Ni-Hebra ây 10

1Yèk mgbèngda tâage tirèenjunum a jàk ây gi gbè, bingi ɗi a jàk mbâr ây gaw dàara gi, ti kpàa daw inum getiya da nit ây gûuge jàk gurfum ây a yeri pî gi ba sam. 2To a nit ây tèege nà tèem daprum aw kpàa go ngin ɓetkum nak kpolo a jàk maarra waw ni ata jàk dànjum àyrriya a tinîir waw gi, gaw woofa ngin gûurra jàk gurfum. 3Amma takundi, gûurra jàk gurfum ây gi ɓaysini dawrre da nit ây jàk maarra waw yeri lang. 4Ngam njîim gus ây ni njîim tikpool ây gaw kpàa ata jàk maarra ba. 5Ngam maan Kristu ye dàara a kparri gi, de gàaw di Fay: Jàk gûurra koo jàk hîir ây mu yiɗi ba, amma mu mbangsim isi. 6Jàk gurfum, koo jàk gûurra ngam ata jàk maarra gi aw delum ba. 7Ɗo de gàam: E rri yey mi dàarage, ha mi tèe jày yiɗum gi, Fay, kà yey tâa kètiya yèk hak mum a defterre wey gi. 8Màrra gàaye: Jàk gûurra koo jàk hîir ây, koo jàk gurfum, koo jàk gûurra ngam ata jàk maarra aw delum ba, koo ye tâa aw hîirre jàk ây gi kà yey gàa yèk mgbèngda. 9A dat maan de gàaye: E rri yey mi dàarage, ha mi tèe jày yiɗum gi. Kà yey Kristu hèenifa jàk gurfum ây woy mgban, ha e kànsirra jàk gurfum fûuya tâage hak wàa. 10Ye tâa ey tèe jày yiɗi Fay gi, de kpàana ɓetkum a jàk maarra worro ni hîirra is wàa nak kpolo, gerre ngam koo ningàa. 11Koo nit daprum hâ tèerre tèem daprum unji pî, hîirre nak mûsi jày jàk gurfum ây, tâa ge kpàa ata jàk maarra da nit ây ba sam. 12Amma Kristu ye hîi jàk gurfum kpolo gbè ngam jàk maarra nit ây, de tâa a riina Fay ha tâam timgbàri. 13Waatirre a farra, ha Fay e ii daw da nit yiir ta wàa gin nafta nak wàa. 14Hû go ni hîirra jàk gurfum kpolo ini dawge getiya koo ningàa da nit ây ɓetini daw a jàk maarra waw gi. 15Jungci Delliya seedininarro yèk yey ɗa, ngam gàa màrra: 16Tooy Ɓèl gàa: E rri yey jàk wasta yey gim was ni aw a dat unji ây gi. Ii gim ii yèk mgbèngda mum a tinîir waw, kè gim kèr ɗa a dànda waw. 17De iisirra gàarra: Gim ɓaysisirra jàk maarra waw ni tèem makta waw ba. 18To jàk yaafum tâa go, gayam censirra hîirra jàk gûurra yèk jàk maarra ba. 19Un kor ta mum, ot dii ni ot lekta cen tolnji a gin tâam delliya hòmge della gi ni njîim Yeesu. 20Ey mgbatna ot fûuya ot gûynum, ye hòme a jimda jàk joorra woy minjum tâage is wàa gi. 21Orro ot dii ni nit ɓèl daprum tâage tiɗàm kpeesi a àay Fay. 22Hû go dàan ot hèewrra di Fay ni tinîir takundi, ni goosum kpèw, ye tâa tinîir worro diina ɓetkumya a dànjum maktiya, is worro ngaa diina kòlliya ni sòo ɓet ɓet. 23Dàan ot mòo kpèw a jàk dànda yey seedina gi cen yûurra, ngam Tooy hîigina yèk mòonjum kàn, mòorre yèk wàa mbâra. 24Dàan ot gopnji a tîim worro, ngam ot mûyi a yiɗum ni yiide, ni tèerra tèem mbâri. 25Ta ot woofa dàarra a kimjum worro kà yey rûun a nit ây kana ba, amma dàan ot kpèwsinji a tîim worro, sakko ye tâa un rapɗe unji Nitcoorra hèerarre gi. 26Ngam to ot mbir go jàk maarra, a dat ye kpàana cèngnum yèk takundi, ot censirra ni ot gûurra jàk gurfum ngam jàk maarra worro ba, 27sey waarra tolnji kiita ni kpânda eb yey ge gbeesi daw da nit yiir ta Fay gi. 28To nirri yew go yèk mgbèngda Muusa, a nit ây cuk koo taan aw seedu go, kpàa ge kpàa wurra cen 'maton. 29Sakko kà ge tâa kiita nit yey hàanju di Hàm Fay, raptu kà jàk ɓa hû go di njîim jàk wasta, kpàani nà mgban ɓetkunum ni erra, luusu di Jungci mbâri gi! Ji dànnu, kày ge tâa kiita wàa ya? 30Ngam ot cèngnu di Tooy gàage: Kànsum jàk makta a gin mum tâaye, miy gim hîisu kiita di nirri. Gàaye ɗa: Tooy Ɓèl hii ge hiiti daw da nit ta wàa. 31Lekta a kiita Fak beengiya jàk tolnji ɗi. 32Ɓaysin kà yey tâanu nà mgban a unji màrra ây, ye kpàanu kayngum Fay, èfnu ɗa tinîir wun a riirra 'màar ây àyge dèy gi. 33Mgbàr kana un dii jàk tiraptunum, ye jàmrin dun riisin dun 'màari a nis nit ây, mgbàr kana un mgbaanji daw da tiriit 'màar ây kà yey. 34Un gop daw ni 'maton da nit ây leknin daw a kultuma gi. Ye arrin jàk ta wun, un woo daw ni tinîir kâwrra aw mbitnu kà yey, ngam un cèngni, jàk yey hòmgu di yey ge tâanu tâam timgbàri gi waanurre. 35Ngam maan ta un 'màktifa jàk goosum yey diigunu ni jàk kpàarra dèy gi ba! 36Un dii ni gayam èfta tinîiri, ha un tèe jày yiɗi Fay, un kpàa jày ii ni yèk mòonjum kàn gi. 37Ngam gàa a defterre Fay: Ngasɗa sey unji càa, ha nit yey gesi e dàara gi dàararre, ge tòora ba. 38Nit mum nit gòyrra ɗèm gi gû ge gûy ni goosum. Amma to ir go u daarri, ge kâwsim tinîiri ba. 39Orro ot tâa kà aw irge u daarri, dike a gin gbeerra gi ba, amma ot dii nit ây goose, tâage a ot saarra gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\