3 Yuhanna 1

1Miy mi toonji nit kimjum ây, mi kèbumfarre dum Gayu, yiɗum dum a takundi gi. 2Mu nit yey yiɗum dum gi, nge Fay e hîim tâarra mbâra a jày pî ni kpèw kpèw a isi ɗa, kà yey tâa tinîir wey mbâriya gi. 3Ngam tinîir mum kâwimge dèy, ye dàaran a kor ây kana aw sagim, mu dikɗe a yèk takundi, mu lònirre yèk takundi maan ni dikri wey. 4Cen kâwum ge hòmu di yey ba ye rakmi, a hàm ta mum aw dikɗe a yèk takundi gi. 5Mu nit yey yiɗum dum gi, mu mòorre tèerra tèem mbâra ngam kor goosum ây, koo ngam kor ây dàaga wooy gi. 6Aw seedirre yèk yiide wey a ɗàm kpees nit kimjum ây. To mu mgbaanji daw go a gayam waw a wooy gi, mu mbire mbâra kà yey gesi a ɗàm kpees Fay. 7Aw aw taye ngam tèem Kristu, aw ngor koo jâ a kàn nit ây èege yèk Fay ba. 8Hû go gesi ot ngot daw mbâra da nit ây kà yey, ngam ha ot 'mèmsi ni aw a tèem yeskunum yèk takundi. 9Mi kèrfa daw nà yèy càa da nit kimjum ây. Amma Diyoterefe yiɗi tâarra nit ɓèl gi, ey hàwe ngota yèk worro. 10Ngam maan a ye gim difa gi, ɓa gim ɓaysu jày tèe nà gi, kày yèerre yèk maktiya a hak worro. Amma mbita kà yey ti gerru ba, ti ngotɗe ɗa kor goosum ây dàaga gi ba, njang dawrre ɗa da nit ây yiɗe aw ngot daw gi, yuunifa dawrre a tîim nit kimjum ây. 11Mu nit yey yiɗum dum gi, ta mu rûunji tèerra tèem makta ba, amma tèerra tèem mbâri. Nit yey tèege tèem mbâri gi, ey nit Fay ɗi. Amma nit yey tèege tèem makta gi, ey ti rabu di Fay ba. 12A kor goosum ây pî aw seedirre yèk mbâra a hak Demetiyu. Yèk takundi ɗa seedurre a dikri wàa. Orro ɗa ot seedirre yèk mbâra a hak wàa. Mu cèngnige, nge yèk seedamku worro takundi ɗi. 13Yèk kana ngasim dèy, amma mi yiɗi mi kèrumfa ni tikèni jàk yiriya ba. 14Mi dànde, ra gim rabum yaale, ha ot yèenji ni mgbelyèy. 15Tâam mbâri e tâanji ni muy! A soob ta wey aw kèbumfarre. Kèbi daw da soob ta worro ɗa kpolo kpolo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\