Yuhanna 9

1Yeesu hòmde a orri, de rabe nirri tâage râay diga ye kpàawan gi. 2A lor ta wàa de gunuwan de gàan: Nitkàlnjum, wun mbirge jàk maarra ya, nit yey naa, koo too wàa ni nuu wàa, ye kpàawan râaya gi yi? 3Yeesu de goosi de gàa daw: Ti tâa râay ngam mbire jàk maarra ba, koo ngam jàk maarra too wàa ni nuu wàa ba. Amma tâa kà yey, ngam ha tèem Fay e lòt a gin wàa. 4Sey ot tèe tèem Tooy tèegima gi, ye tâa unji ɗi. Tuma dàararre, cen nirri ge kpàaw tèerra tèem ba. 5Ye tâami a kparri gi, miy tâage kayang kparri. 6Yeesu ye gàa kà yey, de yime ticèkti a deesi, de làyrre bàanji, de pirrurra di râay a nis wàa. 7De gàaw: Dik mu bòr a sòo Silowa, înuwan gin tèerriya. Ye dige gi, de bòre de koyra nis wàa ɓelsige. 8A nit ây tâanje ni ey, ni nit ây rapku nà mgban nge waargirre jày, de gàan: Nit yey tâage nà e waargiri jày ba yi? 9A nit ây kana de gàan: Ey ɗi. A nit ây kana ngaa de gàan: Oow, nit kana rèenji ni ey. Amma ey de gàa daw: Miy ɗi. 10De gunuwan: Kà mbire nis wey ɓelsi ya? 11De goosi de gàa daw: Nit yey înuwan Yeesu, ey làyrre bàanji pitkimda a nis mum, ey gàagim: Dik a sòo Silowa mu bòri. De dikmi mi bòri, de ɓelsimi. 12De gunuwan bak: U hâ tâa nit maan ya? De gàa: Mi cèngni ba. 13De 'maawran di nit râay nà a gin ni-Farisa ây. 14Yeesu ye làyrre bàanji, ɓelsunu nis wàa gi, unji wuysum ɗi. 15A ni-Farisa ây de gunuwan ɗa, kà mbire nà nis wàa ɓelse ya. De gàa daw: Bàanji iimda a nis mum, de bòrmi de rapmi. 16A nit ây kana a tîim ni-Farisa ây de gàan: Nit yey ti ana a gin Fay ba, ngam ti fut yèk unji wuysum ba. Amma a nit ây kana ngaa de gàan: Nit mbita jàk maarra kà ge kpàaw tèerra kayeefi ây kà yey ya? A yèk maan aw raknji a tîim waw ba. 17De gunuwan di nit râay nà bak: Kà gum gàa a hak nit yey ɓelsum nis wey gi ya? De gàa: Nit lònum yèk Fay ɗi. 18A ni-Yude ây aw goosi yèk wàa ba, nge ey râay ɗi nà amma de ɓelse, ha de 'naasin di too wàa ni nuu wàa. 19De gunin daw: Ey tâage hàm wun yey gàanu, râaya kpàanu un gi yi? Kà mbire nà, rapni kòsòng gi ya? 20Too wàa ni nuu wàa de goosin de gàan: Ot cèngni, ey hàm worro ɗi. Ot cèngni ɗa, dey kpàana râaya gi. 21Amma ot cèngni, kày mbire nà finu kòsòng, malla wun ɓelsu go nis wàa gi ba. Ey 'mirre. Gunuwan, yèe ge yèe ni hak wàa. 22Too wàa ni nuu wàa aw gàa kà yey, ngam aw tole da ni-Yude ây. A ni-Yude ây aw raknji mgban a tîim waw aw gàa, to nirri lòni go, nge Yeesu tâage Kristu gi, yuu gaw yuunu a gin kimjum waw. 23Ngam maan too wàa ni nuu wàa de gàan: Ey 'mirre, gunuwan. 24De 'naasuwan bak di nit râay nà, de gàawan: Coow di Fay! Ot cèngni, nit yey nit jàk maarra ɗi. 25De goosi de gàa daw: To nit mbita jàk maarra ɗi go, mi cèngni ba. Amma jày kpolo cèngnimi, mi râay ɗi nà, kòsòng mi rapɗe. 26De gunuwan: Ey ji mbirumda ya? Kà ɓelsum nis wey ya? 27De gàa daw: Mi gàanu nà mgban, amma un ngor ba. Ngam jâ yiɗunu rakta bak ya? Mba un ɗa un yiɗi ita lor ta wàa ya? 28De njàmuwan, de gàan: Muy mu lor wàa ɗi. Orro ot lor ta Muusa ɗi. 29Ot cèngni, Fay yèe nà ni Muusa. Amma nit yey, ot cèngni a gin ana go ba. 30Nirri nà de gàa daw: Yey tâage jàk tâarra 'nang gi, ngam un cèngni a gin ana ba, amma ɓelsi nis mum. 31Ot cèngni, Fay ti rak dawrre da nit mbita jàk maarra ây ba, amma nit yey cooge Fay, tèege jày yiɗi ey gi, Fay dey ge ragu. 32Diga ɗaarra kparri aw haa rakta, nge nirri ɓelsi nis nit yey kpàawan râaya gi ba. 33To nit yey ti ana go ngin a gin Fay ba, ge kpàaw ngin tèerra kayeefi koo jâ ba. 34De gàawan: Muy mu dii a mbita jàk maarra, diga ye kpàamin gi, muy gum kàlnjina jày yi? De yuunuwan a gin kimjum waw. 35Yeesu de rage, aw yuunu di nit râay nà a tîim waw. Ye kpàaw gi, de gàaw: Mu goosu di Hàm nirri yi? 36De gunu: Nitcoorra, wun tâage ey ha mi goosu ya? 37Yeesu de gàaw: Mu rabuge mgban. Ey ɗi, nit yey yèegumda gi. 38De gàa: Nitcoorra, mi goosige. De gbâyge, de coowa. 39Yeesu de gàa: Ngam iirra kiita dàama a kparri gi, ha a nit ây tâa aw rapɗe ba aw rabi, a nit ây rapke nà aw ir râay. 40A nit ây kana a tîim ni-Farisa ây tâanjin ni ey, ye ragin kà yey de gàawan: Orro ɗa ot râay ɗi yi? 41Yeesu de gàa daw: To un tâa go ngin râay gi, ngin jàk maarra cennu ba. Amma ye gàanu un rapɗe gi, hû go un dii ni jàk maarra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\