Luka 4

1Yeesu mûuye ni Jungci Delliya. De ira a sîirra Yurdun, Jungci de 'maaw a tîim nûri. 2Unji ra naan Seyɗan rûfurre. Yeesu ti riirre tiriici ba. A gbèerra unji ây maan fey àyuge. 3Seyɗan de gàaw: To muy mu Hàm Fay ɗi go, gàa daw da gòok ây gi aw ir tàarri. 4De goosi de gàaw: Yèk yey kètiya ɗi a defterre Fay: Nirri ge gûy ni tàarri gbè ba. 5Seyɗan de naanu a fak gopri, de kàlnu mûsa wûun kparri lang nde kpolo, 6de gàaw: Hîi gim hîim mbinum ni 'mita wûun yey pî. Ngam dim hîimin, miy ɗa mi hîi di nit yey yiɗim gi. 7To mu gbâygi go a ɗàm kpees mum mu coomi, a jàk ây gi pî tâa gaw tâa woy wey. 8Yeesu de goosi de gàaw: Gàa a defterre Fay: Di Fak wey Tooy Ɓèl dey gum gbâygi mu coowa, dey gbè gum dapri. 9Seyɗan de 'maaw a Yerusalem, de gòynu a fak àay Fay, de gàaw: To muy mu Hàm Fay ɗi go, yaafa u furi, 10ngam kètiya ɗi: Fay gàa ge gàa daw da malayka ta wey aw faam, 11to gaw togum ni kàn waw, ngam ta nak wey e mgbòl a gòoy ba. 12Amma Yeesu de goosi de gàaw: Kètiya ɗi ɗa: Ta mu rûfu di Fak wey Tooy Ɓèl ba. 13Seyɗan ye gbèe jàk rûfrum ta wàa pî di Yeesu, de woow de taye ha mgbàr kana. 14Yeesu isi a dees Galile, mûu ni mbinum Jungci Delliya. Yèk wàa yeskige a dees maan pî. 15De kàlnje a àay gim kimjum ta waw. A nit ây pî aw 'misurre. 16Yeesu dige a Nasaret, a riiy yey 'mirre gi. Kà rûurra wàa de lege a àay gim kimjum a unji wuysum. De ane e janggi defterre. 17De hîiwan defterre Isaya nit lònum yèk Fay. De faari, de kpàaw a gin yey gàa: 18Jungci Tooy Ɓèl dii a gin mum. Fay carrimge ngam mi sak Yèk Kâwrra da nit èca ây. Tèemige, ha mi kàl yèk njella da nit kultuma ây, ni ɓelsum nisi da nit râay ây, ngam mi 'maa da nit riirra 'màar ây a mbâri, 19ha mi kàl yer Tooy Ɓèl ge hîi mbâr wàa. 20Yeesu de fantise defterre, de hîisu di nit tèerra tèem a àay maan, de tâa ton. A nit ây pî tâage a àay gin kimjum, de iiwan nisi di Yeesu teng teng. 21De ɗaa yèerra de gàa: Yèk yey janggim gi raknu ni tuk wun, jàk maan gbèeye niyey. 22A nit ây pî aw 'misurre. Tâa daw 'nang a yèk mbâri yey yuuga a gin wàa. De gàan: Ey tâage hàm Yosef gi ba yi? 23Yeesu de gàa daw: Yèe gun yèem ni yèk rèenjum yey: Nit ndòosum, ndòosi hak wey! Un yiɗi un gàam: Orro ot rage jày tèem pî a Kafernahum. Tèe kà yey ay a riiy wey ɗa! 24De iisirra yèerra de gàa: Mi kàl dunde, gaw ngoru di nit lònum yèk Fay a riiy wàa ba. 25Takundi gàami dun: A kin wurra ây aw dii dèy a dees Israyel mgbàr Eliya. Amma ye tâa yeri taan ni corri yira buun ti yaa ba, fek ɓèl ii a deesi lang, 26Fay ti tèew di Eliya a gin kin kana ba, sey a gin kin wurra a Sarepta a dees Sidon. 27A nit rak is ây ɗa aw dii dèy a dees Israyel mgbàr Elisa nit lònum yèk Fay. Amma koo nirri kpolo a tîim waw ti kpàa ndòosum àyci wàa ba, sey Nayman ni-Siriya. 28A nit ây pî tâage a àay gin kimjum ye ragin yèk yey, de ngòl daw. 29De anin, de yuunuwan a riiy waw. De 'maawan a fak gopri yey jâan àay rra waw, ngam aw tusufa e yaa. 30Amma ey de hòme a tîim waw, e tay a gin kana. 31Yeesu dige a Kafernahum a dees Galile. De kàlnji daw da nit ây a unji wuysum. 32Kàlnjum wàa kpul daw jungci isi, ngam ey yèerre ni mbinum. 33Nit tindòom dii a farra, a àay gin kimjum. De bime ɓàng de gàa: 34Hey, ji tâanjina ni muy ya, Yeesu ni-Nasaret? Mu dàara ha mu gbeesina yi? Mi cèngnumge, muy mu nit delliya ɗi anga a gin Fay. 35Yeesu de kpânu di tindòom makta, de gàaw: Tâa baak baak, yuu a gin nit yey gi! Tindòom de yaanu di nit maan a tîim nit ây, de yuu a gin wàa, ti mbiru jàk àyrra koo càa ba. 36De tâa daw 'nang da nit ây pî, de yèenjin de gàan: Kà tâa yèk yey ya? Ngam ey gàa dawrre ni kpèw kpèw, ni mbinum da tindòom ây aw yuu, aw yuurre. 37Yèk Yeesu yeski a dees maan pî. 38Yeesu yuuye a àay gin kimjum, de dige e lek a àay Simon înuwan Piyèr. Sàr wàa di Simon kûurre àyci mâarra isi dèy. De waawan di Yeesu, e ndòosuwa. 39De ûuwrra, de kpânu di àyci maan. Ayci de ndòowa. Kin maan de ane yaale, e kàmra daw tiriici. 40Unji ye gàa e leki, de 'maaran nit àyci ây 'nang 'nang dèy a gin Yeesu. De banggirra daw kàn da nit àyci ây pî, de ndòosi daw. 41A tindòom makta ây aw yuu da nit ây dèy. Aw bime aw gàa: Muy mu Hàm Fay ɗi! Amma Yeesu de kpân daw, ti woo daw aw yèe ba, ngam aw cèngnu ey tâage Kristu. 42Ye kayge ndamji, Yeesu de yuu e tay a nûri. Mûsa nit ây de kàmuwan. Ye kpàawan, de gàawan ta e tay a gin kana e woo daw ba. 43Amma ey de gàa daw: Sey mi dik mi sak Yèk Kâwrra wûun Fay a riiy ây kana ɗa. Ngam maan Fay de tèema. 44De kàle Yèk Kâwrra a àay gin kimjum ây da ni-Yude ây.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\