Marku 15

1Ndamji ye kayge gi, a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây de yèenjin ni toonji ây, ni nit còycum ây, ni nit raknjum ây kana pî. De 'mèmin Yeesu, de 'maawan aw hîiw a kàn Pilatu. 2Pilatu de gunu: Muy tâage wûun ni-Yude ây yi? De goosi de gàaw: Hû go gàa muy. 3A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây de 'maaran yèk ây dèy a hak Yeesu. 4Pilatu de gunsu bak: Gum ɓoo koo jâ ba yi? 5Amma Yeesu ti goosi koo jâ ba, ha de tâaw 'nang di Pilatu. 6A daprum Paska pî Pilatu hû waa e yuuni nit kulkultuma kpolo, yey waasin a nit ây gi. 7Nirri kpolo dii a kultuma, nîir wàa Barabba, ni nit ɗàar ây, ngam aw ɓàre nà nirri a ɗàar waw. 8Mûsa nit ây de naan a àay Pilatu. De ɗaan waarra e mbir daw kà woy mgban. 9Pilatu de gun daw: Un yiɗi mi woonu wûun ni-Yude ây yi? 10Gun daw kà yey ngam cèngnige, a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây aw hîiwe di Yeesu a kàn wàa yèk ngèeri gbè. 11Amma a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây de kpèwsin mûsa nit ây, ha aw waa e woo daw Barabba. 12Pilatu de gun daw: Ji yiɗunu mi mbiru di nit yey 'naasunu wûun ni-Yude ây ya? 13De bimin de gàan: Gbalu a minjum kpiiri! 14De gàa daw: Maarra ji mbire ya? Amma a nit ây de iisirran bimda de gàan: Gbalu a minjum kpiiri! 15Pilatu yiɗi mbita jày ge del daw da nit ây, de woo daw Barabba. A sooje ây de lurruwan di Yeesu ni timbii. Pilatu de hîi daw aw gbalu a minjum kpiiri. 16A sooje ây de 'maan Yeesu a ɓeeri ɓèl a gin tâam wûun. De kimjan mûsa sooje ây pî. 17De mgbapsuwan di Yeesu lurra cal. De arrin cikci aw yuu tikangni hay, de iiwrran. 18De ɗaan kèpta kèpri de gàan: Soko, wûun ni-Yude ây! 19De lurruwan ni suu a hay, de yîmurran ticèkti. De gbâygin a ɗàm kpees wàa, mu gàa coo coowan. 20Ye wâskuwan hû go, de borruwan lurra cal nà, de mgbapsusurran lurra wàa. De yuunuwan, de 'maawan ngam ha aw gbalu a minjum kpiiri. 21De kpàanjin ni nirri koyrarre a hèmna, nîir wàa Simon ni-Kirene, too waw da Aleksanda ni Rufu. De ndaguwan e tokfa minjum kpiir Yeesu. 22Aw 'maa di Yeesu a gin înuwan Golgata, kà gàarra gin sek hay. 23Aw yiɗi aw njoosu mbàl jamjumya ni ticèeri, ngam ta e àyu dèy ba. Amma ey hàwe njoorra. 24De gbaluwan a fak minjum kpiiri. De haan saasa a lurra ta wàa, ngam cèngnum wun ge kpàa go lurra maan gi. 25A naarra unji a sooje ây de gbaluwan di Yeesu a fak minjum kpiiri. 26Aw kère yèk hak wàa a fak minjum kpiiri nà kà yey: Wûun ni-Yude ây. 27De gbalnjuwan ni nit ây cuk, nit ngorgum jàk ây, kpolo a cewci riina, kpolo a cewci mgbaala. ( 28Tâa kà yey ngam ha e gbèe jày gàa nà a defterre Fay: Aw saguge a tîim nit tèem makta ây.) 29A nit hòmda ây a farra de ɓòtin hay, de kiruwan de gàan: Kayto, muy mu nit yey gàage, aa gum aasifa àay Fay mu jâasi unji taan, 30saani hak wey, mu cir a minjum kpiiri gi! 31Kà yey ɗa a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây wâskuwan de gàan: Ey saanige nit ây kana, ge kpàaw saanum hak wàa ba yi? 32To ey tâage go Kristu wûun ni-Israyel ây, sey e cir kòsòng a minjum kpiiri, ngam ha ot rabu ot goosuwa! A nit ây gbalnjin ni ey ɗa aw njàmruge. 33Kulpi ii a deesi pî diga unji a tîim hay ha unji mbona. 34A unji mbona Yeesu bime ni tibimni ɓèl, de gàa: Eloyi eloyi lama sabaktani, kà gàarra Fak mum Fak mum, ngam jâ woomfa dim ya? 35A nit ây kana a tîim nit ây gòyge a farra ye ragin kà yey, de gàan: Raksin, 'naasirre Eliya! 36Nirri kpolo a tîim waw de 'nòo, de bûura ndàksi jày a mgbewnji mbàl, de ii a samsi. De hîiw di Yeesu ha e sûu. De gàa: Dàan ot raptuwa to Eliya dàa ge dàara go, e cinu a minjum kpiiri gi. 37Yeesu de bime ni tibimni ɓàng, de woofa yîngda de wurre. 38Jimda jàk joorra woy minjum a àay Fay ngarre a tîim, diga u fay ha u furi. 39Nit ɓèl waw da sooje ây gòyge a ɗàm kpees Yeesu gi ye rabe kày wurre, de gàa: Takundi, nit yey Hàm Fay ɗi! 40A nikin ây ɗa aw gòyrre a farra kpâarriya. Aw gopɗe. A tîim waw aw dii Mariya sàni-Magdala, ni Salome, ni Mariya nuu wàa di Yakuba woy kaa, ni Yose. 41A nikin ây gi aw furru nà di Yeesu, aw tèewrra tèem mgbaanjum ye tâa nà a Galile gi. A nikin ây kana dèy aw naanjige ni Yeesu a Yerusalem. 42Mbona ciiye. Tâa mgbàr mbangsum unji wuysum ni-Yude ây. 43Yosef ni-Arimatiya de dàara. Ey nit raknjum wûun ɗi, aw coowrre, waarre a wûun Fay. De mòo tinîiri de lege a gin Pilatu. De waaw is Yeesu. 44De tâaw 'nang di Pilatu ye rage, Yeesu wurre gi. De 'naase nit ɓèl waw da sooje ây. De gunu to Yeesu wut go diga mgban. 45Ye rage yèk nit ɓèl waw da sooje ây nà, de woow orri di Yosef e cini is Yeesu. 46Yosef de sàa jàk joorra woy ɓèl burriya. De cini is Yeesu a minjum kpiiri. De forgu ni jàk joorra nà. De iiw a mîis gebi cèerriya a kpata. De kiwsa gòok ɓèl, e kuptini nin gebi. 47Mariya sàni-Magdala, ni Mariya nuu wàa di Yose ɗa aw gobe a gin iiwan gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\