta Wesse' egegkok apchásenneykha apwanmagko neyseksa ekxeyenma apwáxok etnehek xa. Axta aptemék apkenagkama s'e: “José, David aptáwen neptámen, nágye' aqsa etnehek aptáwa' María, Espíritu Santo apmopwána keñamak apteméssesso peya nak kótak étche m'a. 21Kategkesek sa' étche apkenna' m'a María, keñe sa' etnéssesek apwesey Jesús. Eltamhakpok sa' xa ektáha nak, hakte elwagkasek sa' teyp énxet'ák apagkok ma'a ektémakxa nak apkelánéyak melya'assáxma.” 22Sawhomáxkók axta ektéma xa, yaqwayam enxoho katnehek ma'a apxeyenma axta Wesse' egegkok katnehek, apchásenneykekxo axta exének ma'a Dios appeywa aplegasso aptéma axta s'e: 23“Lósók sa' katnehek kelán'a meyke kélteméssesseykmohoxma, kategkesek sa' étche apkenna'. Kólteméssesek sa' apwesey Emanuel”(néltéma nak negko'o: “Dios sempáxaqwe.”) 24Xama axta apxatakha'a José, apkelyahákxók axta aptáhakxa appeywa m'a Wesse' egegkok apchásenneykha, aptáwa' axta aptemék ma'a María. 25Tegkessegkek axta étche apkenna' María meykexho apteméssesseykmohoxma m'a José, cham'a apteméssessama axta apwesey José m'a Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\