Yuhanna 21

1A dat maan Yeesu lòtɗa daw bak da lor ta wàa a sòo ɓel Tiberiya. E rri yey kày lòtɗa daw gi: 2Simon Piyèr ni Tomas nit yey înuwan Tifeebi, ni Natanayel ni-Kaana a dees Galile, ni hàm ta Jebede, ni nit ây kana cuk a tîim lor ta wàa aw kimjige: 3Simon Piyèr de gàa daw: Ta gim tay depta cîici. De gàawan: Orro ɗa ta got taynji ni muy. De digin aw lek a koombowal. Ni tuma maan aw mòo koo jâ ba. 4Ye kayge ndamji, Yeesu de gòye a cewci sòo. Amma a lor ta wàa aw cèngsu, nge Yeesu ɗi ba. 5Yeesu de gàa daw: Hàm ta mum, un dii ni cîici yi? De goosin de gàawan: Tiriici cenda dot ba. 6De gàa daw: 'Màktin tidepni cîici a riina koombowal, kpàa gun kpàa. De 'màktin tidepni de mòon cîit ây, ha aw kpàaw nàta ba ngam gbaarra cîit ây. 7Lor yey yiɗu Yeesu de gàaw di Piyèr: Yey Nitcoorra ɗi. Simon Piyèr ye rage nge Nitcoorra ɗi gi, de mgbapsi lurra, ngam isi kpong tâaye, de lame a sòo. 8Amma a lor ây kana aw dàara ni koombowal, de nàrran ni tidepni cîici, ngam aw kpâa a cewci sòo ba, sey jày ge ii mèeta temèrre kpolo. 9Ye naan a deesi, de rabin ebi ni cîici jumdiya, ni tàarri. 10Yeesu de gàa daw: 'Maaran càa a cîit ây mòora un gi. 11Simon Piyèr de dige e nàrra tidepni a deesi, mûurriya ni cîit ɓèl ây temèrre kpolo ni ra kèrèw sàm taan. Koo ye tâa a cîit ây aw mûu kà yey, tidepni ti ngat ba. 12Yeesu de gàa daw: Dàaran un rii tiriici! Koo nirri kpolo a tîim lor ta wàa haaw e gunu «muy mu wun ɗi ya» ba. Ngam aw cèngsuge, Nitcoorra ɗi. 13Yeesu de hèera de arre tàarri nà, de hîi daw, ni cîici nà ɗa. 14Kà yey Yeesu lòtɗa daw nak taanti da lor ta wàa, a dat gûysum wàa a tîim nit ây wutke gi. 15A dat riirra tiriici, Yeesu de gunu di Simon Piyèr: Simon hàm Yuhanna, mu yiɗim dim, hòme da nit ây gi yi? De goosi de gàaw: Eeye, Nitcoorra, mu cèngni mi yiɗumge. Yeesu de gàaw: Ɗir a hàm mgbâay rra mum. 16De gunsurra nak cukti: Simon hàm Yuhanna, mu yiɗimge yi? De gàaw: Eeye, Nitcoorra, mu cèngni mi yiɗumge. Yeesu de gàaw: Faa a mgbâay rra mum. 17De gunsurra nak taanti: Simon hàm Yuhanna, mu yiɗimge yi? De àyu tinîiri di Piyèr, ngam gunuge nak taanti «mu yiɗimge yi», de gàaw: Nitcoorra, mu cèngni jày pî, mu cèngni, mi yiɗumge. Yeesu de gàaw: Ɗir a mgbâay rra mum. 18Takundi takundi, mi gàamde: Ye tâamu nà lori, mu cîirre ɓerri, mu dik a gin yiɗum gi. Amma mu wàrfi go, pa gum pat kàn wey, nit kana e cîimda ɓerri, 'maa ge 'maam a gin tâa mu yiɗi ba. 19Gàa kà yey, ngam ha e lòni wurra yey ge wut Piyèr, ngam e 'misini Fay. Ye yèe kà yey, de gàaw di Piyèr: Furrimi! 20Piyèr de dûri, de rabe lor yey yiɗu Yeesu furrarre u daarri, nit yey tâage nà a cewci Yeesu ye riin tiriici ni mbona gi, gungu nà: Nitcoorra, wun ge hîim a kàn nit yiir ta wey ya? 21Piyèr ye rabu gi, de gàaw di Yeesu: Nitcoorra, ji ge mbiru di nit yey ya? 22Yeesu de gàaw: To mi yiɗi go e tâa ha mi ira, ji tâagumda dum ya? Muy, furrimi! 23Ngam maan yèk yey yeski a tîim kor ây, nge lor maan ge wut ba. Amma Yeesu ti gàaw, nge ge wut ba ba, sey: To mi yiɗi go e tâa ha mi ira, ji tâagumda dum ya? 24Lor yey ey seedi jàk ây gi, kèrge gi. Ot cèngni, yèk seedamku wàa takundi ɗi. 25A jàk ây kana tèe Yeesu gi dii dèy. To aw kèr go ngin kpolo kpolo pî, mi dànde, kparri ge kpàaw mòorra defterre ây gi, to kètiya ɗi go ngin ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\