Luka 24

1Ni ndamji birit a dat unji wuysum, mgbàr màrra a asaweerre, a nikin ây de digin a gebi, de 'maan num mgbirgumya nà mbangsin gi. 2De kpàawan gòok ɓèl a nin gebi gi kiwrumya. 3Ye legin a gebi nà, aw kpàaw is Yeesu Nitcoorra ba. 4De kpul daw jungci isi, ye rabin nit ây cuk ni lurra di el di el, aw gòyrre a cewci waw. 5A nikin ây nà de tolin, de ciinjin nis waw a deesi. A nit ây nà cuk gi de gàan daw: Ngam jâ kàmnu nit beengiya a tîim nit ây wutke gi ya? 6(Ti cenda ay ba, gûysige.) Ɓaysin yèk yey yèenu nà ye tâa a Galile gi, 7ye gàa, sey aw hîiw di Hàm nirri a kàn nit makta ây, aw gbalu a minjum kpiiri, unji taanti gû ge gûysi. 8A nikin ây de ɓaysin yèk Yeesu. 9De anan a gebi de iran, de sagin jày rabin gi pî da nit ây tèe daw Yeesu ra sàm kpolo, ni nit ây kana ɗa. 10A nikin ây sake yèk yey da nit ây tèe daw Yeesu gi, aw Mariya sàni-Magdala, ni Yowanna, ni Mariya nuu wàa di Yakuba, ni nikin ây kana tâanjin ni aw gi ɗi. 11A nit ây rake yèk yey gi, de tâa daw kà yèk ɓa hû go, aw goosi ba.( 12Amma Piyèr de ane e 'nòo a gebi, de ûu e gop a gebi nà. De rabe tifokrunum wurra gbè. Ye koye, de tâaw 'nang a jàk ây rabe gi.) 13Unji maan a nit ây cuk aw dikɗe a riiy kana înuwan Emmawus, kpâanji ni Yerusalem kilomèeta ra sàm kpolo. 14Aw yèenjirre a jàk ây mbirge nà gi. 15A ye yèenjin gi aw gunjirre a tîim waw, Yeesu ni hak wàa de hèera e diknji ni aw. 16Amma jày kupti daw nisi, aw cèngsu ba. 17Yeesu de gun daw: Yèk ji yèenjunu a tîim wun a orri ya? De gòyin ni ngòlnji. 18Nit kana nîir wàa Kileyopa de goosi de gàaw: Muy tâage kpolo a Yerusalem, mu cèngni jày mbirge a riiy yey a unji ây gi ba yi? 19Yeesu de gun daw: Ji mbirge ya? De gàawan: Jày mbirge a hak Yeesu ni-Nasaret gi, nit yey nit lònum yèk Fay ɗi, dii ni mbinum a tèem ni yèerra yèy a ɗàm kpees Fay, ni nit ây pî. 20A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ta worro aw hîigu ngam hiitum, aw hiitu kiita wurra. De gbaluwan a minjum kpiiri. 21Orro ot dànde nà, nge ey tâage Nitsaanum ni-Israyel ây. A jàk ây gi pî, unji taanti niyey diga ye mbire jàk maan gi. 22A nikin ây kana ɗa a gin worro aw kpulsina jungci isi. Ye digin a geb wàa ni ndamji birit, 23aw kpàaw is wàa ba, aw koyra aw gàana, a malayka ây aw lòtɗa dawge, aw gàa daw ey dii beengiya. 24A nit ây kana tâanje ni orro aw dige a gebi, de kpàan kà yey gàan nikin ây nà, amma dey aw rabu ba. 25Yeesu de gàa daw: Un cèngnum jày kpâanuge, tinîir wun ndège goosum a jàk ây pî yèen nà nit lònum ây gi! 26Ti gesi Kristu e rii 'màar yey, ha e lek a 'mita wàa ba yi? 27De kàl daw yèk yey tâage kètiya a hak wàa, diga yèk Muusa ni yèk nit lònum ây ha yèk defterre Fay pî. 28Ye hèeran a riiy yey digin gi, de mbire mu gàa ɗàm kpeesi gàa e digi. 29A nit ây nà cuk gi de waawan de gàan: Tâanji ni orro, ngam mbona ciiye, tuma gàarre e lugi. Yeesu de goose, de tâanji ni aw. 30Ye tâan aw rii tiriici, Yeesu de arre tàarri, de gàa mbew di Fay, de mîinje de hîi daw. 31Kòsòng nis waw da nit ây cuk nà de kuple, de cèngsuwan. De sèerre a nis waw. 32De gàan: Tinîir worro ti mâana ye yèenji ni orro a orri, ye lònina ɗa yèk defterre Fay gi ba yi? 33De anin yaale aw koyra a Yerusalem. De kpàan lor ta Yeesu ra sàm kpolo aw kimjige ni nit ây tâanjin ni aw. 34A nit ây tâage a farra de gàan: Takundi, Nitcoorra gûysige, lòrrurra di Simon. 35A nit ây nà cuk gi de sagin daw jày mbirge a orri, kày cèngsuwan ɗa di Yeesu a mîinjum tàarri. 36A ye yèen yèk yey gi, Yeesu ni hak wàa gòyrre a tîim waw. 37De malin de tolin, ngam aw dàne aw rabe jungci ni-gebi. 38Yeesu de gàa daw: Ngam jâ tâanu 'nang, hàanjunu a tinîir wun ya? 39Gobuwan kàn mum, ni nak mum, miy ɗi! Mâamin, raptimin, ngam jungci ni-gebi cen ni jooci, ni kòpti kà yey rapnu gi ba.( 40Ye gàa kà yey, de kàlni daw kàn ta wàa ni nak ta wàa.) 41Amma ye tâa a lor ta wàa ɗà aw goosi ba, ngam kâwrra tinîiri, tâa dawrre ɗa 'nang, de gàa daw: Tiriici diinu ay gi yi? 42De hîiwan ngirra cîici jumdiya. 43De arre de rii a nis waw. 44De gàa daw: Gesi yèk yey yèenim dun nà ye tâanjim ni un e gbèe, yey yèe a hak mum a defterre Muusa, ni nit ây lòni nà yek Fay, ni defterre Ndûu. 45De faari daw dànda waw, ha aw cèngni yèk defterre ây. 46De gàa daw: Kà yey gàa a defterre Fay: Sey Kristu e rii 'màari, e gûysi a wurra unji taanti, 47sey aw sak yèk inum tinîiri, ni yaafum jàk maarra, aw ɗaa sakta ni nîir wàa a Yerusalem, ha a gin yòot ni-riiy ây kana pî. 48Un un nit seedum ây ɗi a jàk ây gi. 49Tèe gim tèera dun jàk yey mòonjini Too mum kàn ni un. Amma tâan ay a Yerusalem, ha un kpàa mbinum yey ge ana a faktiturum. 50Yeesu de 'maa daw da lor ta wàa a Betaniya. De parre kàn wàa, de mbârsi daw. 51Ye mbârsi daw gi, de ɗòlnje ni aw, de naase a faktiturum. 52De coowan, de iran a Yerusalem ni tinîir kâwrriya dèy. 53Unji pî aw tâarre a àay Fay, aw 'misirre nîir Fay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\