Marku 8

1Mgbàr maan mûsa nit ây kimjisi bak. Tiriici lòo dawge. Yeesu de 'naase da lor ta wàa, de gàa daw: 2Tinîir mum àyimde, ngam a nit ây gi aw tâanji ni miy ay gi unji taan, aw cen ni jàk riirra ba. 3To mi was daw go aw koy kà yey gi, yaa gaw yaa fey a orri, ngam a nit ây kana aw dàarage kpâarriya. 4A lor ta wàa de gunuwan: U hâ got kpàara tiriici ay gi a tîim nûri, ha e get daw pî ya? 5Yeesu de gun daw: Tàarri mèn diinu ya? De goosin: Tàarri jòròs. 6De gàa da mûsa nit ây aw tâa ton ton a deesi. De arre tàarri jòròs nà, de gàa mbew di Fay. De cèenje tàarri, de hîi daw da lor ta wàa ngam aw mîinji da mûsa nit ây. A lor ta wàa ngaa de tèen hû go. 7Aw dii ɗa ni cîici càa, Yeesu de mbârsi ɗa. De gàa da lor ta wàa ngaa aw mîinji daw. 8Aw pî aw riiye aw ole. De atin yaatum tiriici, de mûunin pakrak jòròs. 9A nit ây riige gi aw dii jày ge kpèt ujinè naan. Yeesu de was daw aw koyi. 10De lege a koombowal ni lor ta wàa, de yewin aw dik a dees Dalmanuta. 11A ni-Farisa ây de dàaran, de ɗaan hàanjum yèy di Yeesu. De faawan ray, de gunuwan e tèerra daw jàk kayeefi ni mbinum Fay. 12Yeesu bage a mîis tinîir wàa, de gàa: Ngam jâ a nit ây tâarra yey kàmin kayeefi ya? Takundi gàami, koo jâ rèenji ni kayeefi gaw kpàa ba sam! 13Ye hèese, de ire a koombowal, de yewe a taga sòo ɓèl. 14A lor ta Yeesu aw hèntige ata tiriici, sey tàarri kpolo rgaskirra daw a koombowal. 15Yeesu yèe yèy, de mgbèng daw de gàa: Faasin hak wun a njàngna ni-Farisa ây ni njàngna Herode. 16De yèenjin a tîim waw de gàan: Ey yèerre hûy ngam ot arra tàarri ba. 17Yeesu ye cèngni dànda waw, de gun daw: Ngam jâ yèenjunu a tîim wun yèk hèntum tàarri ya? Ha kòsòng un rakɗe ba, un ɓaysirre ba yi? Tinîir wun dii ndèktiya yi? 18Un dii ni nisi un gopɗe ba yi? Un dii ni tuy un rakɗe ba yi? Un ɓaysi jàk yey ba yi? 19A ye mîinjim tàarri kèrèw nà ngam nit ây ujinè kèrèw, tuuni mèn kimjunu woy yaatum ya? De goosuwan: Ra sàm cuk ɗi. 20Yeesu de gunsi daw: A ye mîinjim tàarri jòròs nà ngam nit ây ujinè naan, pakrak mèn kimjunu woy yaatum ya? De goosuwan: Jòròs ɗi. 21De gàa daw: Hû go rri go, kà tâa un cèngsi ba ya? 22Yeesu ni lor ta wàa aw dàarage a riiy Betsayda. A nit ây aw 'maara nit râay a gin Yeesu. Aw waawe e banggurra kàn. 23De mòow di nit râay a kàn. De 'maaw a dat àay ây. De yîmurra ticèkti a nis wàa, de burrurra kàn. De gunuwa: Mu rapɗe jày yi? 24De gobe de gàa: Mi rapɗe nit ây kà kpiiri, amma aw gîtɗe. 25Yeesu de busurra kàn a nis wàa. Nit râay ɓelsige, ndòoye. De rabe jày pî kayang kayang. 26Yeesu de gàaw: Ta mu lek a àay ây a riiy yey ba. De tèew e koy a gbaa wàa. 27A dat maan Yeesu ni lor ta wàa aw dige a riiy kaa ây a cewci Kaysariya Filippe. A orri de gun daw: A nit ây kà gàan miy wun ɗi ya? 28De goosuwan: A nit ây kana aw gàarre, mu Yuhanna nit iirra baptisma ɗi. A nit ây kana aw gàarre, mu Eliya ɗi. A nit ây kana ngaa aw gàarre, mu nirri kpolo ɗi a tîim nit ây lòni nà yèk Fay. 29Yeesu de gun daw bak: Amma un kà gàanu mi wun ɗi ya? Piyèr de goosu de gàaw: Muy mu Kristu ɗi. 30Yeesu de njang daw, ta aw sak yèk yey koo di wuna ba. 31De ɗaa daw lònum yèk wurra wàa da lor ta wàa, de gàa: Sey Hàm nirri e rii 'màari dèy. A toonji ây, ni nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây hà gaw hàwuwa, aw ɓàruwa. Amma a unji taanti gû ge gûysi. 32Yeesu yèe yèk yey tolnji cen. Piyèr de arru ni ey aw tâa kpolo waw, de njangguwa a yèk maan. 33Yeesu de dûre a gin lor ta wàa, de kpânu di Piyèr de gàaw: Hèesi a gin mum, Seyɗan! Ngam dànda wey ti ana a gin Fay ba, amma a gin nirri. 34De 'naase nit ây ni lor ta wàa bak a gin wàa, de gàa daw: To nirri yiɗi go e diknji ni miy, sey e hàanji hak wàa, e tok minjum kpiir wàa, e furrimi. 35Ngam nit yey yiɗi e saani jungci wàa gi, gbee ge gbeesi. Amma nit yey gbeesi jungci wàa ngam mum ni ngam yèk Kâwrra gi, saa ge saani jungci wàa. 36Nirri kpàa go deesi lang, amma gbeesi go jungci wàa, ji ge mbirurra ya? 37Malla ji ge hîi nirri, ngam sàasunum jungci wàa ya? 38To lawsam mòow go di nirri, ngam mum ni yèk mum ɗa a tîim nit ây woogifa yèk Fay, a nit tèem maarra ây, hû go ngaa lawsam mòo ge mòow di Hàm nirri a gin nit ây a unji mgbàr yey ge dàara a 'mita Too wàa, 'mèmsa ni malayka ta Fay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\