Matta 12

1Mgbàr maan Yeesu hòmde a tîim hèmna tirri unji wuysum. Fey ày dawge da lor ta wàa, de hòyin tirri aw tufi. 2A ni-Farisa ây ye rabin daw kà yey, de gàawan di Yeesu: E rri yey a lor ta wey aw tèerre jày tâa ti gesi tèerra a unji wuysum ba. 3Yeesu de goosi de gàa daw: Un haa janggum a defterre Fay jày mbire Dawda ni nit tâanjum ta wàa ba yi? Ngam ye àyi daw fey, 4de legin a àay Fay, de kûnggin tàat ây hîin hîiri a farra gi, yey tâa ti gesi ey koo nit tâanjum ta wàa aw kûng ba gi, sey nit daprum ây gbè. 5Un haa ɗa janggum yèk nit daprum ây a yèk mgbèngda ba yi? Ngam koo ye tâa aw mboysirre yèk unji wuysum ni tèerra tèem a àay Fay a unji wuysum gi, aw cen ni yèk kana a hak waw ba. 6Amma mi gàanurre: Ji hòmgu 'mita di àay Fay gi, dii ay. 7To un cèngni go ngin jày yiɗi gàarra yèk yey a defterre Fay gi «'maton yiɗimi, naa jàk gûurra», gun hiiti ngin da nit ây tâage jàk maarra cen a hak waw gi ba. 8Ngam Hàm nirri ey tâage nit ɓèl unji wuysum. 9Yeesu ye ane a farra, de dige e lek a àay gin kimjum waw. 10E rri yey nit wuta kàn dii a farra. A ni-Farisa ây ye tâa aw yiɗi aw kàm yèy a hak Yeesu, de gunuwan: Gesi ndòosum àyci di nirri a unji wuysum yi? 11Yeesu de gàa daw: Wun ɗi a tîim wun to dii go ni mgbâay kpolo, yaa go a gooy unji wuysum, ge mòow e yuunu ba ya? 12Sakko nirri hòmu di mgbâay ba yi? Hû go ɗa gesi tèerra tèem mbâri a unji wuysum. 13Yeesu de gàaw di nit wuta kàn nà: Pat kàn wey! De parre. Kàn wàa ndòoye, isige kpèw kà woy cukti. 14A ni-Farisa ây de yuun, de digin aw yèenji kày gaw ɓàru di Yeesu. 15Yeesu ye cèngsi kà yey gi, de ane e tay a gin kana. A nit ây dèy de furruwan. De ndòosi daw da nit àyci ây pî. 16De njanggi daw, ta aw lònu ey wun ɗi go ba. 17Mbire kà yey ngam ha e gbèe jày gàa nà Isaya nit lònum yèk Fay gi: 18E rri yey nit tèem mum catmi gi, mi yiɗuge, ey kâwsimde tinîir mum. Hîi gim hîiw Jungci mum. Sa ge sak yèk gòyrra ɗèm da nit dees ây. 19Ge lètnji tilètnjum ba, ge bimri tibimni ba. Nirri ge rak gûn wàa a orri ba. 20Ey ge hòysifa samsi yey ûuge gi ba, ge kûysifa eb yey yirge ni tufki ba, ha ye ge 'maa yèk gòyrra ɗèm a gin sunda gi. 21A nit dees ây pî ii gaw ii jàk dànda waw a nîir wàa. 22De 'maaran nit tindòom a gin Yeesu. Nit maan râay ɗi, gbukrum ɗi ɗa. Yeesu de ndòosuwa, ha de yèeye de rabe. 23De kpul daw jungci isi da mûsa nit ây pî de gàan: Nit yey ey tâage hàm Dawda yi? 24Amma a ni-Farisa ây ye ragin kà yey, de gàan: Nit yey kpàa yuunum tindòom ây gi sey ni mbinum Belsebu wûun tindòom ây. 25Yeesu ye cèngsi dànda waw, de gàa daw: Koo wûun hâ ɗòlnje ni nit ta wàa ya, mbo ge mboyi. Koo riiy hâ malla koo àay hâ ɗòlnje cuk gi, ge gòy ba. 26To Seyɗan yuunurre go di Seyɗan, hû go ey ɗòlnjige ni hak wàa. Kà ge gòy wûun wàa ya? 27To tâa go mi yuunirre tindòom ây ni mbinum Belsebu, ni mbinum wun yuungin a nit ta wun ya? Ngam maan aw aw tâage nit hiitum yèk wun. 28Amma to tâa go mi yuunirre tindòom ây ni Jungci Fay, hû go ɗa wûun Fay dàarage a gin wun. 29Koo wuna ge kpàaw lekta a àay nit kpèw kpèw e at jàk ta wàa ba. Sey to ɗàaw go 'mèmda di nit kpèw kpèw gi, a dat maan kpàa ge kpàa ata jàk ta wàa tâage a àay. 30Nit yey tâa ti tâanji ni miy ba, nit yiir mum ɗi. Nit yey tâa ti mgbaanjimde kimjum nit ây ba, ye ge yeskinifa daw. 31Ngam maan mi gàanurre: Nirri kpàa ge kpàa jàk yaafum a jàk maarra wàa ni yèk maasum ây gi pî. Amma nit yey maase Jungci Delliya gi, ge kpàa jàk yaafum ba. 32Nit yey yèege yèk makta di Hàm nirri gi, kpàa ge kpàa jàk yaafum. Amma nit yey yèege yèk makta di Jungci Delliya gi, ge kpàa jàk yaafum ba, koo a tâarra yey koo a mgbàr yey ge dàara gi. 33To un gak go futifak mbâra, jàk nîirra wàa ɗa tâa ge tâa mbâra. To un gak go futifak makta, jàk nîirra wàa ɗa tâa ge tâa maktiya. Ngam futifay pî cè gaw cèngnu a nîirra wàa. 34Un yòot jòoy ây gi, ye tâa un nit makta ây ɗi gi, kà gun kpàa yèerra yèk mbâra ya? Ngam mgbelyèk nirri yèerre yèk ây mûuge a tinîir wàa. 35Nit mbâri yuu ge yuuni jàk mbâra a tinîir wàa mbâriya. Nit makta ɗa yuu ge yuuni jàk makta a tinîir wàa maktiya. 36Mi gàanurre: A unji kiita a nit ây goo gaw goosi ni hak waw a yèk ây pî yèen nà ɓa hû go gi. 37Ngam a yèk wey gò gaw gòynum ɗèm, a yèk wey ɗa gaw yaanum a kiita. 38A nit ây kana a tîim nit còycum ây, ni ni-Farisa ây de gàawan di Yeesu: Nitkàlnjum, ot yiɗi rapta jàk kayeefi a gin wey. 39Yeesu de goosi de gàa daw: Yòot nit ây tâage maktiya woogifa yèk Fay gi, aw kàmde jàk kayeefi. Amma gaw kpàa jàk kayeefi kana ba, sey kayeefi yey mbirge nà ni Yona nit lònum yèk Fay. 40Ngam kà yey tâa nà Yona a mîis himni cîit ɓèl unji taan tuma taan gi, hû go ɗa Hàm nirri ge tâa a mîis deesi unji taan tuma taan. 41A unji kiita a ni-Niniwe ây a gaw an a ɗàm kpees yòot nit ây gi aw yaani daw kiita. Ngam a ni-Niniwe ây aw ini tinîir waw ye ragin sakta yèk Yona. E rri yey nit hòmgu 'mita di Yona dii ay gi. 42A unji kiita bak wûun nikin yey anga a cewci fombina gò ge gòy a ɗàm kpees yòot nit ây gi e yaani daw kiita. Ngam ey dàarage diga gbèeni deesi ha e rak còycum Salomu. E rri yey nit hòmgu 'mita di Salomu dii ay gi. 43Gàa go tindòom makta yuu go a gin nirri, gî ge gîr a gin tâa sòo cenda ba e kàm gin wuysum, amma ge kpàa ba. 44De ge gàa: Sey mi ir a àay mum yuuma gi. Ye ira gi, de kpàaw àay maan dii kpong, ɓètiya, mbangsumya. 45A dat maan di ge dik e kàmra tindòom ây kana jòròs hòmgu maarra dey, ha aw pî aw dàa aw lek a gin nirri nà gi, aw tâa a farra. Tâam nit maan hò ge hòmu maarra di woy mgban. Hû go ge mbir ni yòot nit ây tâage maktiya gi. 46Ye tâa Yeesu yèerre da mûsa nit ây gi, e rri yey nuu wàa ni kaa rra wàa aw gòyrre a gbaa, aw yiɗi yèenjum ni ey. 47Nit kana de gàaw di Yeesu: E rri yey nuu wey ni kaa rra wey aw gòyrre a gbaa, aw yiɗi yèenjum ni muy. 48De goosi de gàaw di nit yey yèeguwa gi: Wun tâage nuu mum ya, ni kaa rra mum gi ya? 49Yeesu de 'nife ni mbèerri kàn a gin lor ta wàa de gàa: Aw rri yey a kaa rra mum ni nuu mum! 50Ngam koo wun tèege jày yiɗi Too mum tâage a faktiturum gi, ey tâage kaa mum, koo say mum, koo nuu mum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\