Marku 12

1Yeesu yèe dawge ni rèenjum yèy. De gàa: Nirri gage hèmna timgbokcum. De njèrre ni njèrra, de cèe gin ɗuusum, de jâa àay yâktiya ngam waatum hèmna gi. De hîi da nit ây kana aw baruwa, ha aw mîinji jàk nîirra ni ey. De taye a dees kana kpâarriya. 2Cot hapta jàk nîirra ye kpèrre, de tèe nit tèem wàa a gin nit bata ây nà ngam e ngoruwa woy wàa, e koynuwa. 3De mòowan di nit tèem nà de lutkuwan, aw hîiw koo jâ ba. 4A dat maan nit hèmna de tèesifa nit tèem kana. A nit bata ây de taawan a hay kpum, de njàmruwan. 5Nit hèmna de tèesifa nit kana bak. Dey ngaa de ɓàruwan. Kà yey mbirin da nit tèem ây dèy. Da nit ây kana aw lurri dawge, da nit ây kana ngaa aw ɓàri dawge. 6Ngasurra di nit hèmna nà nirri kpolo gbè, hàm kâwsum tinîir wàa. A gbèeni de tèew a gin nit bata ây nà. Ey dàne: Coo gaw coow di hàm mum gi. 7A ye kpèrra, de yèenjin a tîim waw de gàan: Ey tâage nit koyrra hèmna too wàa. Dàan ot ɓàruwa, ha hèmna e tâa woy worro. 8De mòowan, de ɓàruwan, de narrin is wàa aw 'màktufa a ɓutki. 9Yeesu de gàa daw: Ji ge mbir nit hèmna gi ya? Ey dàa ge dàara e gbeesi da nit bata ây. Hîi ge hîi hèmna maan da nit ây kana. 10Mi dàne un janggige yèk yey a defterre Fay: Gòok yey a nit jâarra ây 'màktifa, e irge gòok tigòyni àay. 11E rri yey jày tèe Tooy Ɓèl, tâana 'nang a nis worro. 12A nit ɓèl ta waw da ni-Yude ây de kàmin orri ha aw mòow di Yeesu, ngam aw cèngsige ey yèe ni rèenjum yèk yey a hak waw. Amma aw tolle mûsa nit ây. Hû go de woowan, de tayin. 13Aw tèerage a gin Yeesu nit ây kana a tîim ni-Farisa ây ni nit ta Herode, ngam aw mòow a yèk wàa. 14De dàaran de gàawan: Nitkàlnjum, ot cèngni, muy mu nit takundi ɗi. Mu tolle yèk nit ây ba, mu raptirre nis nit ây 'nang 'nang ba, mu kàlnjirre ot Fay ni takundi. Kàlna to gesi go hîirra jomorrgol di Kaysara wûun ɓèl gi. Ndika ot hîi naa, koo ta ot hîi ba? 15Yeesu ye cèngni yèk tibiw waw, de gàa daw: Ngam jâ rûfim un ya? 'Maamran seede sarrdi kpolo ha mi raptuwa! 16De 'maawran. De gun daw: Foto hak wun ɗi yey gi, ni kèta nîir wuna? De goosuwan: Foto Kaysara wûun ɗi. 17Yeesu de gàa daw: Hîisuwan di Kaysara jày tâage jàk wàa, hîisuwan di Fay ngaa jày tâage jàk wàa. Yèk yey tâa daw 'nang. 18A ni-Saduki ây aw dàara a gin Yeesu. A nit ây maan aw gàarre, gûysum a wurra cen. De gunuwan de gàan: 19Nitkàlnjum, Muusa kère jàk yey ngam worro: Nirri wut go, woofa go kin hàm cen, sey kaa wàa e koyrra kin maan mba ge kpàa go hàm, ha e gòynu yòot ɓèl wàa wutke gi. 20A hàm tooy kpolo aw tâa nà jòròs. Màrra arre kin, de wurre hàm cenu ba. 21Cukti wàa de koyrra kin maan. Ey ngaa de wurre hàm cenu ba. Taanti waw ɗa koyrrage kin wàa, de wurre, 22ha aw jòròs pî aw arruge di kin maan, aw woofa hàm ba. A dat waw pî kin ɗa wurre. 23Amma unji gûysum a wurra, kin maan kin wun ge tâa ya? Ngam aw jòròs pî aw arruge. 24Yeesu de goosi daw de gàa: Un dòpɗe, ngam un cèngni yèk defterre koo mbinum Fay ba. 25Ngam ye gaw gûysi a nit ây wutke gi, nihun ni nikin gaw atnji ba. Amma tâa gaw tâa kà malayka ta Fay a faktiturum. 26A yèk nit wurra ây ni gûysum waw, un haa janggum a defterre Muusa yèk waas cikci ba yi? A farra Fay gàawe di Muusa: Miy tâage Fak waw da Abraham, ni Isak, ni Yakob. 27Fay ti tâa Fak nit wutiya ây ba, amma Fak nit beenga ây ɗi. Kà yey un dòpnjirre dèy. 28Nit còycum kpolo aw hàanjirre ni Yeesu. De rabe kày goosi daw mbâra da ni-Saduki ây. De hèewrra de gunuwa: Yèk hâ hòmge 'mita a yèk mgbèngda gi ya? 29Yeesu de goosu: E rri yey yèk mgbèngda woy hòmge pî: Raksin, ni-Israyel ây, Tooy Ɓèl Fak worro ey tâage kpolo gbè. 30Yiɗi Fak wey Tooy Ɓèl ni tinîir wey pî, ni jungci is wey pî, ni dànda wey pî, ni kpèw kpèw is wey ɗa pî. 31E rri yey yèk cukti a yèk mgbèngda: Yiɗi nit tâanjum wey kà yey yiɗum hak wey. Cen yèk mgbèngda kana hòmge da woy ây cuk gi ba. 32Nit còycum nà de gàaw di Yeesu: Nitkàlnjum, yèk yey dele, takundi gàamu. Fay Tooy Ɓèl ey ɗi kpolo gbè, fak kana cen. 33Sey nirri e yiɗi Fay ni tinîir wàa pî, ni dànda wàa pî, ni kpèw kpèw is wàa pî. Sey e yiɗi nit tâanjum wàa kà hak wàa. Yey hòme della di aksum tikukri ni jàk gurfum di Fay. 34Yeesu ye rage kày goose mbâra gi, de gàaw: Muy mu kpâa a wûun Fay ba. A dat maan cen nirri haasurra gunda yèk kana di Yeesu ba. 35A ye kàlnje Yeesu a àay Fay, de gune: Kà kà a nit còycum ây gàan Kristu gi hàm Dawda ɗi ya? 36Ngam Dawda ni hak wàa ye yèe ni Jungci Delliya, de gàa: Tooy Ɓèl gàa di Nitcoorra mum: Tâa a riina mum, ha mi ii nit yiir ta wey a gin nafta nak wey. 37Yow, Dawda ni hak wàa 'naasu Nitcoorra. Kà tâani Kristu hàm wàa gi ya? Yèk Yeesu del dawge da mûsa nit ây. 38Yeesu ye kàlnje yèy de gàa: Faasin hak wun a gin nit còycum ây. Aw yiɗi gîta ni lurra ɓèl. Aw yiɗi a nit ây aw kèbi daw kèpri a luumu. 39Aw yiɗi ɗa tâarra a ɗàm kpeesi a àay gin kimjum, ni gin tâam màrra a riirra tiriici. 40Aw atkirre jày tâagi daw da kin wurra ây, aw yâksirre waarra Fay a nis nit ây. Kpàa gaw kpàa kiita woy hòmge àyrra. 41Yeesu tâarre ton gaarra a gin hîirra seede a àay Fay. Gopɗe da nit ây kày iin seede a sey. A nit bèeb ây kana aw ii seede dèy. 42Kin wurra ni-èca dàarage, hîiye sunku cuk. 43Yeesu de 'naase da lor ta wàa, de gàa daw: Takundi mi gàanurre, kin wurra yey ni èca wàa hîi hîiri hòme da nit ây pî. 44Ngam a nit ây kana aw hîi a 'mita seede waw. Amma ey koo a èca wàa hîiye seede yey tâagu, jày ge mgbàani is wàa pî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\