Matta 20

1Yeesu de gàa daw bak: Wûun Fay a faktiturum rèenji ni nit hèmna, yey yuuge ndam ndamji birit e kàm nit tèem ây ngam hèmna wàa. 2Ye raknjin ni nit tèem ây gi, ge njinggi daw seede temèrre cuk ngam unji kpolo, de tèe daw aw dik a hèmna wàa. 3Unji ye naa gi nit hèmna de yuu bak, de kpàa nit ây aw gòyrre ɓa hû go a luumu, 4de gàa daw: Digin un ɗa a hèmna mum un tèe, ji gim jingnu kày gese gi. 5De tayin. Nit hèmna de yuusi a unji a tîim hay, ni unji mbona ɗa e kàm nit tèem ây. 6Koo ye cii mbona de yuu bak, de kpàa nit ây kana aw gòyrre ɓa hû go. De gàa daw: Ngam jâ gbàksunu unju unju ɓa hû go gi ya? 7De gàawan: Ngam cen nirri kàmgina ot tèe tèem a gin wàa ba. Nit hèmna nà de gàa daw: Digin un ɗa a hèmna mum un tèe. 8Tuma ye gàa e luki, nit hèmna de gàa di nit faarra hèmna wàa: 'Naasi nit tèem ây, mu jinggi daw bèeb tèem waw, mu ɗaani ni nit ây kpètka u daarri, mu gbèesini ni nit ây dàaga màrra. 9A nit tèem ây kpètke a ciirra mbona gi de dàaran, de kpàan seede koo wuna temèrre cuk cuk. 10A nit màrra ây ye dàaran, de dànin kpàa gaw kpàa seede jày ge hòm daw da nit kpèta ây u daarri gi. Amma aw ɗa aw kpàa koo wuna temèrre cuk cuk. 11Ye kpàan kà yey gi, de hûunggin a gin nit hèmna nà, 12de gàan: Mu hîi daw bèeb tèem waw da nit ây tèege a ciirra mbona gbè titenten ni orro, ot nit ây looge tèerra tèem diga ndamji, riige 'màari ni dòorròm. 13Nit hèmna nà de goosi de gàaw di nirri kpolo a tîim waw: Sooba, mi mbirum mamji ba. Ot raknji ni muy a temèrre cuk ba yi? 14Ngor bèeb tèem wey, mu koyi! Mi yiɗi hîirra di nit kpèta u daarri kà woy wey ɗa. 15Ti gesi mi mbir jày yiɗim ni seede mum ba yi? Koo mu ande ngèeri ngam mbâr mum gi yi? 16Hû go ɗa a nit ây tâage u daarri tâa gaw tâa tiɗàm kpees ây, a nit tiɗàm kpees ây ngaa i gaw ir u daarri. 17A ye tâa Yeesu naarre a Yerusalem gi, de arre lor ta wàa aw dik a orri aw kpolo waw, de gàa daw: 18E rri yey ot naarre a Yerusalem. Hîi gaw hîiw di Hàm nirri a kàn nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây. Hii gaw hiitu aw yaanu a kiita wurra. 19Hîi gaw hîiw a kàn nit ây èege yèk Fay ngam aw wâskuwa, aw lèfu ni timbii, aw gbalu a minjum kpiiri. Amma unji taanti gû ge gûysi. 20Kin wàa di Jebede, nuu waw da Yakuba ni Yuhanna, de dàara a gin Yeesu ni hàm ta wàa, de gbâyge a ɗàm kpees wàa e waaw jày. 21Yeesu de gunuwa: Ji yiɗum ya? De gàaw: Hîi orri da hàm ta mum cuk gi, aw tâa kpolo a riina wey, kpolo a mgbaala wey ye gum tâa a wûun wey gi. 22Yeesu de goosi de gàa: Un cèngni jày gun waa gi ba. Kpàa gun kpàa njoonum ni kop 'màar yey gàa mi njoo gi yi? De gàawan: Eeye, kpàa got kpàa. 23De gàa daw: Takundi, njoo gun njooni kop 'màar mum. Amma tâarra a riina mum ni mgbaala mum gi, ti tâa miy gim hîi ba, sey Too mum ge hîi daw da nit ây mbangse ngam waw gi. 24A lor ta Yeesu ra ye ragin gi, de anin ni ngòlnji a gin Yakuba ni Yuhanna nà. 25Yeesu de 'naasi daw pî a gin wàa, de gàa daw: Un cèngni, a wûun ây a deesi aw ndak dawrre da nit ta waw ni ndakcu, a nit ɓèl ây ngaa aw har dawrre jày ni hacu. 26Amma un ta un mbir kà aw ba. To nirri kpolo a tîim wun yiɗi go tâarra nit ɓèl, sey e ir nit tèerra tèem wun. 27To nirri a tîim wun yiɗi go tâarra tiɗàm kpeesi, sey e ir sàay wun. 28Kà yey tâa ɗa Hàm nirri. Ti dàara ngam aw tèewrra jày ba, amma ngam ey e tèerra daw, e hîi jungci wàa ha e sàasi nit ây dèy. 29A hòmda a Yeriko, mûsa nit ây dèy de furruwan di Yeesu. 30E rri yey nit râay ây cuk aw tâarre a cewci orri. Ye ragin Yeesu hòmde gi, de bimin de gàan: Nitcoorra mu hàm Dawda gi, gopna 'maton! 31Mûsa nit ây de kpânin daw ha aw tâa baak baak. Amma aw de iisirran bimda, de gàan: Nitcoorra mu hàm Dawda gi, gopna 'maton! 32Yeesu de gòye, de 'naasi de gunfa daw: Ji yiɗunu mi mbitɗa dun ya? 33De goosin de gàawran: Nitcoorra, mbitna ha nis worro gi e ɓelsi. 34Yeesu de gop daw 'maton, de bangda daw a nis waw, de ɓelsi daw yaale. De furruwan di Yeesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\