Tumri Nittèerra ây 8

1Mgbàr maan ɗàar ɓèl kpèrra daw da nit kimjum ây a Yerusalem. Aw pî aw yeskige a dees Yude ni Samariya. Sey a nit ây tèe daw Yeesu gi gbè aw ngaske. 2A nit ây tolge Fay aw siptige Estefanu, aw ume wurra wàa dèy. 3Amma Sawlu kàmde gbeesum da nit kimjum ây. Lekɗe àay ni àay, e mòo nihun ây ni nikin ây, ha e lekni daw a kultuma. 4A nit ây yeske ngam ɗàari gi, aw taye koo u hâ aw sakɗe Yèk Kâwrra. 5Filip dige a riiy ɓèl a Samariya, e sak daw yèk Kristu da nit ây a riiy maan. 6Mûsa nit ây pî ye rabin kayeefi ây tèe Filip gi, de iin tuk waw a yèk wàa. 7Ngam a tindòom ây dèy aw yuu ni tibimni ɓèl a gin nit ây. A nit wuta is ây, ni nit èskum ây dèy aw kpàa ndòosum. 8A nit ây a riiy maan aw dii ni tinîir kâwrra dèy. 9Nit kana tâa nà mgban a riiy maan, nîir wàa Simon. Ey iirre hiila, ha de kpul daw jungci isi da ni-Samariya ây. Gàaye ni hak wàa, ey nit ɓèl ɗi. 10Aw pî diga hàm ây ni nit wàrfi ây aw tolurre, de gàan: Nit yey lòni kpèw kpèw Fay înuwan mbinum ɓèl. 11A nit ây aw iiwe hakkilo, ngam tèe nà hiila mgban, kpulsi dawge jungci isi. 12Amma Filip a ye sak daw yèk wûun Fay ni nîir Yeesu Kristu, a nihun ây ni nikin ây de goosin, de ngorin baptisma. 13Simon ey ngaa goosige, de kpàa baptisma. De 'mèmse ni Filip, de tâaw 'nang dèy a rapta lònum jàk ây ni kayeefi ɓèl ây tèe gi. 14A nit ây tèe daw Yeesu tâage a Yerusalem, ye ragin a ni-Samariya ây aw ngore yèk Fay, de tèefan daw Piyèr ni Yuhanna. 15Aw ye kpèrrin a Samariya, de waan Fay ngam nit goosum ây ha aw kpàa Jungci Delliya. 16Ngam Jungci Delliya ɗà cir a gin waw ba. Sey ni nîir Yeesu Nitcoorra gbè kpàan nà baptisma. 17Piyèr ni Yuhanna de iin kàn waw a hak nit goosum ây, de kpàan Jungci Delliya. 18Simon ye rabe, aw kpàa Jungci Delliya ni iirra kàn nit ây tèe daw Yeesu gi, de hîi seede di Piyèr ni Yuhanna, 19de gàa: Hîimdan dim ngaa mbinum yey, ngam to mi ii go kàn a hak nirri, e kpàa Jungci Delliya. 20Amma Piyèr de gàaw: Gbee ni seede wey ɗa, ngam mu dàne hîir Fay dii jàk sàarra ni seede! 21Mu cen ni jàk mîinjum koo ni jàk koyrra a yèk yey ba! Ngam tinîir wey ti gòy ti a ɗàm kpees Fay ba. 22Sey mu ini tinîiri a tèem makta wey, mu waa di Nitcoorra, to ge yaafum go a jàk dànda wey gi! 23Ngam mi kpàaye, mu dii ni tinîir ɗalla, ni ti'mèmni jàk maarra. 24Simon de goosi de gàa: Waawan di Nitcoorra, ngam ta jàk yey gàanu gi e kpèrrim koo kpolo ba! 25A nit ây tèe daw Yeesu cuk, a dat ye iin seedamku ni yèerra yèk Nitcoorra, de koyin a Yerusalem. A hòmda a orri aw sakɗe Yèk Kâwrra a riiy ni-Samariya ây dèy. 26Malayka Nitcoorra de gàaw di Filip: An mu dik a cewci fombina a ot yey anga a Yerusalem dike ha a Gaja, ot maan tîim nûri ɗi. 27Filip de ane kat de dige. Ye kpèrre a farra, nirri de hòmurra, nit ɓèl waatum bèebi a àay Kandake wûun nikin a dees Etiyopiya. Ey nit cuptiya ɗi. Taye nà a Yerusalem daprum a àay Fay. 28Ey koyrarre, tâa a jàk nàta ni kpisi, janggirre a defterre Isaya nit lònum yèk Fay. 29Jungci Delliya de gàaw di Filip: Dik mu hèewrra a jàk nàta maan! 30Filip de 'nòora, de hèera a gin jàk nàta, de rage ni-Etiyopiya janggirre a defterre Isaya nà. De gunu: Mu rakɗe mbâra jày janggum gi yi? 31Nit maan de goosi de gàaw: Kà kà gim rak to nirri ti kàlnjim go ba ya? De gàaw di Filip: Naara a jàk nàta ot tâanji ay! 32A aya yey jangge a defterre gi gàarre: Ey dii kà hàm mgbâay 'maan a gin gûurra. Dii kà hàm mgbâay baak baak, ti taasi a ɗàm kpees nit gûurra gimsi wàa ba, ti hàangi mgbelyèk wàa ba. 33A ûunum hak wàa kiita wàa arre. Wun ge sak yèk nit ta wàa ya? Ngam aw arre jungci wàa a deesi. 34Ni-Etiyopiya nà de gunu di Filip, de gàaw: Mi waamde kàlim, a hak wun yèe nit lònum yèk yey gi ya? A hak wàa naa, koo a hak nit kana? 35Filip de goose, de ɗaa yèerra a aya maan, de sagu yèk Yeesu. 36A ye digin a ɗàm kpeesi, de kpèrrin a sòo. Nirri nà de gàa: E rri yey sòo. Ji ge njanggim kpàarra baptisma ya? ( 37Filip de gàaw: To mu goosi go ni tinîiri kpolo, orri tâaye. Nit maan de gàa: Mi goosige, Yeesu Kristu Hàm Fay ɗi.) 38Ni-Etiyopiya nà de gòyni tinàni wàa ni kpisi. Ey ni Filip de cirin a gin tâa sòo. Filip de iiwrra baptisma. 39A ye naan a sòo, Jungci Nitcoorra de arru di Filip, ha nit maan ti haasu rapta ba. Amma futɗe ot wàa ni kâwum tinîiri. 40Filip lòrre a riiy Ajotu. Ye hòme a orri, de sage Yèk Kâwrra a riiy ây pî, ha de kpèrre a riiy Kaysariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\