Matta 16

1A ni-Farisa ây ni ni-Saduki ây de dàaran a gin Yeesu, ngam aw rûfuwa. De gunuwan e lòni daw jàk kayeefi ni mbinum Fay. 2Amma Yeesu de gàa daw: Unji gàarre go e leki, gun gàa: Ni ndamji kò ge kòli, ngam titurum woge. 3Ndamji kaygirre go, gun gàa: Unji yey buun yaa ge yaa, ngam titurum gbòolirre kuptirre. Hû go un cèngni mîinjum jàk ây lòtke a faktiturum, amma yèk jàk ây mbirge mgbàr yey un kpàaw cèngnum ba. 4A yòot nit ây tâage maktiya, woogifa yèk Fay gi, aw kàmde jàk kayeefi. Amma gaw kpàa jàk kayeefi kana ba, sey kayeefi yey mbirge nà ni Yona. Yeesu de woo daw de taye. 5A lor ta Yeesu ye yewin a taga sòo ɓèl gi, aw hèntige ata tàarri. 6Yeesu de gàa daw: Faasin hak wun a njàngna ni-Farisa ây ni ni-Saduki ây! 7De yèenjin a tîim waw de gàan: Ey yèerre hûy ngam ot arra tàarri ba. 8Yeesu ye cèngni dànda waw, de gàa daw: Un nit èca goosum ây, ngam jâ yèenjunu a tîim wun yèk hèntum tàarri gi ya? 9Ha niyey un cèngni ba yi? Un ɓaysirre yèk tàarri kèrèw nà mîinjim da nit ây ujinè kèrèw, ni sakri tuuni mèn atunu woy yaatum gi ba yi? 10Un ɓaysi ɗa yèk tàarri jòròs nà mîinjim da nit ây ujinè naan, ni sakri pakrak mèn atunu woy yaatum gi ba yi? 11Kà tâa un cèngni, ti tâa yèk tàarri yèenim dun ba ya? Amma faasin hak wun a njàngna ni-Farisa ây ni ni-Saduki ây gi! 12A lor ta wàa de cèngnin, ti gàa daw aw faasi hak waw a njàngna tàarri ba, amma a jàk kàlnjum ni-Farisa ây ni ni-Saduki ây. 13Yeesu de dige a cewci Kaysariya Filippe. De guni daw da lor ta wàa de gàa: A nit ây kà gàan Hàm nirri gi wun ɗi ya? 14De goosin de gàawan: A nit ây kana aw gàarre, mu Yuhanna nit iirra baptisma ɗi. A nit ây kana aw gàarre, mu Eliya ɗi. A nit ây kana ngaa aw gàarre, mu Yeremiya koo nirri kpolo ɗi a tîim nit ây lòni nà yèk Fay. 15Amma un, kà gàanu mi wun ɗi ya? 16Simon Piyèr de goosi de gàa: Muy mu Kristu ɗi, mu Hàm Fak beengiya. 17Yeesu de gàaw: Kâwum diimu Simon hàm Yona, ngam nirri lònum yèk yey ba, amma Too mum tâage a faktiturum ey lònum. 18Miy mi gàamde: Muy tâage Piyèr kà gàarra kpata. A kpata yey gim gòyni mûsa nit kimjum ta mum gi, koo mbinum wurra ge sun daw ba. 19Hîi gim hîim tifaarunum wûun Fay a faktiturum. Mu cîi go jày a deesi, tâa ge tâa cîirriya a faktiturum. Mu njel go jày a deesi gi, tâa ge tâa njelliya a faktiturum. 20Yeesu de mgbènggi daw da lor ta wàa, de gàa daw, ta aw sak koo di wuna nge ey tâage Kristu gi. 21Diga mgbàr maan Yeesu ɗaa daw lònum yèk wurra wàa da lor ta wàa. De gàa daw, sey e dik a Yerusalem e rii 'màari dèy a kàn toonji ây, ni nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây, ha aw ɓàruwa. Amma unji taanti gû ge gûysi. 22Piyèr de arru ni ey aw tâa kpolo waw, de yèew de gàa: Fay tâa e njanggi! Nitcoorra, ta jàk yey e kpèrrum ba sam! 23Yeesu de dûri de gàaw: Hèesi a dat mum, Seyɗan! Muy tâagim timgbòlnji, ngam dànda wey ti ana a gin Fay ba, amma a gin nirri. 24Yeesu de gàa daw da lor ta wàa: To nirri yiɗi go e diknji ni miy, sey e hàanji hak wàa, e tok minjum kpiir wàa, e furrimi. 25Nit yey yiɗi e saani jungci wàa gi, gbee ge gbeesi. Amma nit yey gbeesi jungci wàa ngam yèk mum gi, kpàa ge kpàasi. 26To nirri kpàa go jàk kparri lang, amma mboysi go hak wàa ha e gbee gi, ji ge mgbaanjuwa ya? Malla ji ge hîi nirri ngam sàasunum jungci wàa ya? 27Hàm nirri dàa ge dàara ni malayka ta wàa a 'mita Too wàa. De ge kànsu koo di wuna kày tâa tèem wàa. 28Takundi mi gàanurre, a nit ây kana aw dii a tîim nit ây gòyge ay gi gaw wut ba, sey to aw rap go di Hàm nirri dàararre a wûun wàa gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\