Yuhanna 20

1Ndam ndamji birit a dat unji wuysum, mgbàr màrra a asaweerre, Mariya sàni-Magdala dige a gebi, de rabe gòok ɓèl nà kuptirran a gebi gi, kiwrige. 2De ira ni 'nòocu a gin Simon Piyèr ni lor kana yey yiɗu Yeesu, de gàa daw: Aw arre is Nitcoorra a gebi, ot cèngni a gin iiwfan go ba. 3Piyèr ni lor yey nà de digin a gebi. 4Aw ɗa cuk de 'nòon. Lori nà hòmu 'nòorra di Piyèr, de ɗàaw kpèta a gebi. 5De ûu e gobi a gebi, de rabe jàk joorra kpu. Amma ey ti lek ba. 6Simon Piyèr futkufa u daarri, de lege a gebi. De rabe jàk joorra kpu, 7ni jàk joorra yey kpingtin a hay gi, dii 'nang katiya a gin kana ni jàk joorra ây kana. 8Lor yey nà ɗàage kpècu a gebi gi de lekfa ɗa, de rabe kà yey, de goose. 9Ngam aw ɗà aw cèngni yèk defterre Fay ba, gàa, sey Yeesu e gûysi a tîim nit ây wutke gi. 10A lor ta Yeesu nà cuk gi de koyin a àay waw. 11Amma Mariya ey gòyrre a nin gebi, umde. De ûu e gop a gebi. 12De rabe malayka ây cuk aw mgbapɗe lurra burriya, aw tâarre a gin kûu nà is Yeesu gi, kpolo u hay, kpolo u nay. 13De gàawan: Mu kini gi, ngam jâ ummu ya? De gàa daw: Aw arre Nitcoorra mum, mi cèngni a gin iiwfan ba. 14Ye gàa kà yey, de dûri de rabu di Yeesu gòyrre a dat wàa. Ey ti cèngsu di Yeesu gi ba. 15Yeesu de gunu: Mu kini gi, ngam jâ ummu ya? Wun kàmmu ya? Mariya dànde ey nit waatum hèmna ɗi, de gàaw: Nit ɓèl, to muy atku go, kàlim a gin iimufa gi, ha mi asuwa. 16Yeesu de 'naasu: Mariya! Mariya de dûri de gàaw ni yèk Hebra: Rabbuni, kà gàarra Nitkàlnjum! 17Yeesu de gàaw: Ta mu banggimda ba, ngam mi ɗà mi naasi a gin Tooy ba. Amma dik a gin kor ta mum, mu kàl daw, naa gim naasi a gin Too mum tâage Too wun, a gin Fak mum tâage Fak wun. 18Mariya sàni-Magdala de koyrra de kàl daw da lor ây: Mi rabu di Nitcoorra! De sagi daw jày gàawra gi. 19Ni mbona a dat unji wuysum nà, a lor ta Yeesu aw kimji a àay, aw fanti nin ây, ngam aw tole da ni-Yude ây. Yeesu de dàara de gòye a tîim waw, de gàa daw: Tâam mbâri e tâanji ni un! 20Ye gàa kà yey, de kàlni daw kàn ta wàa ni ɓuurra wàa. Tinîir lor ta wàa de kâwi daw, ngam aw rabu di Nitcoorra. 21Yeesu de gàa daw bak: Tâam mbâri e tâanji ni un! Kà yey tèema Tooy, miy ɗa mi tèenurre hû go. 22Ye gàa kà yey, de urfirra daw, de gàa: Ngorin Jungci Delliya! 23Da nit ây gun yaafi daw jàk maarra waw, kpàa gaw kpàa jàk yaafum. Da nit ây mòonu jàk maarra waw, gaw kpàa jàk yaafum ba. 24Tomas nirri kpolo a tîim lor ta Yeesu ra sàm cuk, înuwan Tifeebi, ey ti cenda a tîim waw ye dàara gi ba. 25A lor ây kana de gàawan di Tomas: Orro ot rabu di Nitcoorra. Amma ey de gàa daw: To mi rap go fetki ponti ây a kàn ta wàa ba, mi bangda go mbèerri kàn mum a gin gbaluwan ni ponti ây, mi bangda kàn mum a ɓuurra wàa ba, gim goosi ba. 26A dat unji jòròs, a lor ta Yeesu aw kimjisi bak a àay. Tomas tâanji ni aw. A nin ây aw dii fantumya. Yeesu de dàara de gòye a tîim waw, de gàa daw: Tâam mbâri e tâanji ni un! 27De gàaw di Tomas: Parra mbèerri kàn wey a gin mum, raptu kàn ta mum! Parra kàn wey, mu bangda a ɓuurra mum! Ta mu tâa nit èca goosum ba, amma goosi! 28Tomas de gàaw: Nitcoorra mum, Fak mum! 29Yeesu de gàaw: Ngam mu rabim gi, mu goosige yi? Kâwum dii daw da nit ây tâa aw rabim ba, amma goose gi. 30Yeesu tèe kayeefi ây kana dèy a nis lor ta wàa, amma ti tâa kètiya a defterre yey ba. 31Amma a jàk ây gi aw dii kètiya ngam ha un goosi, Yeesu tâage Kristu Hàm Fay, ngam ha a goosum wun un kpàa gûyrra a gin wàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\