Tumri Nittèerra ây 11

1A nit ây tèe daw Yeesu, ni kor goosum ây tâage a dees Yude aw rage, a nit ây èege nà yèk Fay ngaa aw ngore yèk wàa. 2Piyèr ye dàara a Yerusalem, a nit goosum ây kana a yòot ni-Yude ây aw lètnji ni ey, 3aw gàawe: Kà lekmu a tîim nit ây tâa aw rrèpni ba, mu riinji ni aw ya? 4Piyèr de sak daw yèk maan pî ni futnjum, de gàa: 5Mi tâarre nà a Yoppe. Ye waami Fay, de rapmi jày ni àyrra ndaram. Jày kà godo ɓèl ana a faktiturum, cirarre a gin mum ni mòocu a cewci naan. 6Ye gopmi mbâra, de kpàami jàk ây tâage ni nay naan, ni joot nûr ây, ni jòoy ây, ni jooy ây a farra. 7De rakmi gûn gàamde: Piyèr, an mu gûu mu rii! 8De gàami: Oow, Nitcoorra, mi haa riirra jày tâage maktiya, ni joot coorra ba. 9Gûn de yèesima a faktiturum nak cukti, gàa: Jày delse Fay, ta mu raptu kà jàk makta ba. 10Mbire kà yey nak taan. Jàk maan pî de naase a faktiturum. 11Kòsòng a nit ây taan anga a riiy Kaysariya, tèeran daw a gin mum, aw gòyrre a nin àay yey tâami gi. 12Jungci Delliya gàame: An mu taynji ni aw, ta mu hàanji a tinîir wey ba! De taynjina ni kor goosum ây yira, de lekna a àay nit maan. 13Ey de sakna kày rabe malayka gòyge a àay wàa, gàaw: Tèe da nit ây a Yoppe, aw 'naasa Simon înuwan Piyèr e dàara. 14Nit yey kà ge kàlum yèk yey ge saanum, dum ni nit àay rra wey pî. 15Ye ɗaami yèerra yèy, Jungci Delliya de cira a gin waw, kà yey cira nà mgban a gin worro. 16De ɓaysim yèk Nitcoorra gàaye: Yuhanna iirra dun nà baptisma gbè, amma un kpàa gun kpàa baptisma maan ni Jungci Delliya. 17To tâa go Fay hîi daw hîir kpolo kà yey hîina dorro, a ye goosina di Yeesu Kristu Nitcoorra gi, miy mi wun ɗi, ha mi njang di Fay ya? 18A ni-Yude ây ye ragin yèk yey, de tâan ɗong de 'misin nîir Fay, de gàan: Hû go Fay hîi da nit ây èege nà yèk wàa ɗa aw ini tinîir waw, aw kpàa gûyrra! 19Ɗàarra ɗàar yey anga a ɓàta Estefanu yeskini da nit goosum ây. Aw dige ha aw kpèrre a Fenikiya, ni Kipru, ni Antakiya. De yèen yèk Fay da ni-Yude ây gbè. 20A nit ây kana a tîim waw, aw yòot ni-Kipru ây ni yòot ni-Kirene ây ɗi, ye dàaran a Antakiya, de sagin Yèk Kâwrra yèk Yeesu Nitcoorra da yòot ni-riiy ây kana ɗa. 21Nitcoorra patɗa dawrre kàn, tâanjirre ni aw. Mûsa nit ây dèy aw goosige, aw ini tinîir waw a gin Nitcoorra. 22Yèk maan kpèrre a tuk nit kimjum ây a Yerusalem. De tèen Barnaba e dik a Antakiya. 23Ey ye kpèrre, de rabe mbâr Fay a tîim nit ây, de delu dèy. De mgbèng daw, ta aw woofa yèk Nitcoorra ba, amma aw fut ni tinîiri kpolo. 24Ey nit mbâra ɗi, tinîir wàa mûu ni goosum, ni Jungci Delliya. A nit ây dèy aw furre di Nitcoorra, aw iisirrarre mûurra. 25Barnaba de taye kàmda Sawlu a Tarsu. 26Ye kpàaw gi, de 'maawrra a Antakiya. Aw tâanji ni nit kimjum ây a farra yeri kpolo, aw kàlnji dawge da mûsa nit ây a farra yeri kpolo, aw kàlnji dawge da mûsa nit ây dèy. A Antakiya ɗaan daw înda nit ta Kristu da nit ây futke Yeesu gi. 27A nit ây lòni yèk Fay tâage a Yerusalem, aw dàara a Antakiya. 28Nirri kpolo dii a tîim waw, nîir wàa Agabu. De ane e lòni yèy ni Jungci Delliya de gàa: Fek ɓèl ii ge ii a deesi lang. Fek maan iiye a yer Kalawdu, Kaysara wûun ɓèl. 29A nit futa ta Yeesu aw raknjige, koo wuna e hîi hîiri kày ge mbin gi, ngam aw mgbaanji da kor goosum ây tâage a dees Yude. 30De mbirin kà yey, de tèenin jàk maan a kàn Barnaba ni Sawlu, aw 'maa a gin toonji nit kimjum ây a dees Yude.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\