Marku 4

1Yeesu kàlnji bak a taga sòo. Mûsa nit ây dèy de kimjan a gin wàa, ha de lege a koombowal, e tâa a fak sòo. A nit ây pî de tâan a deesi a cewci sòo. 2Yeesu yèe daw jày dèy ni rèenjum yèy. A ye kàlnji daw hû go, de gàa: 3Raksin! Nit yòorra yòoci tayge ngam yòorra yòoci. 4A ye yòo gi, yòot kana de yaa a cewci orri. A jooy ây de dàan de atin. 5Yòot kana yaa a gòok ây a gin tâa soori càa. De ɓuge yaale, ngam soori ti yeng ba. 6Unji ye mâaye larruge, de kòyrre ngam sisi wàa ti cir ba. 7Yòot kana yaa a fur cikci. Cikci ye 'mirre, de èwnju ha jàk ɓukta ti nîi koo jâ ba. 8A yòot ây kana aw yaa a soor mbâra. De ɓugin. De 'mirrin de njòrin woy yey yòoci ra taan, woy kana yòoci ra yira, woy kana ngaa yòoci temèrre. 9Yeesu de gàa daw: Nit yey tâage ni tuk rakni, sey e ragi! 10Yeesu ye woo mûsa nirri gi, a nit tâanjum ta wàa ni lor ta wàa ra sàm cuk de gunuwan e lòni daw rèenjum yèy nà. 11De gàa daw: Un un kpàa ot cèngnum jày tâage fûurriya a wûun Fay. Amma a nit ây kana gi kpàa gaw kpàa yèy ni rèenjum yèy, 12ngam koo aw rapɗe go ni nisi, gaw kpàa ba, koo aw raksirre go ni tuy, gaw cèngni ba. To aw cèngni go ngin, gaw ini ngin tinîir waw a gin Fay, Fay yaa ge yaafi daw jàk maarra. 13Yeesu de gàa daw: Un cèngni rèenjum yèk yey ba. Kà gun rak rèenjum yèk kana ây ya? 14Nit yòorra yòoci tâa kà nit yòorra yèk Fay. 15A nit ây kana aw rèenji kà cewci orri a gin yaa yèk Fay gi. Ye ragin yèk maan, Seyɗan de dàara e atfa yaale yèk yey leke a tinîir waw gi. 16A nit ây kana aw rèenji ni soor yey tâage càa a gòok ây a gin yaa yòoci gi. Ye ragin yèy, de ngorin yaale ni tinîir kâwrra. 17Amma aw dii kà jàk ɓukta sisi cen, regi regi. Aw kpàa go 'màari koo ɗàari ana go ngam yèk Fay, mgbò gaw mgbòl yaale aw yaa. 18A nit ây kana aw rèenji ni gin yey yaa yòoci a fur cikci gi. Aw ngaa aw rakɗe yèk Fay. 19Amma ye tâa jàk kparri, ni rûfta yèk bèebi, ni jàk yiɗum kana aw lege a tinîir waw aw loosi dawrre, è gaw èwnjifa yèk Fay a tinîir waw. A nit ây gi gaw rep koo jâ ba. 20A nit ây kana aw rèenji ni soor mbâra a gin yaan yòot ây gi. Aw rake yèk Fay, ngorge mbâra. Re gaw rep jàk mbâri kà yòoci, woy yey ra taan, woy kana ra yira, woy kana ngaa temèrre kpolo. 21Yeesu de gàa daw: Nirri ge 'maara pittirla e lekni a pakrak, koo u fur takrak ya? Un cèngni, sey iirra njet. 22Jày pî tâage kuptumya ku ge kupli. To nirri fûuni go jày, lò ge lòt mgbàr kana. 23Nit yey tâage ni tuk rakni, sey e ragi! 24Yeesu de gàasirra: Iin hakkilo a jàk yey raknu gi! Kà yey hîinu di nit kana, hû go Fay ge hîinu ɗa, ii ge iisirra dun. 25Nirri dii go ni jày, kpàa ge kpàasirra jàk kana. Amma nit yey èege jày, a gaw arri koo jày tâagurra càa gi. 26Yeesu de gàa bak: Wûun Fay rèenji ni nirri còke yòoci a hèmna wàa. 27Ye koye, e kûu ni tuma e an ni ndamji. Mgbàr maan yòoci 'mitɗe. Nirri gi ti cèngni kày 'mirri ba. 28Soori ey ni hak wàa hîige jàk nîirra, màrra ɓukta, nden aasum, a dat maan njòta yòoci. 29Amma yòoci ye nîiye, nit maan di ge dik e njaa, ngam wakli naaye. 30Ni jâ got rèenjini wûun Fay ya? Ni yèk hâ got getnjini ya? 31Tâa kà yòot mutar. Yòot maan hòme luurra da yòot ây lang a kparri. 32Amma aw còk go, 'mi ge 'mirri ha e hòm daw daw waas ây pî. Ii ge ii jalnji yâktiya, ha a jooy ây aw iirra àay waw a farra. 33Yeesu yèe daw kà yey ni rèenjum yèy dèy, kày gaw kpàaw rakta a nit ây. 34Ti yèe daw jày ba, sey ni rèenjum yèk ây 'nang 'nang. Amma a ye tâa ey kpolo wàa ni lor ta wàa, de lòni daw jày pî. 35Unji maan mbona ciiye. Yeesu de gàa da lor ta wàa: Dàan ot yew a taga sòo. 36De woon mûsa nit ây, de diknjin ni Yeesu a koombowal yey tâa ey gi, aw yewi. Koombowal ây kana ɗa dii a sòo. 37Hiski ɓèl de ana dèy, gîirarre sòo a koombowal, ha koombowal kèle e mûu ni sòo. 38Yeesu dii gaarra a gin kûta koombowal, kûurre, iirra hak wàa a gin iirra hay. De mûysuwan de gàawan: Nitkàlnjum, ot gbeerre, ge ngòlum ba yi? 39Yeesu ye mûye, de kpânu di hiski, de gàaw di sòo: Gòy, tâa baak baak! Hiski de gòye. Jày pî tâaye baak baak. 40De gàa da lor ta wàa: Ngam jâ tolnu ya? Kà kà un dii ni goosum ba ya? 41Tolnji ɓèl mòo dawge. De gàanjin: Nit yey nit ji rri ya? Ngam koo hiski ni sòo ɓèl aw raguge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\