Luka 19

1Yeesu ye lege a Yeriko de hòme a tîim riiy maan. 2Nit kana dii a farra nîir wàa Jakayu, wûun nit ngota jomorrgol ây ɗi, bèebi diiwe dèy. 3Yiɗige e cèngnu di Yeesu. Amma ti kpàaw rapta ba yèk mûsa nit ây, ngam ey nit ràwsiya ɗi. 4De 'nòo a ɗàm kpeesi e naa a fak mgbala, ha e rabu di Yeesu a ye ge hòm a orri gi. 5Yeesu ye kpètɗa a gin maan, de toolufa de gàaw: Muy Jakayu, cira kènu, ngam ni-yey sey mi cir a àay wey! 6De cira yaale, de ngoru di Yeesu ni tinîir kâwrra. 7A nit ây pî rapku gi de hûungin de gàan: Yeesu lege e tâa a àay nit mbita jàk maarra. 8Jakayu de gòye de gàaw di Yeesu: Nitcoorra, e rri yey mîi gim mîinji jàk ta mum ni nit èca ây. To tâa go mi arre jày a gin ni-rri ni burma, hîi gim hîisu nak naan. 9Yeesu de gàaw: Niyey yèk saarra dàara a àay yey, ngam ey ɗa yòot Abraham ɗi. 10Hàm nirri dàarage, e kàm e saani jày gbeege gi. 11Yeesu de iisirra yèerra ni rèenjum yèy da nit ây rake gi. Ngam hèerra a Yerusalem, a nit ây aw dànde wûun Fay lò ge lòt kòsòng. 12Hû go de gàa: Nit tiròom kana ane e dik a dees kana kpâarriya, ngam e kpàara wûun ni hak wàa, e koyra. 13Nit maan de 'naase nit tèem ta wàa ra, de hîi daw koo di wuna kurra kpolo, de gàa daw: Tèenin ni seede yey ha mi koyra. 14Amma a nit ây tâage a dees wàa aw yiiwrre, de tèefan tèeri a dat wàa, de gàan: Ot yiɗi nit yey e tâa wûun worro ba. 15Nit maan a dat ye kpàara wûun gi, de koyra. De gàa aw 'naasa daw da nit tèem ta wàa hîi daw seede nà, ha e raptu jày kpàarran ni seede maan gi. 16Nit màrra de dàara de gàaw: Nit ɓèl mum, kurra wey kpolo nà 'maarage kurra ra. 17Wûun nà de gàaw: Yowa, mu nit tèem mbâra ɗi, mu tèeni mbâra a jày càa, ii gim iim mu faa riiy ra. 18Nit cukti de dàara de gàa: Nit ɓèl mum, kurra wey kpolo nà 'maarage kurra kèrèw. 19De gàaw dey ngaa: Ii gim iim mu faa riiy kèrèw. 20Nit kana de dàara de gàa: Nit ɓèl mum, e rri yey kurra wey kpolo hîim dim gi, mi sûmi mi fûunifa. 21Mi tolumge ngam muy mu nit ngaktiya ɗi, mu atɗe jày tâa mu ii ba, mu ripɗe jày tâa mu còk ba. 22Wûun nà de gàaw: A yèk wey yèemu gi hii gim hiitum, muy mu nit tèem makta ɗi! Mu cèngni, miy mi nit ngaktiya ɗi, nge mi atɗe jày tâa mi ii ba, mi ripɗe jày tâa mi còk ba. 23Ngam jâ tâa mu iifa kurra mum a àay iirra seede ba ya? Hû go mi koyra go ngin, gim kpàaw ngin seede mum iisimdage. 24De gàa da nit ây gòyge a farra: Arrin kurra yey tâage a gin wàa, un hîiw di nit yey tâage ni kurra ra nà! 25De gàawan: Nit coorra, nit yey dii nà mgban ni kurra ra. 26De gàa daw: Mi gàanurre, nit yey tâage ni jày, kpàa ge kpàasirra jàk kana. Di nit yey èege jày, a gaw arru koo jày tâagurra càa gi. 27Amma da nit yiir ây tâa aw yiɗi mi tâa wûun waw ba, 'maaran daw ay gi, gûun daw a ɗàm kpees mum! 28Yeesu gbèeye yèerra yèk yey. De mòo orri e ɗàa daw kpeesi ot Yerusalem. 29Ye hèerra a Betfage ni Betaniya, a cewci gopri yey înuwan gopri korrom, de tèe da lor ta wàa cuk, 30de gàa daw: Digin a àay ây a ɗàm kpees wun. Un kpèt go a farra, kpàa gun kpàa hàm wamde cîirriya, yey tâa nirri ti haa naarra ba. Njelan, un 'maara. 31To nirri gunnu go: Ngam jâ njelnu ya, gàawan: Nitcoorra dii ni gayam maan. 32A lor ta wàa cuk tèe daw nà, de kpàan kà yey gàa daw gi. 33A ye njelin hàm wamde nà, a nit ta wamde de gunin: Ngam jâ njelnu ya? 34De gàan: Nitcoorra dii ni gayam maan. 35De 'maaran hàm wamde nà a gin Yeesu. De iirran lurra ta waw a mârngi wàa. De naanuwan di Yeesu a farra. 36Ye dige gi, a nit ây de parrin lurra ta waw a orri a ɗàm kpees wàa. 37Ye gàa e lek a Yerusalem, de cira a gopri korrom. Mûsa lor ta wàa pî de ragin kâwum a tinîiri, de 'misin nîir Fay ni tibimni dèy, ngam tèem mbinum yey rabin a gin Yeesu. 38De gàan: 'Mita e tâaw di wûun yey dàaga ni nîir Tooy Ɓèl! Tâam mbâri e tâa a faktiturum, 'mita ngaa a gin Fay! 39A ni-Farisa ây kana tâage a tîim nit ây, de gàawan di Yeesu: Nitkàlnjum, kpâni daw da lor ta wey aw tâa ɗong. 40De goosi de gàa daw: Mi gàanurre, aw tâa go ɗong gi, koo a gòok ây bi gaw bimi. 41Yeesu de hèera a àay ây. Ye raptu di riiy maan, de ume. 42De gàa: Ndika mu cèngni ngin niyey jày tâagum mbâr wey! Amma ye tâa mu hàwe, dii fûurriya a nis wey. 43Unji kana kpè ge kpèrra a gin wey, a nit yiir ta wey hèe gaw hèera a jâarra bàan yey mgbaagum gi ngam tapnjum bàpri, rii gaw riisum 'màari cewci pî. 44Yaa gaw yaani àay rra wey ni hàm ta wey pî, gaw woorra gòoy a fak gòoy ba, ngam mu cèngsi mgbàr yey yiɗi Fay e saanum ba. 45Yeesu de lege a àay Fay, de ɗaa mànda da nit sàangum ây a farra. 46De gàa daw: Gàa a defterre Fay: Aay mum ge tâa àay gin waarra Fay. Amma un un inu di àay yey gook gin tâam nit ngorgum jàk ây. 47Yeesu de kàlnji daw unji pî a àay Fay. A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây, ni toonji ni-Yude ây de kàmin orri aw gbeesuwa. 48Amma aw kpàa kày gaw mbiru ba, ngam a nit ây pî aw ii tuk waw a yèk Yeesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\