Luka 17

1Yeesu de gàa da lor ta wàa: Timgbòlnji diiw di nirri koo ningàa. Amma 'màari waawrre di nit yey iige timgbòlnji gi! 2Hòmu ngin della di nit maan aw cîiwrra ɗekli ɓèl a gûn wàa, aw 'màktufa a sòo ɓèl, ni iirra timgbòlnji di nirri kpolo a tîim nit luusa ây gi. 3Faasin hak wun! To kor wey mbirum go jàk maarra, yèewa. To ini go tinîir wàa, yaafuwa. 4Gàa go mbirum jàk maarra nak jòròs a unji kpolo, ira go a gin wey nak jòròs e gàam “yèk yey àyimge, mi woofage”, yaafuwa! 5A nit ây tèe daw Yeesu gi de gàan: Nitcoorra, iisirra dot goosum! 6Nitcoorra de goosi de gàa: To un dii go ni goosum koo luurriya kà yòot mutar gi, un gàa go di mgbala yey “uf, mu dik mu gak a sòo ɓèl”, ra ge raknu. 7Wun ɗi a tîim wun, to nit tèem wàa bara go hèmna koo faara go faaci, koyra go e gàaw “dàara yaale mu tâa mu rii” ya? 8Amma hò ge hòmu gàarra di nit maan: Mbangsi mu tèe tèem tiriici, mu hîim mi rii mi njoo. A dat maan muy ɗa mu rii mu njoo. 9Gàa ge gàaw mbew di nit tèem wàa, ngam tèe kà yey gàaw gi yi? 10Hû go un ɗa un tèe go jày gàanim dun gi, gàan: Orro ot nit tèem ɓa hû go ɗi, ot tèeye jày gesi nà gi gbè. 11Yeesu dikɗe a ot Yerusalem, hòmde a tîim dees Samariya ni Galile. 12Ye gàa e leki a riiy kana, de kpàanjin ni nit rak is ây ra, aw gòyrre kpâarriya. 13De bimin de gàan: Yeesu Nitkàlnjum, gopna 'maton! 14Yeesu de rapti daw, de gàa daw: Digin un kàlni is wun da nit daprum ây! Ye digin gi, rak is waw de ndòo daw. 15Nirri kpolo a tîim waw ye rabe is wàa ndòoye, de ira de 'mise nîir Fay ni gûn ɓèl. 16De ûu a ɗàm kpees Yeesu, de gàaw mbew. Ey ni-Samariya ɗi. 17Yeesu de gàa: Da nit ây ra ndòosim ba yi? U hâ tâan nit ây ngaskàm kpolo gi ya? 18Cen nirri irga e 'misi nîir Fay ba, sey ni-wooy gi yi? 19Yeesu de gàaw: An mu tay! Goosum a tinîir wey saanumge. 20A ni-Farisa ây de gunuwan di Yeesu: Ningàa ge dàara wûun Fay gi ya? De goosi de gàa daw: Wûun Fay ge dàara ha nirri e rap ni nisi ba. 21Gaw gàa ɗa “e rri yey ay gi”, koo “e rri yey go” ba. Ngam wûun Fay dii a tîim wun. 22Yeesu de gàa da lor ta wàa: Mgbàr kana dàa ge dàara, un yiɗi rapta unji kpolo a unji wûun Hàm nirri, amma gun rap ba. 23Gàa gaw gàanu “raptin ay gi” koo “raptin ay go”. Ta un dik a farra ba, ta un fut daw ba. 24Hàm nirri tâa ge tâa a unji dàarra wàa kà yey tâyi buun a cewci kpolo a faktiturum, kaynge ha cewci kana. 25Amma sey e rii 'màari dèy ɗà, yòot nit tâarra yey hà gaw hàwuwa. 26Unji dàarra Hàm nirri tâa ge tâa kà yey tâa nà a mgbàr Nuhu. 27A nit ây aw riirre nà, aw njoorre nà, aw atɗe kin, aw hîirre sapri ta waw aw arri, ha unji yey lege Nuhu a koombowal gi. Mûurra sòo de ii a deesi, de gbeese da nit ây pî. 28Kà yey tâa nà ɗa a mgbàr Ludu. A nit ây aw riirre, aw njoorre, aw sàarre aw sàanirre jày, aw còkɗe jày, aw jâarre àay. 29Amma unji yey yuu Ludu a Sodom gi, ngongji ebi yaara a faktiturum, gbeesi daw da nit ây pî. 30Hû go ɗa ge tâa a unji yey ge lòt Hàm nirri gi. 31Unji maan to nirri dii go a fak àay, amma jàk ta wàa dii a mîis àay gi, ta e lek e asi ba. Hû go ɗa nit yey tâage a hèmna, ta e ira a àay ba. 32Ɓaysin yèk kin Ludu! 33Nit yey kàmgi e saani jungci wàa gi, gbee ge gbeesi. Amma nit yey gbeesi jungci wàa gi, kpàa ge kpàasi. 34Mi gàanurre, a tuma maan a nit ây cuk kûu gaw kûu a jingi kpolo, Fay a ge atɗa kpolo, e woofa kpolo. 35A nikin ây cuk nà gaw nàm tirri, Fay a ge atɗe kpolo, e woofa kpolo. ( 36A nihun ây cuk tâa gaw tâa a hèmna, Fay a ge atɗa kpolo, e woofa kpolo.) 37A lor ta wàa de gunuwan de gàan: U hâ ge mbir jàk yey ya? Yeesu de gàa daw: A gin tâa wurra jàk ây, a farra gaw kimjin a teel ây.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\