Marku 9

1Yeesu iisirra yèerra de gàa: Takundi mi gàanurre, a nit ây kana a tîim nit ây gòyge ay gi gaw wut ba, sey to aw rap go wûun Fay dàararre ni mbinum. 2A dat unji yira Yeesu arre Piyèr, ni Yakuba, ni Yuhanna. De 'maa daw a fak gopri ɓèl aw naan gbè. Is wàa di Yeesu de bunje kayang a nis waw. 3Lurra ta wàa ire burriya tal tal, koo nirri kpolo a deesi ge mbin iirra burriya kà yey ba. 4Eliya ni Muusa aw lòtɗa dawge, de yèenjin ni Yeesu. 5Piyèr de gàaw di Yeesu: Nitcoorra, a gin mbâra tâana ay gi. Woona ot mbangsi ndûkci ây taan, kpolo ngam wey, kpolo ngam Muusa, kpolo ɗa ngam Eliya. 6Ti cèngni kày ge gàa ba. Ngam ey ni nit ây cuk aw tolle dèy. 7Titurum dàa butɗa dawge. Gûn ana a titurum de gàa: Yey hàm mbâr mum ɗi, mi yiɗurre. Raguwan! 8Kòsòng a lor ta Yeesu de gobin a cewci waw. Aw rap koo nit kana ba, sey Yeesu kpolo wàa dii ni aw. 9A ye cisan a gopri, Yeesu de mgbènggi daw ta aw sak koo di wuna jàk yey rabin gi ba, sey to Hàm nirri gûysi go a wurra. 10Aw raguge. Amma aw gunjirre: Ji tâage gûysum a wurra ya? 11De gunuwan di Yeesu de gàan: Ngam ji gàan a nit còycum ây, sey Eliya e dàara ɗà ya? 12De goosi daw: Takundi ɗi, Eliya ɗàa ge ɗàara dikta ha e mbangsi jày pî. Amma kà kère nge Hàm nirri rii ge rii 'màari dèy, gaw haawrra ya? 13Koo hû go mi gàanurre, Eliya dàarage nà, a nit ây aw mbiru jày yiɗin gi, kà yey gàa yèk defterre a hak wàa. 14A ye kpèrran a gin lor ta wàa kana, de kpàan mûsa nit ây dèy aw mgbaa dawrre. A nit còycum ây aw hàanjirre ni aw. 15A nit ây ye rabuwan di Yeesu, de tâa daw 'nang. De 'nòon a gin wàa, de gàawan: Soko! 16Yeesu de gun da lor ta wàa tâage a farra: Yèk jâ hàanjunu ni aw ya? 17Nirri kpolo a tîim nit ây nà de goosi de gàa: Nitkàlnjum, mi 'maara hàm mum, ngam tibûu mòowrre, ti kpàawrre yèerra ɗa ba. 18Koo u hâ anurre go, taanurre kpum a deesi, tibufkum fâawrre a yèy, riisirre temgi, is wàa gbòkɗe yòm. Mi waa da lor ta wey aw yuunu tibûu maan, amma aw kpàaw yuunum ba. 19Yeesu de goosi de gàa daw: Kay, un yòot èca goosum gi! Ha ningàa gim tâanji ni un ya? Ha ningàa gim èf tinîir mum ngam wun ya? 'Maamran hàm maan a gin mum! 20De 'maawran. Tibûu nà ye rabu di Yeesu, de malsu di hàm gbòk gbòk. Hàm yaaye kpum a deesi, sângjirre, tibufkum iiwrre a yèy. 21Yeesu de gunu di too wàa: Diga ningàa mòow jàk yey di hàm gi ya? Too wàa de gàaw: Diga a kaa wàa. 22Nak mûsi jày tibûu yaanurre a ebi koo a mîis sòo, ngam ha e gbeesuwa. Too wàa de gàa bak: To mu mbin go, ndògòn gopna ni 'maton, mgbaanji dorro! 23Yeesu de gàaw: Gim mbin go, gàamu. Amma mbinda pî dii a gin nit yey goose gi. 24Kòsòng too wàa di hàm bime de gàa: Mi goosirre hû go, amma mgbaanjim a èca goosum mum! 25Yeesu rabe mûsa nit ây aw hèerarre a gin waw. De kpânu di àyci tibûu, de gàaw: Mu tibûu yey njanggu yèerra, gbukrunu ɗa, mi gàamde: Yuu a gin hàm yey, ta mu leksirra a gin wàa ba! 26Tibûu de taase, de tòru di hàm mgbew, de yuu a gin wàa. Hàm tâa mu gàa wurre, ha a nit ây dèy de gàan wurre. 27Amma Yeesu de mòow a kàn, de aanjuwa. Hàm de gòye ti. 28Yeesu ye kpèrre a àay, a lor ta wàa de gunuwan ye tâan aw kpolo waw: Ngam jâ ɗi tâa orro ot kpàaw yuunum àyci tibûu gi ba ya? 29Yeesu de goosi daw: Sey ni waarra Fay nirri ge kpàaw yuunum yòot tindòom kà yey. 30Aw ane a farra, de hòmin a dees Galile. Yeesu ti yiɗi koo wuna e cèngni a gin tâa ba, 31ngam kàlnji da lor ta wàa. De gàa daw: Hîi gaw hîiw di Hàm nirri a kàn nit ây, ɓà gaw ɓàruwa, amma unji taanti gû ge gûysi. 32A lor ta wàa aw roonji jàk yey yiɗi yèerra ba. Aw tolu gunda di Yeesu. 33Aw kpèrre a Kafernahum. Ye tâan a àay, Yeesu de gune da lor ta wàa: Ji yèenjunu a orri ya? 34Amma de tâan baak baak, ngam a orri aw gunjige wun ge tâa nit ɓèl a tîim waw ya. 35Yeesu de tâa ton. De 'naasi da lor ta wàa aw hèera, de gàa daw: To nirri yiɗi go e tâa tiɗàm kpeesi, sey e tâa nit futa u daarri, e ir nit tèerra tèem da nit ây pî. 36Yeesu de arre hàm, de gòynu a tîim waw de kabuwa, de gàa daw: 37Koo wun ngorgu di hàm kpolo kà yey gi ngam nîir mum, ngorimge dim. Nirri ngorim go, tâa dim ngore gbè ba, amma ngoru di Too mum tèegima gi ɗa. 38Yuhanna de gàaw di Yeesu: Nitkàlnjum, ot kpàaye nirri kpolo, yuunirre tindòom ây ni nîir wey. Orro ot njangguge, ngam ey ti 'mèmsi ni orro ba. 39Yeesu de goosi daw: Ta un njanggu ba. Ngam koo wun tèege kayeefi ni nîir mum gi, ge kpàa maasum dim a dat maan ba. 40Nirri ti yiina go ba, nit worro ɗi. 41Nirri njoosi dun go sòo ngam un nit ta Kristu ɗi, takundi mi gàanurre, kpàa gun kpàa jàk mbâri a tèem wàa. 42Yeesu de gàa bak: Nit yey iigu timgbòlnji di nit luurriya a tîim nit ây goosim dim gi, hòmu della aw cîiwrra ɗekli ɓèl a gûn wàa, aw 'màktufa a sòo ɓèl. 43To kàn wey leknum go a jàk maarra, njaafa kpòt. Lekta a gin gûyrra tâam timgbàri ni kàn kpolo, hò ge hòmum della ni yaarra ni kàn cuk a eb ɓèl tâa ti kûyrre ba. ( 44A farra a fûk riirra nit ây gaw wut ba. Ebi ge woofa akta ba.) 45To nak wey leknum go a jàk maarra, njaafa kpòt. Lekta a gin gûyrra tâam timgbàri ni nak tiseleng hò ge hòmum della ni yaarra a eb ɓèl ni nak ta wey cuk. ( 46A farra a fûk riirra nit ây gaw wut ba. Ebi ge woofa akta ba.) 47To nis wey kpolo leknum go a jàk maarra, hòlfa kpògòt. Lekta a wûun Fay ni nisi kpolo hò ge hòmum della ni yaarra a eb ɓèl ni nis ta wey cuk gi. 48A farra a fûk riirra nit ây gaw wut ba. Ebi ge woofa akta ba. 49Ebi ndaa ge ndaa nirri kà ndaarra sama. 50Sama jàk mbâra ɗi. Amma to sama gbeesi go ngangji wàa, ni jâ gun ngaksisi ya? Tâan kà sama a tîim wun, tâanjin mbâra, ta tilètnjum e tâa a tîim wun ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\