ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 25:1

1ಫೆಸ್ತನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More