Tumri Nittèerra ây 23

1Pawlu ii dawrre nisi teng teng da nit ɓèl raknjum ây, de gàa: Un kor ta mum, miy ni tinîir burriya tâami a ɗàm kpees Fay ha niyey. 2Ananiya nit ɓèl daprum de gàa da nit ây gòyge a farra, aw lurru a mgbelyèy. 3Pawlu de gàaw: Fay lu ge lurrum dum ngaa, muy mu nit tâarra kà ara tikpongjiya, lòtiya ni jàk burriya! Muy mu tâa ton ngam mu hiitimi kà yey gàa yèk mgbèngda Fay. Amma mu yewe yèk mgbèngda, ye gàamu daw aw lurrim gi. 4A nit ây gòyge a cewci wàa de gàawan: Mu njàmde nit ɓèl daprum wàa di Fay yi? 5Pawlu de gàa: Un kor ta mum, mi cèngni nge ey nit ɓèl daprum ɗi ba. Ngam gàa a defterre Fay: Ta mu maasi nit tiɗàm kpees yòot wey ba. 6Ye tâa Pawlu cèngnige, a nit ây kana aw a ni-Saduki ây ɗi, de bime ɓàng a tîim nit ɓèl raknjum ây: Un kor ta mum, miy mi ni-Farisa ɗi, mi hàm ni-Farisa ɗi ɗa. Aw leknim a kiita ngam yèk dànda a gûysum a wurra gi! 7Ye gàa kà yey, hàanjum yèy dèy de ane a tîim ni-Farisa ây ni ni-Saduki ây. A nit ây kimje a farra de mîinjin 'nang 'nang cuk. 8Ngam a ni-Saduki ây aw gàa nà gûysum a wurra cen, koo malayka, koo jungci. Amma a ni-Farisa ây aw goosirre a yèk maan pî. 9Yèy de iisirra anda dèy. A nit còycum ây kana a tîim ni-Farisa ây de gòyin aw hàanji, de gàan: Ot kpàa maarra koo jâ a gin nit yey ba. Mba jungci koo malayka yèegurra ya? 10Gbaarra yèy ye iisirra anda, wûun sooje de tole nge gaw bulnju di Pawlu, de gàa da sooje ây aw dik, aw arru ni kpèw kpèw a tîim waw, aw 'maawra a àay waw. 11Ni tuma maan Nitcoorra de lòrrurra di Pawlu de gàaw: Mòo tinîiri, ngam kà yey seedim dim ay a Yerusalem, hû go gesi mu seedim a Roma ɗa. 12Ndamji ye kayge, a ni-Yude ây kana de 'mèmsin gûn kpolo, de hàan hàari a hak waw de gàan, gaw rii tiriici ba gaw njoo sòo ba, sey aw ɓàru go di Pawlu. 13A nit ây raknje kà yey aw hòme ra naan. 14De digin a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ây, de gàan: Ot hàa hàari a hak worro, got rii jày ba, sey ot ɓàru go di Pawlu. 15Hû go un ni nit ɓèl raknjum ây, gunin di wûun sooje e 'maara dun Pawlu a gin wun, kà gàarra un yiɗi kàmda yèk hak wàa bak kày tâa go. Orro ngaa ot mbangsige, ɗoko e hèera ot ɓàruwa. 16Hàm say wàa di Pawlu ye rage gâra waw, de dige e lek a àay sooje ây, ngam e kàlu yèk maan di Pawlu. 17Pawlu de 'naase nirri kpolo a tîim ɓèl sooje ây, de gàaw: 'Maaw di lor yey a gin wûun sooje, ngam yiɗi e kàlu jày. 18Ɓèl sooje nà de arruwa de 'maaw a gin wûun waw, de gàaw: Pawlu nit kultuma nà 'naasim, e waam mi 'maawra di lor yey a gin wey. Ey yiɗi e kàlum jày. 19Wûun sooje de mòow di lori nà a kàn, de digin aw tâa aw kpolo waw, de gunuwa: Yèk jâ gàam mu kàlim ya? 20De goosi de gàa: A ni-Yude ây aw raknjige, ngam aw waam dum mu 'maafa daw Pawlu ni ndamji a gin nit ɓèl raknjum ây, mu gàa aw yiɗi cèngnum yèk wàa bak ni takundi. 21Amma muy, ta mu ngor ba sam! Ngam a nit ây a tîim waw gaw hòm ra naan, aw fûu aw waawrre di Pawlu. Aw hàa hàari a hak waw, gaw rii jày ba, gaw njoo sòo ba sey aw ɓàru go. Kòsòng aw waarre aw rak, mu hîi daw orri. 22Wûun sooje de mgbènggu di lori nà, ta e sak koo jâ di nirri a yèk yey ba, de woow e koy. 23De 'naase nit ây cuk a tîim ɓèl sooje ây, de gàa daw: Kimjin sooje ây temèrre cuk, ni nit ɗata kpis ây ra jòròs, ni nit mòorra ɓaal ây temèrre cuk, ngam ha aw dik a Kaysariya ni tuma. 24Kàmin kpis ây ngam aw naanu ɗa di Pawlu, ha aw 'maaw mbâra a gin Feliku ngomna. 25De kère ɗa ɗerrewol kà yey: 26Miy Kalawdu Lisiya, mi kèbumfarre Feliku ngomna, nit coorra! 27Nit yey a ni-Yude ây mòogu, aw kèle ɓàcu. De dikmi ni sooje ta mum mi ngosuwa. De rakmi ey ni-Roma ɗi. 28De yiɗimi mi cèngni, ngam jâ a ni-Yude ây 'maaran yèy a hak wàa ya. De 'maami di nit yey a gin nit raknjum ta waw. 29Mi kpàa aw ii yèk hak wàa ngam hàanjum a yèk mgbengda waw. Amma yèk maan ti get aw ɓàru koo aw leknu a kultuma ba. 30Ye rakmi aw iirre gâra a hak nit yey, de tèemifa yaale a gin wey. Mi kàle ɗa da nit 'maarra yèk hak wàa, aw yèe yèk waw a ɗàm kpees wey. Yèk mum gbèeye. 31A sooje ây de ragin yèk wûun waw, de arrin Pawlu, de 'maawan ni tuma a Antipatiris. 32Ni ndamji a sooje ây dike ni nay de koyin. De woon nit naarra kpis ây aw dik ɗàm kpeesi ni Pawlu. 33A nit ây kpètke a Kaysariya de hîin ɗerrewol di ngomna, de gòynuwan di Pawlu a ɗàm kpees wàa. 34Ye gbèe janggum ɗerrewol maan, de gune a dees hâ ana nit yey ya. Ye rage ey ni-dees Kilikiya ɗi, 35de gàaw di Pawlu: Lò gim lòni yèk wey a ye gaw dàara a nit ây 'maaga yèk hak wey gi. De hîi orri aw faaw a àay Herode.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\