Marku 11

1A ye hèerran a Yerusalem a cewci Betfage ni Betaniya, de kpèrrin a gopri korrom. Yeesu de tèe da lor ta wàa cuk, 2de gàa daw: Digin a àay ây a ɗàm kpees wun. Un kpèt go a farra, kpàa gun kpàa hàm wamde cîirriya woy yey tâa nirri ti haa naarra ba. Njelan un 'maara. 3To nirri gunnu go «ji mbitnu hûy ya», gàawan: Nitcoorra dii ni gayam maan, i ge insa dun yaale. 4De digin kan, de kpàan hàm wamde a cewci orri, cîirriya a nin àay. De njelan. 5A nit ây gòyge a farra, de gunin daw: Ngam ji njelnu hàm wamde ya? 6De goosin kà yey gàa daw Yeesu gi. A nit ây nà de woon daw. 7De 'maaran hàm wamde a gin Yeesu. De iirran lurra waw a mârngi wamde. De naarra. 8A nit ây dèy de parrin lurra ta waw a orri. 9A nit ɗàarra kpees ây ni nit ây futka u daarri aw bime, aw gàa: Dàara ɗaga! 'Mita e tâaw di nit yey dàaga ni nîir Fay! 10'Mita dii a wûun too worro Dawda, nit yey dàaga gi! 'Mita e tâaw di Fay a faktiturum! 11Yeesu kpèrre a Yerusalem. De lege a àay Fay. Ye gbèese gînum nis wàa a jày pî a farra, de tayin a Betaniya ni lor ta wàa ra sàm cuk, ngam tuma kèle lukcu. 12Ni ndamji ye yuuran a Betaniya, fey àyuge di Yeesu. 13De rabe jâaci kpâarriya ni waasi. De dige e gop mba nîirre go. Amma ye kpèrre a fur jâaci, de kpàa sey waasi gbè, ngam cot nîirra jâaci ɗi ba. 14Yeesu de lèrru di jâat maan de gàaw: Ta nirri e haasirra riirra jàk repta a gin wey ba ha tâam timgbàri! A lor ta wàa aw rage yèk yey. 15Ye kpèrrin a Yerusalem, Yeesu de lege bak a àay Fay. De ɗaa mànda da nit sàangum jàk ây ni nit sàarra jàk ây a farra. De tusfa taabul ta waw da nit bunjum seede ây, ni tifokta ta waw da nit sàangum tigurfi ây. 16Ti woo koo wuna e hòm ni tokta jày a àay Fay ba. 17De kàlnji daw da nit ây de gàa: Gàa nà kà yey a defterre Fay: Aay mum gaw 'naasi àay gin waarra Fay ngam nit dees ây pî. Amma un un inu di àay yey gook gin tâam nit ngorgum jàk ây! 18A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây ye ragin yèk maan, de kàmin orri ha aw gbeesu di Yeesu. Amma aw toluge, ngam kàlnjum wàa tâa daw 'nang da nit ây pî. 19A ye cii mbona, Yeesu ni lor ta wàa de yuun a riiy ɓèl maan. 20Ni ndamji a ye hòmin a orri, Yeesu de kpàa jâaci nà gbòge yòm ha sisi. 21Piyèr de ɓayse yèk jâaci nà, de gàaw di Yeesu: Nitkàlnjum, e rri yey jâaci nà lètmu gi gbòge. 22Yeesu de gàa da lor ta wàa: Goosin di Fay! 23Takundi mi gàanurre: To un gàaw go di gopri yey «an, mu tay mu yaa a sòo ɓèl», un hàanji go a tinîir wun ba, amma un goosi jày gàanu gi, jàk maan mbi ge mbiri. 24Ngam maan mi gàanurre: A waarra Fay to un gunde go koo jàk hâ, goosin un kpàa mgban, jàk maan tâa ge tâanu hû go. 25Un waarre go Fay, to jày tâanjunu ni nirri, yaafuwan di nit maan, ngam ha Too wun a faktiturum e yaafunu, un yew go a yèk mgbèngda wàa. ( 26Amma to un yaafi daw go da nit ây kana ba, Too wun a faktiturum ɗa ge yaafunu jàk maarra wun ba.) 27De isin bak a Yerusalem. Yeesu ye gîre a mîis àay Fay, a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây, ni nit raknjum ây de dàaran a gin wàa. 28De gunuwan: Ni mbinum hâ tèenum jàk ây gi ya? Wun hîigum mbinum tèerra kà yey ya? 29Yeesu de gàa daw: Miy ɗa gu gim gunnu jày kpolo. Un goosim go, miy ngaa kà gim kàlnu ni mbinum yey tèenim jàk ây gi. 30Iirra baptisma Yuhanna ana a gin Fay yi? Malla a gin nirri yi? Kàlimin! 31De yèenjin a tîim waw de gàan: To ot gàaw go «ana a gin Fay», gu ge gunna: Ngam jâ tâa un goosu di Yuhanna ba ya? 32To ot gàa go «ana a gin nirri», hû go ot tole da nit ây. Ngam a nit ây pî aw raptuge di Yuhanna nit lònum yèk Fay takundi ɗi. 33Hû go de goosin di Yeesu, de gàawan: Ot cèngni ba. Yeesu de gàa daw: Yow, miy ɗa gim kàlnu ni mbinum yey tèenim jàk ây gi ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\