1 Yuhanna 5

1Koo wun goosi Yeesu tâage Kristu gi, ey hàm Fay ɗi. Koo wun yiɗi tooy ya, yi ge yiɗi hàm ta wàa ɗa. 2To ot yiɗu go di Fay, ot tèerre go kà yey gàa yèk mgbèngda wàa gi, cè got cèngni nge ot yiɗi dawrre da hàm ta wàa. 3Ot yiɗu di Fay, to ot futɗe go yèk mgbèngda wàa. Yèk mgbèngda wàa ɗa ti ày ba. 4Ngam koo wun tâage hàm Fay ya, su ge sun kparri. Ni goosum worro orro ot sunde kparri. 5Wun sunge kparri ya, sonaa nit yey goose Yeesu tâage Hàm Fay gi? 6Yeesu Kristu ey tâage nit yey dàaga ni sòo baptisma wàa, ni njîim wurra wàa gi. Ti dàara ni sòo gbè ba, amma ni njîim ɗa. Jungci Delliya ii seedamku yèk maan takundi ɗi, ngam ey tâage takundi. 7Jàk seedum ây aw dii taan: 8Jungci Delliya, ni sòo, ni njîim ɗa aw taan pî aw 'mèmsi kpolo. 9Orro ot ngotɗe yèk seedamku nit ây, amma seedamku Fay hòmge 'mita. E tâage seedamku yey ii a hak Hàm wàa gi. 10Nit yey goosu di Hàm wàa gi, dii ni seedamku yey a tinîir wàa. Nit yey tâa ti goosu di Fay ba, inu di Fay Fak rèeng, ngam ti ngor yèk seedamku yey ii Fay a hak Hàm wàa gi ba. 11Fay hîina gûyrra tâam timgbàri. Gûyrra yey dii a gin Hàm wàa. Hû go tâa yèk seedamku maan. 12Nit yey 'mèmse ni Hàm Fay gi, dii ni gûyrra. Nit yey tâa ti 'mèmsi ni Hàm Fay ba, gûyrra ɗa cenu ba. 13Mi kèrfa dunde jàk ây gi, dun nit ây goose nîir Hàm Fay, ngam ha un cèngni, un dii ni gûyrra tâam timgbàri. 14Gòyrra tolnji cen diina a ɗàm kpees Fay, ngam to ot waawrre go jày kà yey yiɗi ey gi, ra ge rakna. 15To ot cèngni go raknarre jày waaw ot gi, ot cèngni ɗa kpàa got kpàa jày waaw ot gi. 16To nirri rap go di kor wàa mbitɗe jàk maarra yey tâa ge leknu a wurra ba, sey e waa Fay, ha e hîiw gûyrra di kor wàa mbirge jàk maarra tâa ge leknu a wurra ba gi. Amma jàk maarra kana tâaye, le ge leknu di nirri a wurra. Mi gàanu un waa Fay ngam jàk maarra maan ba. 17Tèerra tèem èca gòyrra ɗèm pî, jàk maarra ɗi. Amma jàk maarra kana dii tâa ge leknu di nirri a wurra ba. 18Ot cèngni, koo wun tâage hàm Fay ya, ge mbir jàk maarra ba. Hàm Fay faawrre, Tooy mamji ge mâaw ba. 19Ot cèngni, ot nit ta Fay ɗi. Amma kparri lang dii a mbinum Tooy mamji. 20Ot cèngni ɗa, Hàm Fay dàarage, hîina còycum ngam ha ot cèngsi Fak takundi. Orro a gin Fak takundi tâana, a gin Hàm wàa Yeesu Kristu. Kristu tâage Fak takundi ni gûyrra tâam timgbàri. 21Hàm ta mum, faasin hak wun a yèk mâr ây!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\