Ni-Hebra ây 5

1Koo nit ɓèl daprum hâ aw carru a tîim nit ây, aw gòynu ngam waw ha e dapru di Fay, e hîi hîir ây ni jàk gûurra ây ngam jàk maarra waw. 2E kpàa gopta 'maton da nit ây tâa aw cèngni jày ba, ni nit ây gbeege gi, ngam ey ɗa mgbapɗe èca kpèw kpèw a is wàa. 3Yèk èca kpèw kpèw wàa gi, ti gesi e hîi jàk gurfum ngam jàk maarra nit ây gbè ba, amma sey e hîi jàk gurfum ngam jàk maarra hak wàa ɗa. 4Cen nirri ge at tèem nit ɓèl daprum ni 'mita maan ni hak wàa ba, sey to Fay 'naasu go kà Arong gi. 5Kà yey Kristu ɗa ti 'misi hak wàa e tâa nit ɓèl daprum ba, amma Fay gàagu nà: Muy mu Hàm mum ɗi gi, mi kpàame unji yey. 6Gàa ɗa a gin kana a defterre wàa: Muy tâage nit daprum a funji Melkisadak ha tâam timgbàri. 7Yeesu a tâam wàa tâa nà a deesi gi waarre waar ây ni jàk gunda ây a gin Tooy yey tâage ni mbinum e saanu a wurra, waare ni tibimni ɓèl ni umda rîsim. Tooy Ɓèl gi ngore waar wàa, ye tâa tolurre gi. 8Koo ye tâa ey Hàm Fay ɗi gi, èngni rakta tuy a riirra 'màar wàa. 9A dat ye gbèese tèem wàa, ire nit getiya, de tâa Nitsaanum ha e saani tâam timgbàri da nit ây raku tuy gi. 10Fay gòynu e tâa nit ɓèl daprum a funji Melkisadak. 11A yèk yey jàk ây dèy ngasɗa dotke, amma àye ha ot saknu, ngam un ire nit ây kpâa dun rakta jày. 12Unji ây hòme dèy, ha un tâa ngin nit kàlnjum ây, amma un dii bak ni gayam ha nit kana e kàlnjunu jàk màrra ây a yèk Fay. Tirrit wun mboom ɗi gbè, ti tâa nàam ba. 13Koo wun âwge nâwri, ey hàm ɗi, nit èca cèngnum jày ɗi a yèk gòyrra ɗèm. 14Amma da nit ây tâage getiya gi, tiriit waw nàam ɗi, ngam dànda waw dii rûunumya ha aw hiiti jàk mbâra ni jàk makta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\