Tumri Nittèerra ây 12

1Mgbàr maan Herode wûun ni-Yude ây riisi dawrre 'màari da nit goosum ây kana. 2De ɓàre Yakuba ɓèl wàa di Yuhanna ni ɓet ɓèl. 3Ye cèngni, yèk yey del dawge da ni-Yude ây, de tèe aw mòowra Piyèr gi ɗa. Unji daprum Paska ɗi. 4De leknu a kultuma, de ii sooje ây 'nang 'nang naan aw faawa. Dàni e 'maawra, e kàlni daw da nit ây a dat daprum Paska. 5Hû go aw faarre di Piyèr a kultuma. Amma a nit kimjum ây aw waarre Fay ngam wàa, woorra cen. 6Herode gàarre e 'maawra di Piyèr a ɗàm kpees nit ây. Ni tuma maan Piyèr kûurre a tîim sooje ây cuk. Aw 'mèmuge ni yuma titefki cuk. A sooje ây kana aw dii a nin kultuma, aw faarre. 7E rri yey malayka Nitcoorra gòyrre a gin wàa. Kayang kayngige a mîis àay. De mâaw di Piyèr a ɓuurra, de mûysuwa. De gàaw: An kat mu gòyi! Yuma titefki yey 'mèmnuwan gi de pate a kàn wàa, de yaaye. 8Malayka de gàaw: Cîisi njàal a kpàang, leknisi naan wey! De mbire hû go. De gàaw bak: Mgbapsi lurra wey, mu furrimi! 9Piyèr de furruwa, de yuun. Ti cèngni, jày mbirgu malayka gi nge takundi ɗi ba. Ey dàne ndaram àyguwa. 10A ye hòmran a gin sooje màrra ni cukti, de dàaran a nin gbèeni mbangsumya ni titefki. Nin maan de faare ni hak wàa. De yuun a gbaa. Ye yewin orri kpolo, malayka de woowa. 11Piyèr ye kpàase hakkilo wàa, de gàa: Takundi mi cèngni, Nitcoorra tèega malayka wàa e saanim a kàn Herode, ni kàn ni-Yude ây a jày gàan aw mbirim gi. 12Ye cèngsi kà yey, de dige a àay Mariya nuu wàa di Yuhanna înuwan Marku. A farra a nit ây dèy aw kimjige, aw waarre Fay. 13De taa a nin ɓeeri. Sapri dii a àay maan nîir wàa Rode, de hèera a nin e cèngni wun ɗi go. 14Ye cèngsi gûn Piyèr ɗi, kâwruge ha de hènte faarum nin. De ire kènu a àay, de kàl daw Piyèr dii a gbaa. 15De gàawan: Mu ray ɗi! Amma ey gòyrre kpèw a yèk maan. De gàawan: Ey ɗi ba, jungci wàa ɗi. 16Piyèr ti woofa taarra a nin ba. A ye faaruwan gi, de rabuwan de kpul daw jungci isi. 17Ey de patfa daw kàn ha aw tâa baak baak. De sagi daw kày yuunu Nitcoorra a kultuma. De gàa: Kàluwan yèk yey di Yakuba, ni kor ây kana ɗa! De yuu e dik a gin kana. 18Ndamji ye kayge, a sooje ây faage kultuma de yûunjin dèy, de gunjin: Kày mbire Piyèr gi ya? 19Herode ye kàmu, tâa ti kpàaw ba, de gun daw da sooje ây yèk Piyèr. De gàa, aw dik aw ɓàt daw da sooje ây maan. Ey de ane a dees Yude, e dik a Kaysariya, e tâa a farra. 20Herode dii ni ngòlòm a gin ni-Tiiru ây ni ni-Sidon ây. Amma aw de raknjan aw dàara a gin wàa. De yèen mbâriya di Balastu nit faarra àay wûun, ha aw kàm raknjusum ni Herode. Ngam dees waw kpàarre jàk riirra a dees wàa. 21Unji yey gàa daw gi, Herode de mgbabe lurra wûun de tâa a gbaaci. De yèe yèy da nit ây ni gûn ɓèl. 22A nit ây de bimin de gàan: Yey kam gûn Fay ɗi, gûn nirri ɗi ba! 23Kòsòng malayka Nitcoorra de lurru di Herode, ngam ey ti coo Fay ba. Fûy de riiwa de wurre. 24Amma yèk Fay yeskige, iisirrarre dikta ɗàm kpeesi. 25Barnaba ni Sawlu ye gbèen tèem waw a Yerusalem, de isin de arrin Yuhanna înuwan Marku, e diknji ni aw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\