Marku 5

1Aw kpèrre a taga sòo ɓèl a riiy ni-Gerasina ây. 2Yeesu ye cire a koombowal, nit tindòom yuura a gook geb ây, de dàara a gin wàa. 3Nit maan gin tâam wàa dii a gook geb ây. Koo wuna ti get e cîiw ni yuma titefki ba. 4Ngam aw cîiwe nak mûsi jày ni titefki a nay, ni yuma titefki a kàn. Ey 'nunsifarre yuma titefki, hòysifarre titefki a nak wàa. Cen nirri ni kpèw kpèw wàa ti get e ûunu ba. 5Tuma ni unji tâarre a gook geb ây, ni fak gopri ây. Taasirre, ngòsirre is wàa ni gòok ây. 6Ye rabe di Yeesu kpâarriya, de 'nòo e yaa a ɗàm kpees wàa. 7De bime ni tibimni ɓèl de gàa: Ji tâanjina ni muy ya, Yeesu Hàm Fay hòmge pî? Mi waamde ni nîir Fay, ta mu riisim 'màari ba. 8Yèe kà yey ngam Yeesu gàawe: Jungci tindòom, yuu a gin nit yey! 9Yeesu de gunu: Kà tâam nîir wey ya? De goose de gàaw: Nîir mum Mûsa ɗi, ngam ot mûuye dèy. 10De waaw di Yeesu dèy, ta e màn daw da jungci tindòom ây a riiy maan ba. 11Mûsa gicim ây dèy aw dii a kpàang gopri, aw faarre. 12A tindòom ây de waan di Yeesu, de gàawan: Tèena a gin gicim ây, ot lek a is waw. 13Yeesu de hîi daw orri. A tindòom ây de yuun a is nirri nà, de legin a is gicim ây gi. A gicim ây de lamran a kpàang gopri, de yaan a sòo ɓèl de wutkin a farra. Aw dii jày ge kpèt ujinè cuk. 14A hàm faat gicim ây de 'nòon. De kàlin yèk yey da nit ây tâage a riiy ɓèl ni riiy kaa ây. A nit ây de digin gopta jàk yey mbirge gi. 15De dàaran a gin Yeesu. De kpàawan nit yey tâage nà ni mûsa tindòom ây tâarre ton, mgbabe lurra, dànde mbâra. Aw tole pî. 16A nit rapta jàk yey de sagin da nit ây yèk nit tindòom nà, ni gicim ây gi. 17De waawan di Yeesu e yuu a riiy waw. 18Ye yiɗi lekta a koombowal, nit tindòom nà de waaw, aw tâanji ni ey. 19Yeesu ti goosu ba. Amma de gàaw: Koy a gin nit ta wey, mu kàl daw kày mbire Nitcoorra a hak wey, kày gobum 'maton ɗa. 20De dige, de ɗaa kàlla a dees maan înin riiy ra kày mbiru Yeesu gi. Da nit ây pî tâa daw 'nang. 21Yeesu yewsage ni koombowal a taga sòo ɓèl gi. Mûsa nit ây aw kimjage a gin wàa a cewci sòo. 22Wûun a àay kimjum de dàara, nîir wàa Yayru. Ye rabu di Yeesu, de ûu a ɗàm kpees wàa. 23De waaw dèy de gàa: Hàm mum hàm nikin gàarre e wurri. Ndògòn, dàara mu banggurra kàn ha mu ndòosuwa, ta e wut ba. 24Yeesu de diknji ni Yayru. Mûsa nit ây dèy furre mu gàa aw èwnjurre. 25Kin kana dii ni àyci yuurra njîim yeri ra sàm cuk. 26Ey riiye nà 'màari a gin nit ndòosum ây 'nang 'nang, lòosige bèeb wàa pî. Amma àyci wàa ti ndòo ba, dikɗe ɗàm kpeesi. 27A ye rage yèk Yeesu, de lege a mûsa nirri, e dàara a dat wàa. De mâaw a lurra wàa. 28Ngam ey dàne, to mi mâa go koo lurra wàa gbè, ndòo gim ndòo. 29Kòsòng yuurra njîim wàa gbèeye. Kin nà rage, is wàa ndòoye. 30Yeesu ye rage, kpèw kpèw atnjige a is wàa, de dûre a tîim mûsa nit ây, de gune: Wun mâage lurra mum ya? 31A lor ta wàa de goosin de gàawan: Mu kpàa kày èwnjum aw a nit ây, mu gun: Wun mâagim ya? 32Amma Yeesu gopɗe, ha e kpàa nit mbita jàk yey gi. 33Kin maan tolle, malle, ngam cèngnige jày mbirgu gi. De dàara e yaa a ɗàm kpees wàa. De sagu jày mbirgu pî. 34Yeesu de gàaw: Hàm mum, goosum wey ndòosumge. Taysi mbâra, 'màari wey lòoye! 35Ye tâa Yeesu yèerre kà yey, a nit ta wàa di Yayru nà aw dàarage. De kàluwan: Hàm wey wurre, ta mu loosu di Nitkàlnjum ba. 36Yeesu ti ii tuy a yèk waw ba. De gàaw di Yayru: Mi yiɗi mu tol ba, sey mu goosi gbè! 37Ti woo da nit ây aw diknji ni ey ba, sey Piyèr, ni Yakuba, ni Yuhanna kaa wàa di Yakuba. 38Ye kpèrrin a àay Yayru, Yeesu de kpàa mûsa nit ây aw yèerre unggunggung. Aw umde dèy, aw taasirre. 39De lege a àay de gun daw: Ngam jâ gbaanu yèy umnu ya? Hàm ti wut ba, amma kûu kûuye. 40De wâskuwan. De yuuni daw pî. De arre too wàa ni nuu wàa di hàm, ni nit tâanjum ta wàa. De legin a gin tâa hàm gi. 41De mòow di hàm nà a kàn, de gàa: Talita kumi, kà gàarra hàm mum, mi gàamde, ani! 42Kòsòng hàm nikin nà de ane. De ɗaa gîta. Yer wàa dii ra sàm cuk. De tâa daw 'nang. 43Yeesu de njang daw dèy, ta aw sak yèk maan koo di wuna ba. De gàa daw: Kàmin tiriici, un hîiw di hàm gi e rii!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\