Luka 13

1Mgbàr maan a nit ây kana aw dàara a gin Yeesu, de kàluwan yèk ni-Galile ây. Pilatu ɓàri dawge a unji gûurra jàk gurfum di Fay. 2Yeesu de goosi de gàa daw: Un dàne, ni-Galile ây maan ɓàrin daw gi, jàk maarra waw hòmgi jàk maarra ni-Galile ây kana pî yi? 3Mi gàanurre, ti tâa hû go ba. Amma to un ini go tinîir wun ba, un ɗa pî gbee gun gbee kà aw. 4Koo un dànde, a nit ây ra sàm nan nan yaarra daw àay yâktiya a Silowa, ɓàri daw gi, jàk maarra waw a ɗàm kpees Fay hòmgi jàk maarra nit ây pî tâage a Yerusalem gi yi? 5Mi gàanurre, ti tâa hû go ba. Amma un to un ini go tinîir wun ba, un ɗa pî gbee gun gbee kà aw. 6Yeesu de yèe daw ni rèenjum yèy de gàa: Nit kana gage nà jâaci a hèmna wàa. De dàara, e kàm nîirra a jâat maan, amma ti kpàarre ba. 7De gàaw di nit tèem hèmna wàa: E rri yey yeri taan mi dàararre kàmda nîirra a jâat yey, mi kpàararre ba. Njaafa! Ngam jâ ey njangde gin còkta jàk kana ya? 8Nit tèerra tèem wàa de goosi de gàaw: Nitcoorra, woow ni yer yey kpolo, mi cèew a cewci wàa, mi iirra tikara bii. 9Hû go to rep go, yow. To ti rep go ba, yer kana mu njaafa. 10Yeesu kàlnjirre a àay gin kimjum a unji wuysum. 11E rri yey kin kana dii a farra ni àyci yeri ra sàm nan nan. Dii ûurriya, ti kpàawrre gòyrra ti ba. 12Yeesu ye rabu gi, de 'naasu de gàaw: Mu kini gi, mi arrumfa àyci wey! 13De banggurra kàn di kin maan. Kini nà de gòye ti yaale, de 'mise nîir Fay. 14De ngòlu di nit ɓèl a àay gin kimjum, ngam Yeesu ndòosi nit àyci a unji wuysum, de gàa da nit ây: A unji yira gesi nirri e tèe tèem. Hû go dàaran a unji ây maan, un kpàa ndòosum àyci wun, naa a unji wuysum. 15Yeesu Nitcoorra de goosi de gàa: Un nit tibiw ɗi! Koo wuna a tîim wun njelle gus wàa, koo wamde wàa a unji wuysum, e 'maa e njoosa ba yi? 16Amma kin yey yòot Abraham ɗi, Seyɗan 'mèmu ni àyci yeri ra sàm nan nan, ti gesi patum a ti 'mèmni wàa a unji wuysum ba yi? 17Yeesu ye yèe kà yey, lawsam de mòo daw da nit yiir ta wàa pî. Amma kâwi daw da mûsa nit ây a jàk ây delliya tèe Yeesu gi pî. 18Yeesu de gàa daw: Ni ji rèenji wûun Fay ya, ni ji gim getnjini ya? 19Rèenji ni yòot mutar luurriya amma 'mitɗe digèrrige, yey arre nirri e còk a daw wàa. De 'mirre, de tâa futifay. A jooy ây aw dàara aw iirra àay waw a farra. 20Yeesu de gàa bak: Ni ji gim rèenjini wûun Fay ya? 21Rèenji ni njàngna yey arre nikin e hamji a tigeni ɗèeri taan, ha de fâase pî. 22Yeesu dige a riiy ây 'nang 'nang, futɗe a ot Yerusalem ni kàlnjum yèk Fay. 23Nirri kpolo de gunu: Nitcoorra, a nit saarra ây aw cen dèy ba yi? Yeesu de gàa daw: 24Hàrin ha un lek a nin luurriya! Ngam mi gàanurre, a nit ây dèy kà gaw kàm lekta, amma gaw kpàa ba. 25To nit àay an go e fanti nin, gò gun gòy a gbaa un ɗaa taarra a nin, un gàa: Nitcoorra, faarina! Goo ge goosi e gàanu: Mi cèngni a gin ana un go ba. 26A dat maan ɗaa gun ɗaa gàarra: Ot riiye ot njooye a gin kpolo ni muy, mu kàlnji da nit ây a ot ây a riiy worro. 27Nit àay nà gàa ge gàanu: Mi cèngni a gin ana un go ba. Hèesin a gin mum, un nit tèerra tèem makta ây gi! 28A farra u gun umi un riisi temgi, a ye gun rap Abraham, ni Isak, ni Yakob, ni nit lònum ây pî a wûun Fay. Amma un 'mà gaw 'màktifa dun a gbaa. 29A gaw ana a ɓani unji ni lekni unji, ni cewci mgbaala ni cewci riina, tâa gaw tâa aw rii tiriici a wûun Fay. 30A nit ây tâage u daarri, tâa gaw tâa tiɗàm kpees ây. A nit ây tâage tiɗàm kpees ây ngaa i gaw ir u daarri. 31Mgbàr maan a ni-Farisa ây kana aw dàara aw kàlu jày di Yeesu, de gàawan: Dik a gin kana, ngam Herode yiɗi e ɓàrum. 32De gàa daw: Digin un sak di gbawa maan: E rri yey mi yuunirre tindòom ây, mi ndòosirre àyci ây unji yey ha ni ndamji, unji taanti gbèe gim gbèesi tèem mum. 33Amma yey mi dik unji yey, ni ndamji, ni ndamji yo go ɗa, ngam ge tâa nit lònum yèk Fay e wut a gin kana ba, sey a Yerusalem. 34Yeesu de gàa bak: Yerusalem Yerusalem, muy mu ɓàre nit ây lòni nà yèk Fay, mu aa daw ni gòoy da nit ây tèera daw Fay a gin wey gi! Nak mèn kàmmi kimjum da nit ta wey kà ɗeeki kimji hàm ta wàa a mîis kapci gi ya? Amma un un yiɗi ba. 35E rri yey àay wun i ge ir âwa. Mi gàanurre, gun rabim ba sam, ha mgbàr yey gun gàa: Mbâri e tâaw di nit yey dàaga ni nîir Nitcoorra gi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\