Marku 10

1Yeesu ana a farra, de taye a dees Yude ni ɗàm kpees sîirra Yurdun. A nit ây aw kimjisi bak a gin wàa. De kàlnji daw kà yey rûu ey. 2A ni-Farisa ây kana de dàaran ngam aw rûfuwa, de gunuwan: Gesi ha nirri e mànfa kin wàa, aw ɗòlnji yi? 3Yeesu de gun daw: Kà kàlnu Muusa ya? 4De goosin de gàan: Muusa hîi orri ha nirri e kèr ɗerrewol ɗòlnjum, e hîiw di kin wàa, aw ɗòlnji. 5Yeesu de gàa daw: Ngam yèk ndèkta tinîir wun Muusa de hîinu orri kà yey. 6Amma a ɗaarra Fay mbangsi jày pî, de mbangse nihun ni nikin. 7Ngam maan nihun woo ge woofa too wàa ni nuu wàa, e 'mèmsi ni kin wàa, 8aw ɗa cuk i gaw ir isi kpolo. Gaw tâasirra cuk a dat maan ba, amma isi kpolo. 9Hû go jày 'mèmsi Fay, ta nirri e ɗòlnjifa ba. 10Ye tâan a àay, a lor ta wàa de gunsuwan a yèk maan. 11Yeesu de gàa daw: Nit yey mànge kin wàa e asirra kin kana, ey ire tikàm kin. 12Hû go ɗa, kin yey woogifa maa wàa e wàr di nit kana, ey ire tikàm toonji. 13A nit ây de 'maawran hàm ây di Yeesu ngam e bangda daw kàn. Amma a lor ta wàa de kpânin daw. 14Yeesu ye rabe kà yey, de ngòlu de gàa daw da lor ta wàa: Woon daw da hàm ây aw dàara a gin mum, ta un njang daw ba. Ngam wûun Fay dii daw da nit ây tâage kà hàm ây gi. 15Takundi mi gàanurre: To nirri ti ngor go wûun Fay kà hàm ba, ge lek a farra ba sam. 16De arre hàm ây de kabi daw. De banggirra daw kàn a hay, de mbârsi daw. 17Yeesu dikɗe a orri. Nirri de dàara ni 'nòocu, de gbâyge a ɗàm kpees wàa, de gunu: Nitkàlnjum mbâri, ji gim tèe ha mi kpàa gûyrra tâam timgbàri gi ya? 18Yeesu de gàaw: Ngam jâ gàam dim nit mbâri ya? Nit mbâri cen, sey Fay gbè. 19Mu cèngni yèk mgbèngda wàa: Ta mu ɓàr nirri ba, ta mu ii njeenu ba, ta mu oo oori ba, ta mu yèe yèk rèeng a hak nirri ba, ta mu ngor jàk nirri ni gâra ba, coo too wey ni nuu wey. 20Ey de goosi de gàaw: Nitkàlnjum, mi mòo yèk ây gi pî diga a tâam lor mum. 21Yeesu goburre ni yiide, de gàaw: Jày kpolo âygumda. Dik mu sàani jày tâagum gi pî, mu hîi da nit èca ây. Hû go kpàa gum kpàa bèebi dèy a faktiturum. A dat maan dàara mu furrimi! 22A rakta yèk yey tinîir nit maan àyuge. De taye ni ngòlnji, ngam jàk ây diiwe dèy ni ɓèlla. 23Yeesu de gobe da lor ta wàa mgbaagu gi, de gàa daw: Kay, kpâaye dèy ha nit bèeb ây aw lek a wûun Fay gi! 24Yèk wàa tâa daw 'nang da lor ta wàa. Amma Yeesu de gàa daw bak: Hàm ta mum, lekta a wûun Fay kpâaye sam! 25Lekta nit bèebi a wûun Fay hòme àyrra ni yuurra ngeeloba a kpongna ndoongor. 26De tâa daw 'nang dèy da lor ta wàa. De gunjin a tîim waw: Hû go rri go, wun ge kpàa saarra ya? 27Yeesu de gop daw de gàa: Jàk yey nirri ge kpàaw mbita ba, amma Fay mbi ge mbiri. Ngam Fay ey mbirge jày pî. 28Piyèr de gàaw: E rri yey orro ot woofage jàk ây pî ot furrumde. 29Yeesu de gàa: Takundi mi gàanurre, to nirri woofa go àay wàa, koo kaa rra wàa, koo say rra wàa, koo nuu wàa, koo too wàa, koo hàm ta wàa, koo hèmna ta wàa, ngam mum ni ngam Yèk Kâwrra, 30kpàa ge kpàasirra nak temèrre a tâarra yey àay ây, ni kaanji ây, ni saynji ây, ni nuu, ni hàm ây, ni hèmna ây, koo a ɗàarra ɗàari. A mgbàr yey ge dàara a ɗàm kpeesi gi kpàa ge kpàa gûyrra tâam timgbàri. 31Amma a nit tiɗàm kpees ây i gaw ir u daarri, a nit ây tâage u daarri ngaa tâa gaw tâa tiɗàm kpees ây. 32A ye mòon ot dikta Yerusalem, Yeesu ɗàa dawrre kpeesi. De tâa daw 'nang da lor ta wàa. A nit ây futnji ni aw aw tolle. De 'naase da lor ta wàa ra sàm cuk kpolo waw. De kàl daw jày ge kpèrru a ɗàm kpeesi càa. 33De gàa daw: E rri yey ot naarre a Yerusalem. Hîi gaw hîiw di Hàm nirri a kàn nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây. Hii gaw hiitu aw yaanu a kiita wurra, hîi gaw hîiw a kàn nit ây èege yèk Fay. 34Aw ngaa wâ gaw wâskuwa, yî gaw yîmurra ticèkti, lè gaw lèfu ni timbii, aw ɓàruwa. Amma unji taanti gû ge gûysi. 35A dat maan Yakuba ni Yuhanna a hàm ta Jebede de hèewrran di Yeesu, de gàawan: Nitkàlnjum, ot yiɗi mu mbitna jày waam ot gi. 36Yeesu de gun daw: Ji waanu mi mbitnu ya? 37De goosuwan: A ye gum tâa a wûun ni 'mita wey, hîina orri ha ot tâa nit kpolo a riina wey, nit kpolo ngaa a mgbaala wey. 38Amma Yeesu de gàa daw: Un cèngni jày gun waa gi ba. Kpàa gun kpàa njoonum ni kop 'màar yey gàa mi njoo gi yi? Goo gun goosi un kpàa baptisma kà yey gàa mi kpàa gi yi? 39De goosuwan: Eeye, kpàa got kpàa. Yeesu de gàa daw: Takundi, njoo gun njooni kop 'màar yey gim njoo miy gi. Kpàa gun kpàa baptisma kà yey gim kpàa gi. 40Amma tâarra a riina mum ni mgbaala mum, miy gim hîi ba. Tâam yey waatirre da nit ây mbangse Fay ngam waw gi. 41A lor ta wàa kana ra ye ragin yèk Yakuba ni Yuhanna, de anin ni ngòlnji a gin waw. 42Yeesu de 'naasi daw pî a gin wàa, de gàa daw: Un cèngni, a nit ây gàan daw a wûun ây ɗi gi aw ndak dawrre da nit ta waw ni ndakcu. A nit ɓèl ây ngaa aw har dawrre jày ni hacu. 43Amma ta un mbir kà aw ba. To nirri kpolo a tîim wun yiɗi go tâarra nit ɓèl, sey e ir nit tèerra tèem wun. 44To nirri a tîim wun yiɗi go tâarra tiɗàm kpeesi, sey e ir sàay wun. 45Hàm nirri ɗa ti dàara ngam aw tèewra jày ba, amma ngam ey e tèerra daw, e hîi jungci wàa ha e sàasi nit ây dèy. 46Yeesu ni lor ta wàa ye kpèrrin a Yeriko, de hòmin a riiy maan ni mûsa nit ây dèy. Nit râay tiwaargum jày tâarre a cewci orri. Nîir wàa Bartime, hàm Time. 47Ye rage Yeesu ni-Nasaret hòmde, de bime de gàa: Yeesu hàm Dawda, gobim 'maton! 48A nit ây dèy de kpânuwan ha e tâa baak baak. Amma ey de iisirra bimda: Hàm Dawda, gobim 'maton! 49Yeesu de gòye, de gàa: 'Naasuwan! De 'naasuwan di nit râay nà, de gàawan: Mòo tinîiri, ani, ey 'naasumde. 50De botfa lurra wàa ndul, de ane de dàara a gin Yeesu. 51Yeesu de gunu: Ji yiɗum mi mbirum ya? Nit râay de goose de gàaw: Nitkàlnjum, mbirim ha mi kpàasi nis mum! 52Yeesu de gàaw: Tayi, goosum wey ndòosumge. Nis wàa de ɓelse yaale, de furru di Yeesu a orri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\