Yuhanna 17

1Yeesu ye yèe yèk ây gi, de toole u faktiturum de gàa: Tooy, unji dàarage. 'Misu di Hàm wey, ngam ha Hàm e 'misumu. 2Mu hîiwe mbinum a hak nit ây pî, ngam ha e hîi daw gûyrra tâam timgbàri da nit ây pî hîimu gi. 3To aw cèngnum go mu Fay kpolo takundi ɗi, ni Yeesu Kristu nit yey tèema gi, yey tâage gûyrra tâam timgbàri. 4Mi 'misumge a kparri, mi gbèesige tèerra tèem yey hîim dim mi tèe gi. 5Hû go Tooy, 'misim a ɗàm kpees wey ni 'mita yey tâagim nà a gin wey ɗoko mbangsum kparri gi. 6Mi lòni daw nîir wey da nit ây catmu a kparri, hîim dim gi, tâage nit ta wey diga mgban, mu hîime. Aw aw furre yèk wey. 7Niyey aw cèngni, jày pî hîim dim gi, a gin wey ana, 8ngam mi hîi daw yèk ta wey hîim dim gi. Aw ngore aw cèngni takundi, mi ana a gin wey. Aw goosige, muy tèegima. 9Mi waarre ngam waw. Ti tâa ngam nit kparri ây waam dum ba, amma ngam nit ây hîim dim gi, ngam aw a nit ta wey ɗi. 10Jàk mum pî jàk wey ɗi, jàk wey ɗa jàk mum ɗi. Aw aw 'misimge. 11Diga niyey miy gim tâasirra a kparri ba, aw aw dii tâarre a kparri, miy mi difarre a gin wey. Tooy della, faa daw ni nîir wey hîim dim gi, ngam ha aw tâa kpolo kà orro. 12A ye tâanjim ni aw, mi faa daw ni nîir wey hîim dim gi. Mi faa dawge, cen nirri gbeegirra a tîim waw ba, sey hàm tigbeerra, ngam ha jày gàa a defterre Fay e gbèe. 13Amma kòsòng mi difarre a gin wey. Mi yèerre yèk yey a kparri gi, ngam ha kâwum mum e mûu a gin waw. 14Mi hîi dawge yèk wey. A nit ây a kparri aw yii dawge, ngam aw tâa nit kparri ây ba, kà yey tâa miy mi tâa nit kparri ba. 15Mi waam nge mu arri daw a kparri gi ba, amma ngam mu faa daw, ta aw lek a kàn Tooy mamji ba. 16Aw aw tâa nit kparri ây ba, kà yey tâa miy mi tâa nit kparri ba. 17Ɓetkini daw ni yèk takundi! Yèk wey tâage takundi. 18Kà yey tèemra dim a kparri gi, miy ɗa mi tèe dawrre. 19Mi hîi hak mum ngam waw, ngam ha aw tâa nit della ta wey takundi. 20Mi waam ngam waw gbè ba, amma mi waamde ngam nit ây gaw goosim gi ɗa a rakta yèk waw, 21ngam ha aw pî aw tâa kpolo, kà yey muy mu Tooy mu 'mèmsi ni miy, miy ɗa mi 'mèmsi ni muy, ha aw ɗa aw tâa kpolo ni orro, ha kparri e goosi muy tèegima. 22'Mita yey hîim dim gi, mi hîi dawge, ngam ha aw tâa kpolo kà yey tâana orro kpolo gi, 23miy mi 'mèmsi ni aw, muy ɗa mu 'mèmsi ni miy, ngam ha 'mèmsum waw e tâa kpolo, ha kparri e cèngni muy tèegima, mu yiɗi daw ɗa kà yey yiɗim dim gi. 24Tooy mi yiɗi, ha a nit ây hîim dim gi, aw tâa a gin gim tâa miy gi, ngam ha aw rabi 'mita mum yey hîim dim gi. Ngam mu yiɗimge diga kparri ɗà ti ɗaa ba. 25Tooy ɗèm, a nit kparri ây aw cèngnum ba, amma miy mi cèngnumge. Aw ɗa aw cèngni, muy tèegima. 26Mi cèngnini dawge jày a nîir wey, cè gim cèngnini daw bak, ngam ha yiide yey yiɗim dim nà gi, e tâa a tîim waw, ha miy ɗa mi tâa a tîim waw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\