Matta 19

1Yeesu ye gbèese yèerra yèk ây gi, de ane a Galile, de dige a ɗàm kpees sîirra Yurdun a 'mîik dees Yude. 2Mûsa nit ây dèy de furruwan. De ndòosi daw da nit àyci ây. 3A ni-Farisa ây de dàaran ngam aw rûfu di Yeesu, de gunuwan: Gesi ha nirri e mànfa kin wàa, aw ɗòlnji koo yèk hâya yi? 4De goosi de gàa daw: Un haa janggum jày gàa a defterre Fay ba yi? Ngam Fay Tooy mbangsum jày pî mbangsi daw diga ɗaarra ni-hun ni nikin, 5de gàa: Kà yey nihun woo ge woofa too wàa ni nuu wàa e 'mèmsi ni kin wàa, aw ɗa cuk i gaw ir isi kpolo. 6Gaw tâasirra cuk a dat maan ba, amma isi kpolo. Hû go jày 'mèmsi Fay, ta nirri e ɗòlnjifa ba. 7De gàawan: To tâa go kà yey, ngam jâ Muusa gàa nirri e kèr ɗerrewol ɗòlnjum, e hîiw di kin wàa aw ɗòlnji gi ya? 8Yeesu de gàa daw: Ngam yèk ndèkta tinîir wun Muusa de hîinu orri kà yey, ha un mànfa kin ta wun. Amma diga ɗaarra ti tâa hû go ba. 9Mi gàanurre: Koo wun màngifa kin wàa, sonaa kin maan tâa go kin tigîtnjum, a dat maan at go kin kana, ii njeenu. 10A lor ta Yeesu de gàawan: To yèk nihun ni nikin tâa go kà yey, hòme ngin della ta nirri e at kin ba. 11Yeesu de gàa daw: Ti tâa nit ây pî gaw kpàa cèngnum yèk yey ba, sey da nit ây hîi daw Fay cèngnum maan gi. 12Ngam a nit ây kana jày njanggi daw ata kin gi, jàk waw dii daw wutiya diga himni nuu waw. A nit ây kana ɗa jày njanggi daw ata kin gi, ngam aw dii cuptiya. A nit ây kana ngaa gaw at kin ba yèk wûun Fay a faktiturum. Nit yey mbinge ngota yèk yey gi, sey e ngori. 13A nit ây de 'maawrran hàm ây di Yeesu ha e banggirra daw kàn, e waa Fay ngam waw. Amma a lor ta wàa de kpânin daw. 14Yeesu de gàa: Woon daw da hàm ây aw dàara a gin mum, ta un njang daw ba. Ngam wûun Fay a faktiturum dii daw da nit ây tâage kà hàm ây gi. 15De banggirra daw kàn da hàm ây a hay. De ane a farra e tayi. 16E rri yey lori dàara a gin Yeesu, de gunuwa: Jàk mbâr jâ gesi mi tèe, ha mi kpàa gûyrra tâam timgbàri gi ya? 17Yeesu de gàaw: Ngam jâ gunim dim a jày tâage mbâriya gi ya? Nit mbâri cen, sey kpolo tâage gbè. Mu yiɗi go kpàarra gûyrra tâam timgbàri, furri yèk mgbèngda ây gi. 18Lori nà de gunu: Yèk mgbèngda hâ? De goosi de gàaw: Ta mu ɓàr nirri ba, ta mu ii njeenu ba, ta mu oo oori ba, ta mu yèe yèk rèeng a hak nit kana ba, 19coo too wey ni nuu wey, yiɗi nit tâanjum wey kà hak wey. 20Lori nà de gàaw: Mi mòo yèk ây gi pî. Ji âygimda ha mi mbir bak ya? 21Yeesu de gàaw: Mu yiɗi go tâarra nit getiya, dik mu sàani jày tâagum gi pî, mu hîi da nit èca ây. Hû go kpàa gum kpàa bèebi a faktiturum. Mu dàara mu furrimi. 22Lori nà ye rage yèk yey, de taye ni àyrra tinîiri, ngam dii ni jàk ây dèy ni ɓèlla. 23Yeesu de gàa da lor ta wàa: Takundi mi gàanurre, kpâaye dèy ha nit bèebi e lek a wûun Fay a faktiturum gi. 24Mi gàanurre ɗa: Hòme àyrra nit bèebi e lek a wûun Fay, ni yuurra ngeeloba a kpongna ndoongor. 25A lor ta wàa ye ragin kà yey, de tâa daw 'nang de gàan: Hû go rri go, wun ge kpàa saarra ya? 26Yeesu de gobi daw de gàa: Jàk yey nirri ge kpàaw mbita ba, amma Fay mbirge jày pî mbi ge mbiri. 27Piyèr de gàaw: E rri yey orro ot woofage jàk ây pî, ot furrumde. Amma ji got kpàa ya? 28Yeesu de goosi de gàa daw: Takundi mi gàanurre, a mgbàr mbangsusum jày pî, ye ge tâa Hàm nirri a gbaat 'mita wàa gi, un nit ây futkim gi tâa gun tâa a gbaat ây ra sàm cuk, un hiiti da yòot ni-Israyel ây ra sàm cuk. 29Koo wun woogifa àay wàa, koo kaa rra wàa, koo say rra wàa, koo too wàa, koo nuu wàa, koo hàm ta wàa, koo hèmna ta wàa ngam yèk nîir mum, kpàa ge kpàasirra jàk ây gi nak mûsi jày, ge kpàa ɗa jàk koyrra wàa gûyrra tâam timgbàri. 30Amma a nit ây dèy tâage tiɗàm kpees ây i gaw ir u daarri, a nit ây tâage u daarri ngaa tâa gaw tâa tiɗàm kpees ây.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\