Tumri Nittèerra ây 18

1A dat maan Pawlu ane, de dige a Korintu. 2De kpàaw di ni-Yude kana, nîir wàa Akila aw kpàawe a Pontus, ni kin wàa Piriskilla. Mgbàr kana aw ana a dees Italiya, ngam Kalawdu, Kaysara wûun ɓèl, màngi da ni-Yude ây pî aw yuu a Roma. Pawlu de cire a àay waw. 3Aw tèerre tèem jimda jàk joorra. Ye tâa Pawlu ɗa mbine tèem yey, de tâanjin ni aw ha aw tèe tèem maan. 4A unji wuysum pî ey yèenjirre ni nit ây a àay gin kimjum, cèngnini dawrre jày da ni-Yude ây, ni ni-Girèk ây ɗa. 5Silas ni Timote de anan a dees Makedoniya, de dàaran a gin Pawlu aw mgbaanjuwa. Ey mòorre sakta yèy da ni-Yude ây, seedi dawrre Yeesu tâage Kristu. 6De hàwin yèk wàa de maasuwan. Pawlu de kpiwrra daw sèerrèm lurra wàa, de gàa daw: Jày mbitnu gi, a hak wun ge koyra. Miy mi cenda a yèk maan ba. Diga niyey mi itɗe a gin nit ây èege yèk Fay. 7De yuu a farra, de lege a àay Titiyu înuwan Yustu, nit tolla Fay ɗi. Aay wàa dii a cewci àay gin kimjum. 8Kirispu wûun a àay gin kimjum de goosu di Nitcoorra, ni nit àay rra wàa pî. A ni-Korintu ây dèy rake yèk Pawlu, aw goosige, aw kpàa baptisma. 9Ni tuma Nitcoorra de yèewrra di Pawlu ni ndaram de gàaw: Ta mu tol ba, amma yèe mu woofa ba, 10ngam mi tâanjirre ni muy. Cen nirri ge an e mbirum koo jâ ba. Ngam a nit ta mum aw dii dèy a riiy yey. 11Pawlu de tâa a Korintu yeri kpolo ni corri yira, kàlnji dawrre yèk Fay da nit ây. 12Mgbàr maan Galliyo tâage ngomna a dees Akaya. A ni-Yude ây de 'mèmsin tinîiri kpolo, de mòowan di Pawlu, de 'maawan a kiita a gin Galliyo. 13De gàan: Nit yey ndòorgirre da nit ây aw coo Fay, kà yey tâa ti getnji ni yèk mgbèngda worro ba. 14Pawlu ye gàa e yèe yèk hak wàa, Galliyo de gàa da ni-Yude ây: To jàk yey tâa go maktiya koo mboysum jàk kana, ra gim raksunu dun ni-Yude ây. 15Amma to tâa go hàanjum yèy a yèk kàlnjum, koo yèk nirri, koo a yèk mgbèngda wun, sey un ni hak wun un hawa. Miy gim tâa nit hiitum a jày kà yey ba. 16De màn daw a kiita. 17Aw pî de mòon Sostenes wûun a àay gin kimjum ni-Yude ây, de lurruwan a ɗàm kpees Galliyo ni gbaat kiita wàa. Amma Galliyo ti ɓoo koo jâ ba. 18Pawlu tâasirra bak unji mûsi jày a Korintu. De was daw da kor ây, de legin a koombowal ni Piriskilla ni Akila, aw dik a Siriya. Pawlu caye nà hak wàa a Kenkereya, ngam hàaye nà tihàani. 19Ye kpèrrin a Efesu, de woo daw da nit diknjum ta wàa. De lege a àay gin kimjum, e yèenji ni ni-Yude ây. 20De waawan, e tâasirra ni aw bak. Amma ey hàwe. 21De was daw de gàa: I gim isa a gin wun to Fay hîim go orri. De ane a Efesu e dik ni koombowal. 22De cire a Kaysariya. De dige a Yerusalem e kèp daw da nit kimjum ây. A dat maan de koyse a Antakiya. 23Ye tâa a farra unji càa, de ane e gîsi bak a dees Galatiya ni Firigiya. De kpèwsi daw tinîiri da nit futa ta Yeesu pî. 24Ni-Yude kana nîir wàa Apollos, aw kpàawe a Aleksandariya, dàarage a Efesu. Ey nit kâwsum yèy ɗi, cèngnige defterre Fay mbâra. 25Dey aw èngnunu ot Nitcoorra. Ey dii ni tinîir hèmdiya, yèerre kàlnji dawrre da nit ây ot Yeesu mbâra, koo ye tâa baptisma Yuhanna cèngni gbè. 26Ey ɗaa yèerra a àay gin kimjum tolnji cen. Piriskilla ni Akila ye raguwan, de arruwan aw kàlnju ot Fay, ha hòmu di woy cèngnum mgban. 27De yiɗi dikta a Akaya. A kor goosum ây de kpèwsuwan tinîiri, de kèrin ɗerrewol aw hîiw, e 'maa da nit futa ta Yeesu a Korintu, ha aw ngoru mbâra a tîim waw. Ey ngaa ye kpèrre a farra, de mgbaanji daw dèy da nit ây goose ngam mbâr Fay gi. 28Ngam ni cèngnum 'nang 'nang kàl daw da ni-Yude ây yèk Fay fûurra cen, lòni daw a defterre ây Yeesu tâage Kristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\