Luka 23

1Mûsa nit ây pî de anin de 'maawan di Yeesu a gin Pilatu. 2De 'maafan yèy a hak Yeesu de gàan: Ot kpàawe nit yey mboysirre nit ta worro, njangnarre hîisum jomorrgol di Kaysara wûun ɓèl gi. Gàarre ɗa, ey tâage Kristu wûun ni-Yude ây. 3Pilatu de gunu de gàa: Muy tâage wûun ni-Yude ây gi yi? Yeesu de goosi de gàaw: Kà yey gàamu muy. 4Pilatu de gàa daw da nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni mûsa nit ây: Mi kpàa yèk makta koo kpolo a gin nit yey ba. 5A nit ây de iisirran ndèksum yèy de gàan: Nit yey yûusirre da nit ây, kàlnji dawrre jày a dees ni-Yude ây pî, diga Galile ha dàaga ay gi. 6Pilatu ye rage yèk yey, de guni to nit maan ni-Galile ɗi go. 7Ye cèngni, Yeesu ana a dees wûun Herode, de insufa a gin Herode, ngam ey ɗa dii a Yerusalem mgbàr maan. 8Herode ye rabu di Yeesu, de kâwu dèy ngam kàmurre diga mgban e rabuwa, ngam rage nà jày dèy a hak wàa. E dàni, e rabu ɗa a tèerra jàk kayeefi. 9De gunu jàk ây dèy. Amma Yeesu ti goosi koo jâ ba. 10A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây tâage a farra de 'maaran yèk àyrriya a hak Yeesu. 11Herode ni sooje ta wàa de njàmruwan di Yeesu, de wâskuwan. De mgbapsu lurra woy di el di el, de inu a gin Pilatu. 12Herode ni Pilatu de mòonjin sooba unji maan. Ngam mgban nà aw a nit yiinjum ây ɗi. 13Pilatu de 'naasi nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ây, ni mûsa nit ây aw kimja. 14De gàa daw: Un 'maama nit yey kà nit rûfrum nit ây. E rri yey mi kàme yèk hak wàa a ɗàm kpees wun, mi kpàarra jày getke mi iiw kiita a yèk ây 'maara un koo kpolo ba. 15Koo Herode ɗa ti kpàaw yèk kiita maan ba. Yòo maan de insura a gin worro. Nit yey ti mbir koo jâ getke aw ɓàru ba. 16Hû go lè gim lèfuwa, mi woowa.( 17(Ngam Pilatu woo dawrre nit kultuma kpolo a daprum Paska kpèrra go lang.) 18Amma aw pî aw 'mèmsi gûn kpolo, de bimin aw gàa: Ɓàru di nit yey, mu woona Barabba! 19Aw leknu nà di nit maan a kultuma, ngam ɗàa ɗàari a Yerusalem, ɓàre nirri ɗa. 20Pilatu de gun daw bak da nit ây, ngam yiɗi e woow di Yeesu. 21Amma aw de bimin de gàan: Gbalu a minjum kpiiri, gbalu a minjum kpiiri! 22Pilatu de gàa daw nak taanti: Kà rri ya, maarra ji mbire ya? Mi kpàaw jày getke ha aw ɓàru gi ba. Lè gim lèfuwa mi woowa. 23A nit ây de ndaguwan, de bimin de gàan, aw gbalu a minjum kpiiri. Gbaarra bimda waw de sunu di Pilatu. 24De gàa: E tâa kà yey yiɗunu gi 25De woo daw nit yey tâage a kultuma nà ngam ɗàari ni ɓàta nirri gi, nit yey gunuwan gi. De hîi daw Yeesu ha aw mbiru kà yey yiɗin gi. 26Ye 'maawan di Yeesu, de kpàanjin ni Simon ni-Kirene, koyrarre a hèmna. De toksurran minjum kpiiri ha e tokfa a dat Yeesu. 27Mûsa nit ây dèy de furruwan di Yeesu, a nikin ây aw umde aw taasirre ngam wàa. 28Yeesu de dûri de gàa daw: Un kin ni-Yerusalem ây, umimin ba! Amma umin ngam hak wun ni hàm ta wun. 29Ngam unji kana dàa ge dàara ye gaw gàa: Kâwum dii daw da kin ndur ây, ni himni kin ây tâa aw haa kpàarra hàm ba, ni nêwri ây tâa aw haa âwsum hàm ba! 30Mgbàr maan gàa gaw gàa di gopri: Yaara a gin worro! Aw gàa di kpòosi: Kuptina! 31Ngam to aw mbitɗe go kà yey a futifak jèngrèngya, kà ge tâa a kpiir kòyrriya ya? 32De 'maafan nit makta ây cuk, aw 'mèmsi daw ni Yeesu ngam aw ɓàt daw. 33Ye kpèrrin a gin înuwan Sek Hay, de gbaluwan di Yeesu a minjum kpiiri a farra ni nit makta ây nà, kpolo a cewci riina wàa, kpolo ɗa a cewci mgbaala wàa. 34(Yeesu de gàa: Tooy, yaafi daw, ngam aw cèngni jày mbirin gi ba.) De mîinjin lurra ta wàa ni haarra saasa. 35A nit ây aw gòyrre aw gopɗe. A nit ɓèl ta waw da ni-Yude ây de njàmruwan di Yeesu de gàan: Saanige da nit ây kana, sey e saani hak wàa ɗa, to ey tâage go Kristu catiya a gin Fay gi. 36A sooje ây ɗa de hèeran de wâskuwan. De hîiwan sòo mgbewrriya, 37de gàan: To muy tâage go wûun ni-Yude ây, saani hak wey! 38Aw kère yèk wàa a fak kpiiri kà yey: Ey tâage wûun ni-Yude ây. 39Nirri kpolo a tîim nit makta ây nà gbalnjin daw ni Yeesu gi, de njàmuwa de gàa: Muy mu Kristu ɗi ba yi? Saani hak wey ni orro ɗa! 40Amma nit cukti de yèew de gàa: Muy gum tol Fay ba yi, ye tâa kiita wey dii kpolo ni nit yey ba yi? 41Orro ot kpàa kiita kà yey tâa tèem worro. Amma ey ti mbir jàk maarra koo jâ ba. 42De gàaw di Yeesu: Ɓaysim a ye gum lek a wûun wey! 43Yeesu de gàaw: Takundi mi gàamde, niyey tâa gum tâanji ni miy a Paradi, a wûun Too mum. 44Unji a tîim hay, kulpi de kupti deesi lang ha unji mbona. 45Unji ye kupti kà yey, jimda jàk joorra timinjunum a àay Fay de ngarre kpaak a tîim. 46Yeesu de bime ɓàng de gàa: Tooy, mi woo jungci mum a gin wey! Ye yèe kà yey, de woofa yîngda. 47Nit ɓèl waw da sooje ây ye rabe jàk yey mbirge gi, de 'mise nîir Fay de gàa: Takundi, nit yey nit ɗèm ɗi a ɗàm kpees Fay! 48Mûsa nit ây kimji ngam gopta yèk maan, ye rabin jày mbirge gi, de koyin, aw cupsirre gbetki. 49A nit ây pî tâanji nà ni Yeesu, ni nikin ây futku nà diga Galile aw gòyrre kpâarriya, aw raptirre jàk ây gi. 50Nit kana nîir wàa Yosef, nit raknjum wûun ɗi, nit ɗèm nit mbâra, 51waarre wûun Fay. Ey ana a Arimatiya a dees Yude. Ti raknji ni nit ây mòogu di Yeesu, ni jày mbirin gi ba. 52De dige a gin Pilatu, de waaw is Yeesu ha e sipti. 53De cini is Yeesu a minjum kpiiri, de forgu ni jàk joorra woy ɓèl burriya, de iiw a mîis geb cèerriya a kpata. Geb maan aw haa iirra nirri a farra ba. 54Jàk yey mbire ye hèera mgbàr mbangsum jày ngam unji wuysum. 55A nikin ây dàaga nà ni Yeesu diga Galile, de futfan di Yosef. Aw rabe gebi, kày iiwan is Yeesu gi. 56De koyin, de mbangsin urrdi ni num mgbirgumya. De wuysin a unji wuysum kà yey gàa yèk mgbèngda gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\