Tumri Nittèerra ây 21

1Ye woona daw, de dikna ni koombowal 'nâar a Kos. Ni ndamji de kpètna a Rodos. A farra de anna ot dik ha Patara. 2A Patara de kpàana koombowal yey ge dik a Feniki, de lekna a farra, de dikna ɗàm kpeesi. 3Ye rapna Kipru, de woofa ot dees maan cewci mgbaala, de hòmna ot dik a Siriya. De citna a Tiiru, ngam ay a nit ây yuu gaw yuuni titokri a koombowal. 4A farra de kpàana nit futa ta Yeesu, de tâanjina ni aw unji jòròs. Aw de lònuwan yèy di Pawlu ni Jungci Delliya, de gàawan, ta e dik a Yerusalem ba. 5Ye hòme asaweerre maan, de yuuna ot dik ɗàm kpeesi. Aw pî ni kin ta waw, ni hàm ta waw aw isnina ha a dat àay ây. De gbâygina a taga sòo, ot waa Fay. 6De wasnjina ni aw, de lekna a koombowal. Aw ngaa de koyin. 7De anna a Tiiru ot dik a Potolemayi. Kà yey gbèena dikta wooy ni koombowal. De kèpna da kor ây a farra, de tâanjina ni aw unji kpolo. 8Ni ndamji de dikna a Kaysariya. De citna a àay Filip, nit sakta Yèk Kâwrra a tîim nit ây jòròs carrin nà mgban a Yerusalem. De tâanjina ni ey. 9Nit maan dii ni sapri ta wàa naan, aw dik a àay nihun ba, aw lònirre yèk Fay. 10Ye tâana a farra unji càa, nit lònum yèk Fay ana a dees Yude nîir wàa Agabu, 11de dàara a gin worro. De arre jàal kpàang Pawlu, de 'mèmsi nak wàa ni kàn wàa, de gàa: E rri yey jày gàa Jungci Delliya: A ni-Yude ây a Yerusalem 'mè gaw 'mèmu hûy di nit njàal yey, hîi gaw hîiw a kàn nit ây èege yèk Fay. 12Ye rakna kà yey, orro ni nit ây tâage a farra ot njanggu di Pawlu, ta e dik a Yerusalem gi ba. 13Amma ey de gàa: Ji mbitnu kà yey un umde, un 'nunsimde tinîir mum ya? Miy mi hîi hak mum naa ngam 'mèmda gbè, amma ha mi wut a Yerusalem ngam nîir Yeesu Nitcoorra. 14Pawlu ye hàwe tinjangni worro, de woowfa orro de gàana: Nge jày yiɗi Nitcoorra e mbiri! 15A dat unji maan de mâtna jàk ta worro, de dikna a Yerusalem. 16A nit ây kana futku di Yeesu tâage a Kaysariya, ngaa aw diknji ni orro. De 'maanan a àay Manason ni-Kipru, ngam ot cir a àay wàa. Nit maan nit futa Yeesu ɗi diga mgban. 17Ye kpètna a Yerusalem, a kor goosum ây de ngotna ni tinîir kâwrra. 18Ni ndamji de lekna ni Pawlu a gin Yakuba. A toonji ta waw da nit kimjum ây pî aw kimjige a farra. 19Pawlu de kèbi daw, de sak daw kpolo kpolo jày pî mbire Fay a tèerra tèem wàa a tîim nit ây èege yèk Fay gi. 20Ye ragin yèk yey, de 'misin nîir Fay. De gàawan di Pawlu: Kor worro, mu kpàa ni-Yude ây ujinè dèy irin nit goosum ây. Aw pî aw mòo pèn a yèk mgbèngda Muusa. 21A nit ây kana aw gàaye, mu kàlnji dawrre da ni-Yude ây pî tâage a tîim nit ây èege yèk Fay, aw woofa yèk mgbèngda Muusa. Aw gàa mu gàa dawrre ɗa, ta aw rrèpni da hàm ta waw ba, ta aw fut ɗa a hàar ni-Yude ây ba. 22Kà got mbir ya? Koo kàya ra gaw rak mu dàarage. 23Hû go mbir kà yey got gàam gi. E rri yey a nit ây naan aw hàa tihàani a hak waw. 24Arri daw mu 'mèmsi ni aw, mu ɓetkini hak wey. Jing daw seede, ha aw kpàa aw cay hak waw. Hû go a nit ây pî cè gaw cèngni, jày gàan nà a hak wey ɓa hû go ɗi, amma muy mu futɗe mbâra, mu mòorre yèk mgbèngda. 25Orro ot raknji, ot kèrfa daw da nit ây èege yèk Fay irge nit goosum ây gi, aw woofa riirra jàk mâri, ni njîim, ni jàk hèwrriya, ni njeenu ɗa. 26Pawlu de arre nit ây maan ni ndamji. De leknjin a àay Fay, aw ɓetkini hak waw. Pawlu de kàl daw unji gbèerra ɓetkunum kà gàarra unji yey koo wuna ge hîi hîiri di Fay gi. 27A unji jòsti, unji ɓetkum kèle gbèecu, a ni-Yude ây anga a dees Asiya ye rabuwan di Pawlu a àay Fay, de kutnjin a tîim nit ây pî, de mòowan rè, 28de bimin de gàan: Un ni-Israyel ây, mgbaanjinan! E rri yey nit kàlnjum jàk makta da nit ta worro, ni a yèk mgbèngda, ni a àay Fay ɗa. Yèe kà yey koo u hâ da nit ây pî. Lekni ɗa da yòot ni-riiy ây kana a àay Fay, maasi della àay yey gi! 29Ngam a ni-Yude ây aw rabu nà di Pawlu, gîtɗe a tîim àay ây ni Torofimu anga a Efesu. Aw dàne, Pawlu leknu di nit maan a àay Fay. 30Riiy pî aw yûunjige, a nit ây de 'nòoran a cewci pî. De mòowan di Pawlu, de nàrruwan aw yuunu a àay Fay. De fantifan nin ây a àay maan yaale. 31Ye gàan aw ɓàru di Pawlu, yèk maan kpèrre a gin wûun sooje ây. De gàawan, riiy Yerusalem pî aw ane gbàaci. 32De ane yaale, de arre sooje ây ni nit ɓèl ta waw. De lamran aw 'nòo a gin mûsa nit ây nà. Ye rabin da sooje ây ni wûun waw, de woofan luta di Pawlu. 33Wûun sooje de hèewrra, de mòowa. De gàa da sooje ây, aw 'mèmuwa ni jàk titefki cuk. De gune, ey wun ɗi ya, ji mbire ya. 34A nit ây tâage a farra de bimin aw gàa hûy, a nit ây kana ngaa aw gàa 'nang. Wûun sooje ye tâa ti rak yèk takundi ba, de gàa aw 'maaw di Pawlu a àay waw. 35Ye kpèrrin a tinaani àay, a sooje ây de tokuwan ni tokcu, ngam mûsa nit ây aw tusnjirre a farra dèy. 36A nit ây futkifa u daarri, de bimin de gàan: Ɓàruwan! 37Ye gàan aw leknu di Pawlu a àay sooje ây, de gunu di wûun sooje: Hîi gum hîim orri mi yèem jày yi? De goosi de gàaw: Mu mbine yèerra yèk Girèk gi yi? 38To tâa go kà yey, muy mu ni-Ejip ɗi ba, yey ange ɗàari mgbàr yey hòmge, yuuni tiɓàrgum nit ây ujinè naan a nûri. 39Pawlu de gàaw: Miy mi ni-Yude ɗi, hàm ni-riiy Tarsu a dees Kilikiya. Riiy maan riiy fûurriya ɗi ba. Mi waamde mu hîim orri, mi yèe yèy da nit ây. 40Ye hîiw orri, Pawlu de gòye a tinaani àay, de parre kàn a gin nit ây. Mûsa nit ây de tâan ɗong. De yèe daw ɓàng ni yèk ni-Hebra, de gàa:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\