Tumri Nittèerra ây 22

1Un kor ta mum ni too rra mum, raksin ha mi goosi yèk hak mum! 2Ye ragin yèerre ni yèk riiy waw, de iisirran tâarra baak baak. Pawlu de gàa: 3Miy mi ni-Yude ɗi, aw kpàame a Tarsu a dees Kilikiya, amma mi 'mirre ay a Yerusalem. Gamaliyel ey kàlnjim yèk mgbèngda too rra worro, mi èngni jày pî ni hakkilo. Miy nit futa yèk Fay ni kpèw kpèw ɗi, kà yey tâanu un pî unji yey. 4Mi ɗàa nà ɗàari ha wurra da nit ây futke a ot Yeesu, mi 'mèmi da nihun ây ni nikin ây, mi lekni daw a kultuma. 5A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ây pî kpàa gaw kpàa seedum a hak mum. Ngam mi ngore ɗerrewol a kàn waw, yey kèrin da kor ta worro a Damasku. De dikmi ha mi mòo da nit futa ta Yeesu tâage a farra, mi 'maara daw a Yerusalem aw hiiti daw. 6Ye tâami a orri mi hèera a Damasku, unji a tîim hay yooge yooge kayang ɓèl ana a faktiturum, kaygi mgbaame. 7De yaami a deesi, de rakmi gûn gàamarre: Sawlu Sawlu, ngam jâ ɗàm dim ɗàari ya? 8De gunmi: Mu wun ɗi ya, Nitcoorra? De gàama: Miy tâage Yeesu ni-Nasaret, di nit yey ɗàamu ɗàari gi. 9A nit ây tâanji ni miy aw rabe kayang, amma aw rak gûn nit yey yèegima gi ba. 10De gunmi: Ji gim mbir ya, Nitcoorra? De gàama: An mu dik a Damasku! A farra kà gaw kàlum jày gesi mu mbir gi. 11Ye tâa ti finimde ba ngam kayngum kayang nà râasim nisi, a nit tâanjum ta mum de nàrrimin ni nàcu, ha ot lek a Damasku. 12Nirri dii a farra nîir wàa Ananiya, coorre yèk mgbèngda Fay. A ni-Yude ây lang tâage a riiy maan aw yèerre mbâra a hak wàa. 13De dàara a gin mum, de gòye de gàam: Sawlu kor mum, ɓelsi! De toolim nis mum, de rapmi yaale. 14De gàa: Fak wosom ta worro catkum mgban, ha mu cèngni jày pî yiɗi ey, ha mu rabu di nit ɗèm, mu rak yèy a gin wàa. 15Ngam tâa gum tâa nit seedum wàa a gin nit ây pî, mu kàl daw jày rapmu gi, rakmu gi ɗa. 16Ji waam kà yey ya? An mu ngor baptisma, mu ɓetki a jàk maarra wey ni 'naasum nîir nit ɗèm gi. 17Pawlu de gàa: Ye koyma a Yerusalem, de lekmi a àay Fay mi waa waari, de rapmi Nitcoorra ni ndaram. 18De gàam: An kènu, mu yuu a Yerusalem digèrrige, ngam a ni-riiy ây gi gaw ngor seedamku wey a hak mum ba! 19De gàami: Nitcoorra, aw aw cèngni nà, miy 'mèmge nit goosum ta wey a àay gin kimjum pî, mi lekni daw a kultuma, mi lutki dawge ɗa. 20A ye ɓàrin Estefanu nit seedum wey, miy ɗa mi gòyrre a farra, mi waatirre lurra waw da nit ây ɓàrgu gi. Ɓàta maan kâwrimge. 21Nitcoorra de gàam: An mu digi, tèe gim tèem kpâarriya a gin nit ây èege yèk Fay! 22A nit ây aw raguge di Pawlu ha kpèrre a yèk yey. De bimin de gàan: Gbeesifan nit yey, ti gesi e gûy ba! 23A ye bimin tibimni kà yey, de ɓòtin hak waw, de yòon sèesèm. 24Wûun sooje de gàa daw aw lèfu ni timbii, ha e sak yèy ngam jâ a nit ây bimin kà yey a hak wàa gi. 25Ye 'mèmuwan aw lèfu gi, Pawlu de gàa di nit ɓèl sooje ây gòyge a farra: Un kpàa orri un lèfu di ni-Roma cen iirra kiita yi? 26Nit ɓèl sooje ye rage yèk yey, de dige a gin wûun waw, de gàaw: Kà gum mbiru di nit yey ya? Ngam ey ni-Roma ɗi! 27Wûun sooje nà de dàara a gin Pawlu, de gunu: Kàlim, muy mu ni-Roma ɗi go. De goosi de gàaw: Eeye, mi ni-Roma ɗi. 28Wûun sooje gi de gàaw: Ni seede dèy sàami tâarra ni-Roma. Pawlu de gàaw: Miy aw kpàame a tâam yey. 29A nit ây gàage aw lutku gi, de woowfan yaale. Wûun sooje ngaa tole, ye cèngni Pawlu ni-Roma ɗi gi. Ngam ey 'mèmguwa. 30Ni ndamji wûun sooje yiɗi e cèngni mbâra, ngam jâ a ni-Yude ây 'maaran yèy a hak Pawlu ya. De patuwa, de gàa da nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit raknjum ây pî aw kimji. De 'maawra di Pawlu, de gòynu a tîim waw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\