Ni-Efesu ây 3

1Ngam maan miy Pawlu mi nit yey leknimin a kultuma yèk Yeesu Kristu ngam wun, un nit ây èege nà yèk Fay gi, mi waarre Fay ngam hak wun. 2Takundi, un un rage yèk tèem mum yey hîim Fay a mbâr wàa, ha mi tèe ngam wun. 3Ni lònum jày cèngninim dànda wàa fûurriya, kà yey ɗàamifa dun kèta càa gi. 4Un janggirre go yèk maan, kpàa gun kpàa ɓaysum jàk cèngnum mum a yèk Yeesu Kristu tâage nà fûurriya gi. 5Mgbàr kana yèk fûurriya gi ti tâa cèngnumya a gin nit ây ba, kà yey lòni Fay kòsòng ni Jungci wàa da nit tèerra ây ni nit lònum ây, tâage nit della ta wàa gi. 6E rri yey jày gàa yèk yey tâage nà fûurriya gi: A gin Yeesu Kristu ni Yèk Kawrra, a nit ây èege nà yèk Fay aw 'mèmsi ni ni-Yude ây a jàk koyrra yey hîi Fay gi, aw dii isi kpolo, aw 'mèmsi ni aw a yèk mòonjum kàn. 7Mi nit tèerra tèem ɗi a sakta Yèk Kâwrra ngam mbâr Fay, hîigim a tèerra ni mbinum wàa gi. 8Miy nit yey hòmge luurra a tîim nit della ta wàa di Fay pî, mi kpàa mbâr wàa ha mi sak yèk gbaarra mbâr Kristu da nit ây èege yèk Fay, 9ha mi cèngnini daw da nit ây pî jày tâage dànda Fay fûurriya, fûuge diga ɗaarra jày pî a gin Fay Tooy mbangsum jày pî, 10ngam ha kòsòng a nit kimjum ây aw cèngnini daw jàk kana 'nang 'nang a còycum Fay da tiɗàm kpees ây, ni jàk mbinum ây a faktiturum. 11Diga ɗaarra jày pî Fay yiɗige kà yey a dànda wàa, de tèe jàk maan ni Yeesu Kristu Nitcoorra worro. 12Ot goosu go di Yeesu Kristu gi, kpàa got kpàa lekta a gin Fay ni dànda tinîir worro pî, tolnji cen. 13Hû go mi waanurre, èfin tinîiri yèk 'màar mum riimi ngam wun gi, 'maa ge 'maara dun jàk 'mita. 14Ngam maan mi gbâygirre a ɗàm kpees Tooy Bèl. 15A ni-gbaa ây pî a faktiturum ni deesi aw kpàa nîiri a gin wàa. 16Mi waawrre, ngam e kpèwsunu tinîiri ni Jungci wàa a gbaarra 'mita wàa, 17ha a goosum wun Kristu e tâa a mîis tinîir wun, ha un tâa gaktiya, rîirriya a yiide. 18Mi waawrre di Tooy Ɓèl, ngam un kpàa cèngnum ni nit della ta wàa pî jày tâage kpàklum, ni yâkta, ni yengda, ni 'mita a yiide Kristu gi, 19ha un cèngni mbâra yiide wàa hòmge cèngnum koo jàk hâ pî, ngam un mûuni ni jày mûuge a gin Fay pî. 20Fay tâage ni mbinum e mbir jày hòmge dèy di jày waana, koo di jày dànna gi pî, ge mbir ni kpèw kpèw tèe a tîim worro gi, 21e tâa ni 'mita a gin nit kimjum ây ni gin Yeesu Kristu, koo ningàa tâam timgbàri ha tâam timgbàri! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\