Tumri Nittèerra ây 24

1A dat unji kèrèw, Ananiya nit ɓèl daprum de dàara ni toonji ây, ni nit mbinda yèy nîir wàa Tertullu. De 'maaran yèk Pawlu a gin Feliku ngomna. 2Ye 'naasuwan di Pawlu, Tertullu de ɗaa yèerra yèy de gàa: Feliku nit ɓèl, ot tâarre tâam mbâri, ngam muy mu mòorre riiy yey mbâra ni mbangsum jàk ây da nit dees yey gi. 3Orro ot gàamde mbew koo ningàa, koo u hâ a jàk yey kpàana a kàn wey. 4Amma ngam ta mi iisumda loosum ba, mi waamde ndògòn, mu raksi a yèk worro càa. 5Ngam ot kpàawe nit yey mboysirre da nit ây, aanjirre yèy dèy a tîim ni-Yude ây tâage a deesi lang. Ey nit tiɗàm kpees waw ɗi da nit ây futke ot ni-Nasaret ây. 6Ey yiɗi maasum della àay Fay. Hû go ot mòowe. (Ot yiɗi ngin ot hiitu kà yey gàa yèk mgbèngda worro. 7Amma Lisiya wûun sooje ây de dàara e ngosu ni kpèw kpèw a kàn worro. 8De gàa da nit ây 'maaga yèk wàa aw dàara a gin wey.) To mu gunu go di nit yey, muy ni hak wey kpàa gum kpàa cèngnum yèk yey pî 'maara ot gi. 9A ni-Yude ây kana aw 'mèmsi a yèk maan, de gàan: Yèk yey hû go tâaye. 10Ngomna de hîiw orri di Pawlu e yèe. Pawlu de gàa: Ngam mi cèngni, muy mu ngomna, mu nit hiitum ɗi da nit ây a dees yey gi diga yeri dèy, yèe gim yèe yèk hak mum ni tinîir kâwrriya. 11Muy ni hak wey kpàa gum kpàa cèngnum, ti hòm unji ra sàm cuk diga ye dikmi waarra Fay a Yerusalem gi ba. 12Aw kpàam mi hàanjirre yèy di nirri, koo mi yûusirre da nit ây a àay Fay ba, koo a àay gin kimjum, koo a riiy ɓèl gi ba. 13A nit ây gi gaw kpàa gòynum a yèk yey 'maaran a hak mum ba. 14Amma jàk yey lònim a ɗàm kpees wey gi, mi futɗe ot fûuya yey gàan ot mboyrriya ɗi gi, mi dapru di Fak too rra mum, mi goosi a yèk mgbèngda Muusa ni yèk nit lònum ây pî tâage kètiya gi. 15Mi dii ni jàk dànda a yèk Fay, kà yey ngorin aw ɗa, nge gûysum a wurra dii daw da nit mbâr ây ni nit makta ây. 16Hû go mi hâtɗe tâarra ni tinîir burriya koo ningàa, a ɗàm kpees Fay ni gin nit ây pî. 17Pawlu de gàa bak: A dat yeri 'nang 'nang mi cenda a Yerusalem ba. De isimi a farra ngam mi 'maa jàk mgbaanjunum da nit ta mum, mi hîi hîiri ɗa di Fay. 18Ye kpàamin a àay Fay, mi gbèe hîirra hîiri, mi ɓetkini hak mum, aw kpàam ni mûsa nit ây a farra ba, mi mbir koo jâ ge yûusi da nit ây ba. 19A ni-Yude ây kana anga a dees Asiya aw dii nà a farra. Aw tâa go ni yèy, ndika aw aw 'maara yèk maan a ɗàm kpees wey. 20Koo a nit ây tâage ay gi, sey aw kàl maarra jày kpàamin nà a ɗàm kpees nit ɓèl raknjum ây gi, 21ti tâa go ngam yèk yey ba, ye bimmi a tîim waw mi gàa: Yèk gûysum a wurra, aw hiitimde unji yey a ɗàm kpees wun! 22Feliku ngaa cèngni yèk ot Yeesu mbâra, de woo jàk maan ngam mgbàr kana, de gàa daw: Lisiya wûun sooje ye ge dàara, dànda mum gbèe ge gbèe a yèk wun. 23De hîi orri di nit ɓèl sooje ây e faaw di Pawlu a kultuma, amma e atnjufa a 'màar wàa, ta e njang daw da kor ta Pawlu aw dàara aw mgbaanju gi ba. 24A dat unji càa Feliku de dàaran ni kin wàa sàni-Yude. De tèe aw 'naasu di Pawlu ngam e kàli daw yèk goosum di Yeesu Kristu. 25Ye tâa Pawlu kàl dawrre yèk gòyrra ɗèm a ɗàm kpees Fay, ni yèk mòosum hay, ni yèk kiita ɓèl ge dàara gi, Feliku de tole de gàaw: Kòsòng gerre, tayi! Mgbàr kana mi kpàa go orri, 'naa gim 'naasum. 26Dàne ɗa, Pawlu hîi ge hîiw seede ngam e woowa. Hû go de 'naasu nak mûsi jày ngam aw haa feeri. 27Yeri cuk ye hòme, Porkiyu Festu de koyrra ngomna a dat Feliku. Feliku yiɗige e kâwsi tinîir ni-Yude ây, de woow di Pawlu a kultuma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\