Matta 2

1Ye tâa aw kpàawe di Yeesu a Baytilam a dees Yude yer wûunda Herode, a nit còycum ây aw ana a ɓani unji, aw dàara a Yerusalem. 2De gunin: U hâ kpàan hàm yey ge tâa wûun ni-Yude ây gi ya? Ot rabe tibiskum wàa a ɓani unji, ot dàarage ngam ot coowa. 3Herode wûun ye rage yèk maan, de 'nunsu tinîir wàa, 'mèmsa ni nit ây pî tâage a Yerusalem. 4De kimji daw da nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ta waw da nit ta wàa, de gun daw: U hâ gàan gaw kpàa ngin Kristu gi ya? 5De goosuwan de gàan: A Baytilam a dees Yude. Ngam dii kètiya a defterre nit lònum gi, kà yey gàa nà Fay: 6Muy Baytilam, riiy yey a dees Yude, takundi mu hòm daw luurra da riiy ây tâage ni wûun ây a dees Yude ba. Ngam a gin wey ge ana nit yey ge faa daw da nit ta mum ni-Israyel ây gi. 7Herode de 'naasi daw da nit còycum ây nà gi ni fûucu, de gun daw ha e cèngni mgbàr hâ lòrre tibiskum nà gi. 8De tèe daw a Baytilam, de gàa daw: Digin un kàm yèk hàm gi mbâra, un kpàaw go gi un kàlim yèk maan, ngam ha miy ɗa mi dik mi coowa. 9Ye ragin yèk wûun de tayin. E rri yey tibiskum nà rabin a ɓani unji ɗàa dawrre kpeesi, ha de kpèrre a fak àay yey tâa hàm gi, de gòye. 10A ye rabin tibiskum a farra, tinîir waw de kâwi daw dèy ni ɓèlla. 11De legin a àay, de rabuwan di hàm ni Mariya nuu wàa, de ûun aw coow di hàm gi. De faarin kurra waw, aw yuuni jàk hîir ta waw, de hîiwan kangeerri, ni jàk gurfum, ni num mgbirgumya. 12A dat maan de ragin yèy ni àyrra ndaram, ta aw ir a gin Herode ba. De koyin a dees waw ni ot kana. 13Ye koyin gi, e rri yey malayka Tooy Ɓèl lòrrurra di Yosef ni àyrra ndaram, de gàaw: An mu at hàm ni nuu wàa, mu 'nòo a Ejip, mu tâa a farra ha ye gim waa mi kàlum gi. Ngam Herode kà ge kàm hàm ha e ɓàruwa. 14Yosef de ane ni tuma, de arre hàm ni nuu wàa, de digin a Ejip. 15De tâan a farra ha wuta Herode, ngam jày yèe nà Tooy Ɓèl ni mgbelyèk nit lònum gi e gbèe, ye gàa: Diga a Ejip 'naasim Hàm mum gi. 16Herode ye kpàa a nit còycum ây nà aw iiwe gâra, de ngòlu dèy, de tèe aw ɓàrfa a hàm nihun ây pî tâage a Baytilam ni cewci dees maan lang, a hàm bengsi ây ha a hàm ây kpètke yeri cuk, ngam yèk yey rage a gin nit còycum ây nà a mgbàr lòta tibiskum gi. 17Kà yey gbèe jày gàa nà Yeremiya nit lònum yèk Fay gi: 18Aw rage tibimni a Rama, ni ti umni ni titaasum dèy. Rahilu umde ngam hàm ta wàa, ti kpàaw ngota yèk rûusum a tinîir wàa ba, ngam a hàm ta wàa aw cenurra ba. 19Amma Herode ye wurre, malayka Tooy Ɓèl de lòrrurra di Yosef a Ejip ni àyrra ndaram, 20de gàaw: An mu asi hàm ni nuu wàa, mu koysi a dees ni-Israyel ây. Ngam a nit ây kàmge nà aw ɓàr hàm gi aw wurre. 21Yosef de ane de arre hàm ni nuu wàa, de koysa a dees ni-Israyel ây. 22Amma ye rage Arkelayu koyrrage wûun too wàa Herode a dees Yude gi, de tole ita a dees maan. De rage yèy ni àyrra ndaram, de dige ha a dees Galile, 23de tâa a riiy kana înuwan Nasaret. Mbire kà yey ngam ha e gbèe jày gàa nà nit lònum yèk Fay: Aw 'naasuge ni-Nasaret.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\