Luka 22

1Daprum riirra tàarri njàngna cen, daprum Paska hèerage. 2A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây de kàmin orri ha aw ɓàru di Yeesu. Amma aw tolle da nit ây. 3Seyɗan de lege a tinîir Yuda înuwan Iskariyo, nirri kpolo a tîim lor ta Yeesu ra sàm cuk. 4De dige a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit ɓèl ta waw da nit faarra àay Fay, aw yèenji kày ge mbir ha e hîi daw Yeesu a kàn waw gi. 5De kâwi daw tinîiri, de raknjin hîi gaw hîiw seede. 6Yuda de goose, de kàmi orri e mòow di Yeesu ni gâra e hîi daw, ta mûsa nit ây aw cèngni ba. 7Unji daprum Paska mgbàr riirra tiriici njàngna cen, unji gûurra hàm mgbâay, kpèrrage. 8Yeesu de tèe Piyèr ni Yuhanna, de gàa daw: Digin un mbangsina gin riirra tiriit Paska! 9De gunuwan: U hâ yiɗum ot mbangsi ya? 10De gàa daw: Un lek go a riiy ɓèl gi, kpàa gun kpàanji ni nirri tokɗe jòong sòo. Furruwan a àay yey ge leki. 11Gàawan di nit àay maan: Nitkàlnjum gàa ot gunum: U hâ tâa àay gin riirra tiriit Paska ni lor ta mum ya? 12Kà ge kàlnunu àay tinjoknjum ɓèl ni gin tâam ây pî. A farra gun mbangsi ot rii. 13Piyèr ni Yuhanna de tayin, de kpàan kà yey gàa daw gi. De mbangsin gin riirra tiriit Paska. 14Saa'i riirra ye kpèrra, Yeesu ni nit tèerra ta wàa de tâan a àay maan aw rii. 15De gàa daw: Gayimde dèy, ha ot riinji tiriit Paska yey ni un, ɗoko mi lek a riirra 'màari gi. 16Ngam mi gàanurre: Gim haasirra riirra tiriit yey ba, ha mgbàr yey ge gbèe jày pî a wûun Fay. 17Yeesu de arre kop ni jàk njoorray, de gàa mbew di Fay, de gàa daw: Arrin un njoo a tîim wun. 18Mi gàanurre, gim njoosirra sòo repta timgbokcum gi niyey ba, sey ye ge dàara wûun Fay gi. 19De arre ɗa tàarri, de gàa mbew di Fay, de cèenje de hîi daw de gàa: Yey tâage is mum, (ge tâa hîirriya ngam wun. Mbirin jàk yey, ngam un ɓaysinimi! 20Hû go mbire ɗa ni kop a dat riirra tiriici, de gàa: Kop yey tâage jàk raknjunum fûuya ni njîim mum, ge tuu ngam wun gi.) 21Amma e rri yey nit yey ge mòom ni gâra tâanjirre ni miy ay gi. 22Hàm nirri wu ge wut kà yey gàa Fay a hak wàa. Amma 'màari waawrre di nit yey ge hîiw a kàn nit ây gi! 23A lor ta wàa de gunjin a tîim waw: Wun ge tâa nit mbita jàk yey ya? 24Lètnjum ii a tîim lor ta wàa, wun ge hòm tâarra nit ɓèl a tîim waw ya. 25Yeesu de gàa daw: A wûun ây a deesi aw ndak dawrre da nit ta waw ni ndakcu. A nit ɓèl ây aw yiɗi, a nit ây aw 'naasi daw nit mbâr ây tèege tèem mbâri. 26Amma un ta un mbir kà aw ba. Nit yey hòmge 'mita a tîim wun, sey e tâa kà nit luurriya. Nit tiɗàm kpeesi sey e tâa kà nit tèem. 27Ngam wun hòmge 'mita ya, nit yey tâage e rii gi yi, koo nit yey tèege tèem tiriici yi? Naa nit riirra ɗi naa? Amma miy mi tâarre a tîim wun kà nit tèem. 28Un un tâanjige ni miy a riirra 'màar mum diga màrra. 29Kà yey hîim Too mum wûun, hû go hîi gim hîinu dun ɗa, 30ha un riinji un njoonji ni miy a wûun mum, tâa gun tâa a gbaat ây un hiiti da yòot ni-Israyel ây ra sàm cuk. 31Yeesu de gàaw: Simon Simon, Seyɗan gune mbinum ha e teklunu kà teklum gasa tirri. 32Amma mi waa Fay ngam wey, ngam ta goosum wey e lòo ba. Mu ira go, kpèwsi daw tinîiri da kor ta wey! 33Piyèr de gàaw: Nitcoorra, di gim diknji ni muy koo a kultuma, koo a wurra. 34Yeesu de gàaw: Piyèr, mi gàamde, tuma yey tigòmja ge bim ba, sey to mu hàlim go nak taan, mu gàa mu cèngnim ba. 35Yeesu de gàa daw: Ye tèenim dun nà mgban kurra seede cen, koo kurra tiriici, koo naan, un haa èerra jày yi? De gàawan: Oow, ot haa èerra koo jâ ba. 36De gàa daw: Amma kòsòng to nirri dii go ni kurra seede, ni kurra tiriici, sey e arri. To nirri èe go ɓet ɓèl, sey e sàani lurra wàa, ha e sàa ɓet maan. 37Ngam mi gàanurre, gesi mi gbèesi jàk yey gàa a defterre Fay: Aw saguge a tîim nit makta ây. Ngam jày gàa defterre Fay a hak mum gi sey e gbèe. 38De gàawan: Nitcoorra, e rri yey ɓet ɓèl ây cuk. De gàa daw: Gerre. 39Yeesu yuu e dik a gopri korrom kà rûurra wàa. A lor ta wàa de furruwan. 40Ye kpèrre a farra, de gàa daw: Waan Fay, ngam ta un lek a jàk rûfta ba. 41Yeesu de hèesirra càa, kpâarriya kà gin còorra gòoy. De gbâyge e waa Fay, 42de gàa: Tooy, to mu yiɗi go, hèenimfa kop 'màar yey gi. Amma mbir kà yey yiɗum muy, naa kà yey yiɗi miy.( 43Malayka de ana a faktiturum de lòrrurra, e kpèwsuwa. 44Yeesu ye tâa ni àyrra tinîiri, de rîise e waa Fay bak. Dòorròm wàa de yure a deesi kà ɗuurra njîim.) 45Ye ane a waarra Fay, de ira a gin lor ta wàa, de kpàa daw aw kûurre, ngam tinîir waw ày dawrre. 46De gàa daw: Ngam jâ kûunu ya? Anin un waa Fay, ngam ta un lek a jàk rûfta ba. 47Yeesu ye yèe bak kà yey, mûsa nit ây aw dàanjani Yuda, nirri kpolo a tîim lor ta wàa ra sàm cuk. De ɗàara daw kpeesi, de hèewrra di Yeesu, de kabuwa. 48Yeesu de gàaw: Yuda, muy ni tikapni gum hîi daw Hàm nirri aw mòow yi? 49A nit ây tâanji ni Yeesu ye rabin jàk yey gàa e mbir gi, de gàawan: Nitcoorra, ot njaa daw ni ɓet ɓèl yi? 50Nirri kpolo a tîim waw de njaa tuk riina di nit tèem wàa di nit ɓèl daprum. 51Yeesu de gàa daw: Woofan mbita kà yey! De banggurra tuk nit maan, de ndòosuwa. 52De gàa daw da nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit ɓèl waw da nit faarra àay Fay, ni toonji ây dàaga a gin wàa gi: Un yuura ni ɓet ɓèl, ni suu ây, un mòom mu gàa mi nit ngorgum jày ɗi yi? 53Unji pî mi tâanjirre nà ni un a àay Fay, un haa pata kàn un mòom ba. Amma yey tâage unji wun, ni unji mbinum kulpi. 54Ye mòowan di Yeesu gi, de 'maawan a àay nit ɓèl daprum. Piyèr futfa dawrre kpâarriya. 55A nit ây aw yee ebi a ɓeeri aw awi. Piyèr de lege e tâa a tîim waw. 56Sapri tèerra tèem dii a àay maan, de rabu di Piyèr tâarre a cewci ebi, de gobu teng teng de gàa: Nit yey ɗa tâanjirre nà ni nit yey 'maaran gi. 57Amma Piyèr de hàle de gàa: Mu kini gi, mi cèngnu di nit maan ba! 58A dat maan càa, nit kana de rabu di Piyèr de gàaw: Muy ɗa mu nit kpolo ɗi ni aw. Amma Piyèr de gàaw: Miy ɗi ba. 59Ye tâasirra càa, nit kana de yèe ni sembe de gàa: Takundi, nit yey ɗa tâanjirre nà ni nit maan, ngam ey ni-Galile ɗi. 60Piyèr de gàa: Mu nirri gi, mi cèngni jày gàam gi ba. Ye yèe kà yey, tigòmja de bime yaale. 61Yeesu Nitcoorra de dûra de raptu di Piyèr. Piyèr de ɓaysi yèk Nitcoorra gàaw nà: Unji yey ɗoko tigòmja e bim gi, hà gum hàlim nak taan. 62De yuu a gbaa, de ume ti umni àyrriya. 63A nit ây faagu di Yeesu de wâskuwan, de cubuwan. 64De burruwan nisi, de lòsuwan de gàan: Lònina, wun lòskum go! 65De njàmruwan ni yèk ây dèy. 66Ndamji ye kayge gi, a toonji ta waw da ni-Yude ây, ni nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây de kimjin. De 'maawan di Yeesu a tîim nit raknjum ta waw. 67De gunuwan: Muy tâage Kristu gi yi? Kàlna! De gàa daw: Koo to mi kàlnu go, gun goosi ba. 68To mi gunnu go jàk kana ɗa, gun kàlim ba. 69Diga kòsòng Hàm nirri tâa ge tâa a riina Fak mbinum. 70Aw pî de gàan: Muy tâage kan Hàm Fay gi yi? Yeesu de goosi de gàa daw: Kà yey gàanu gi, miy tâage ey. 71De gàan: Ji got kàm nit seedum ây bak ya? Ngam orro ot rage yèk yey a mgbelyèk wàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\