Tumri Nittèerra ây 9

1Sawlu ey ti haa woorra tolsum koo ɓàta da nit futa ta Yeesu ba. De dige a gin nit ɓèl daprum. 2De gunu ɗerrewol ây, e dikni a Damasku a gin nit ây a àay gin kimjum, ngam ha e kpàa orri e mòo da nit ây futke ot Yeesu, e 'mèm e 'maa daw a Yerusalem, nihun ây koo nikin ây. 3A dikta a orri ye hèera a Damasku, yooge yooge kayang ana a faktiturum, de mgbaawa. 4De yaa a deesi, de rage gûn gàawrarre: Sawlu Sawlu, ngam jâ ɗàam dim ɗàari ya? 5De goosi de gune: Mu wun ɗi ya, Nitcoorra? De gàaw: Miy mi Yeesu ɗi, di nit yey ɗàamu gi. 6An mu lek a riiy yey! A farra kà gim kàlum jày gum mbir gi. 7A nit taynjum ta wàa di Sawlu aw tâa ɗong, aw ɓoo koo jâ ba. Aw rage gûn, amma aw rap nirri ba. 8De ane a deesi. De hàye nis wàa, amma ti finurre ba. De nàrruwan ni nàcu a kàn, de 'maawan a Damasku. 9Unji taan ti rapɗe koo jâ ba, ti riirre ba, ti njoorre ba. 10Nit kana dii a Damasku nîir wàa Ananiya, nit futa Yeesu. Nitcoorra de yèew ni àyrra ndaram, de gàaw: Ananiya! De goose: Miy rri yey, Nitcoorra. 11Nitcoorra de gàaw: An mu dik a ot yey înuwan Ot 'Nâara. Mu gun a àay Yuda nirri nîir wàa Sawlu ni-Tarsu. E rri yey waarre Fay, 12rabe ni ndaram nirri nîir wàa Ananiya lekfarre a gin wàa, e banggurra kàn ngam e ɓelsi nis wàa. 13Ananiya de gàa: Tooy Ɓèl, mi rage nak mûsi jày maarra yey pî mbire nit maan da nit ta wey a Yerusalem. 14Ey kpàara orri a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ha e dàara ay e mòo da nit ây 'naase nîir wey. 15Amma Nitcoorra de gàaw: Digi, mi catkuwa e tâa kà titèeni tèem mum, ha e 'maa nîir mum a gin nit dees ây kana, ni wûun ɓèl ây, ni ni-Israyel ây. 16Kà gim kàlnu kày ge rii 'màari dèy ngam nîir mum. 17Ananiya de dige, e lek a àay maan. De banggurra kàn di Sawlu a hay, de gàaw: Sawlu kor mum, Yeesu Nitcoorra lòtkumda a ot yey dàama gi, ey tèegima ngam ha mu ɓelsi nisi, ha tinîir wey e mûu ni Jungci Delliya. 18Kòsòng jày kà pòong de yaara a nis wàa. Nis wàa de ɓetkise. Sawlu de ane, de kpàa baptisma. 19De rii tiriici, de kpàase kpèw kpèw. De tâanjin ni nit futa ta Yeesu a Damasku unji 'nang 'nang. 20Kòsòng Sawlu de ɗaa sakta yèk Yeesu tâage Hàm Fay, a àay gin kimjum ây. 21De tâa daw 'nang da nit rakta ây pî, de gàan: Nit yey ey gbeese da nit ây 'naase nîir Yeesu, tâage a Yerusalem gi ba yi? Ey dàaga ay gi ha e mòo da nit ây maan, e 'maa daw a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây ba yi? 22Amma Sawlu iisirra kpèwsum a yèk wàa, de kàlnji daw da ni-Yude ây nge Yeesu ey Kristu ɗi, ha de tâa daw dàp ràràp. 23A dat unji ây dèy a ni-Yude ây a farra de kimjin aw raknji, ha aw ɓàru di Sawlu. 24Amma ey rage yèk waw. Unji ni tuma aw faawrre a orri, ngam yuurre go a riiy maan, aw ɓàruwa. 25Amma a nit futa ta Yeesu de arruwan ni tuma, aw cinu ni gàngna a jâarra bàanji a dat àay ây, e 'nòo. 26Sawlu ye kpèrre a Yerusalem, de haawe 'mèmsum ni nit futa ta Yeesu. Amma aw pî aw toluge, aw ngor nge ey ire nit futa Yeesu ba. 27Barnaba de arru de 'maaw a gin nit ây tèe daw Yeesu. De kàli daw yèk Sawlu rabe Nitcoorra a orri, rage yèk wàa. De kàl daw ɗa, Sawlu sage yèk Fay a nîir Yeesu tolnji cen a Damasku. 28Sawlu de diknje ni nit ây tèe daw Yeesu gi a àay ây a Yerusalem, ey sakɗe yèy a nîir Yeesu tolnji cen. 29De hàanjin yèy ni ni-Yude ây yèege yèk Girèk. De kàmin orri aw ɓàruwa. 30A kor ta wàa ye ragin yèk maan, de 'maawan a riiy Kaysariya. De hòmnuwan a Tarsu. 31A nit kimjum ây a dees Yude, ni dees Galile, ni dees Samariya pî aw wuysige a ɗàari. Aw dii ni tolnji Fay. Aw iisirrarre mûurra, ngam Jungci Delliya mgbaanji dawrre. 32Piyèr ye gîre a riiy ây pî, unji kana de dige a gin nit goosum ây a Lidda. 33De kpàa nirri a farra, nîir wàa Eneya, kûurre àyci wuta isi yeri nan nan. 34Piyèr de gàaw: Eneya, Yeesu Kristu ndòosumde. An mu kat jingi wey! De ane. 35A ni-Lidda ây ni ni-Saron ây ye rabuwan di Eneya gîtɗe, de inin tinîir waw a gin Nitcoorra. 36Kin kana dii a Yoppe futɗe ot Yeesu, nîir wàa Tabita kà gàarra Sâri. Ey tèerre tèem mbâri dèy, hîirre jày da nit èca ây. 37Mgbàr kana àyci de mòowa, de wurre. De poowan sòo, de iiwan is wàa a àay tinjoknjum. 38A nit futa ta Yeesu a riiy maan de ragin Piyèr dii a Lidda. Lidda dii gaarra ni Yoppe. De tèefan nit ây cuk a gin wàa. De waawan e dàara, ta e tòora ba. 39Piyèr de ane e taynji ni aw. Ye kpèrrin, de naanuwan a àay tinjoknjum a gin tâa wurra nà. A kin wurra ây aw gòyrre a farra aw umde, aw kàlnurre lurra ây jim daw Tabita ye tâa nà ti wut ba. 40De yuuni daw pî u gbaa. De gbâyge ni gbeski e waa Fay. De dûra a gin wurra nà de gàa: Tabita, ani! De ɓelse nis wàa. De rabu di Piyèr, de ane e tâa ton. 41Piyèr de mòow a kàn, de aanju e gòy ti. De 'naase da nit goosum ây ni kin wurra ây nà, de kàlni daw Tabita gûysige. 42Yèk maan yeske a Yoppe pî. A nit ây dèy aw goosu di Nitcoorra. 43Piyèr tâaye unji mûsi jày a Yoppe, a àay Simon nit munda kûu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\