Matta 21

1A ye hèerran a Yerusalem, de kpèrrin a Betfage a cewci gopri korrom. Yeesu de tèe lor ta wàa cuk, 2de gàa daw: Digin a àay ây a ɗàm kpees wun. Un kpèt go, kpàa gun kpàa wamde cîirriya ni hàm wàa. Njelan, un 'maamra ay. 3To nirri gunu go «kày ya», gàawan: Nitcoorra dii ni gayam waw. Woo ge woonu yaale un 'maara. 4Mbire kà yey ngam ha e gbèe jày gàa nà nit lònum yèk Fay: 5Gàawan di Siyona: E rri yey wûun wey dàararre a gin wey ni tinîir fetkumya, ɗara a wamde ni hàm wamde. 6A lor ây nà cuk gi de digin de mbirin kà yey gàa daw nà Yeesu gi. 7De 'maaran wamde ni hàm wàa a gin Yeesu, de iirran daw lurra ta waw a mârngi. Yeesu de naarra a farra. 8Mûsa nit ây dèy de parrin lurra ta waw a orri. A nit ây kana ngaa de njaaran waas ây ɗa aw iirra a orri. 9A nit ɗàarra kpees ây ni nit futa ây u daarri, de bimin de gàan: Hàm Dawda dàara ɗaga! 'Mita e tâaw di nit yey dàaga ni nîir Tooy Ɓèl gi! 'Mita e tâaw di Fay a faktiturum! 10Yeesu ye lege a Yerusalem, de kpul daw jungci isi da nit ây a riiy maan pî de gunin: Nit yey wun ɗi ya? 11Mûsa nit ây de goosin de gàan daw: Ey tâage Yeesu nit lònum yèk Fay, anga a Nasaret a dees Galile. 12Yeesu de lege a àay Fay. De ɗaa mànda da nit ây pî sàange jày ni nit ây sàage jàk ây a farra. De tusfa taabul ta waw da nit bunjum seede ây, ni tifokta waw da nit sàangum tigurfi ây. 13De gàa daw: Dii kètiya a defterre Fay: Aay mum gaw 'naasu àay gin waarra Fay. Amma un un inu di àay yey gook gin tâam nit ngorgum jàk ây. 14A râay ây ni nit ti èskum ây de hèewrran di Yeesu a àay Fay. De ndòosi daw. 15Amma nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây ye rabin jàk kayeefi ây tèe gi, ni yèk bimda hàm ây bimge a àay Fay aw gàa «hàm Dawda, dàara ɗaga» gi, de ngòl daw. 16De gàawan di Yeesu: Mu rak jày gàan a hàm ây gi ba yi? De goosi de gàa daw: Eeye. Amma un haa janggum yèk yey a defterre Fay ba yi: Mu mbangsi 'misum e yuu a mgbelyèk hàm kaa ây, ni hàm bengsi ây. 17De woo daw de yuu a riiy ɓèl maan, de dige a Betani e kûu a farra. 18Ni ndamji ye ira Yeesu a riiy ɓèl gi, fey àyuge. 19Ye rabe fur jâaci a cewci orri, de jòle de kpètɗa. Amma ti kpàarra koo jâ a farra ba, sey waas ây gbè. De gàaw di jâat maan: Ta mu haasirra repta jàk nîirra ba ha tâam timgbàri! Fur jâaci nà de gbòge yaale. 20A lor ta wàa ye rabin kà yey, de tâa daw 'nang de gàan: Kà rri fur jâat yey gbòge yaale ya? 21Yeesu de gàa daw: Takundi mi gàanurre, to goosum diinu go un hàanji a tinîir wun ba gi, gun tèe jày mbirgu di jâaci gi gbè ba, amma koo un gàaw go di gopri yey «an mu tay, mu yaa a sòo ɓèl», mbi ge mbir hû go. 22Koo jâ gunnu a waarra Fay ya, un goosi go gi, kpàa gun kpàa. 23Yeesu de lege a àay Fay. A ye kàlnji da nit ây, a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ây de hèewrran, de gunuwan: Ni mbinum hâ tèenum jàk ây gi ya? Wun hîigum mbinum maan gi ya? 24Yeesu de gàa daw: Miy ɗa gu gim gunnu jày kpolo. To un goosim go, miy ngaa kà gim kàlnu ni mbinum yey tèenim jàk ây gi. 25Iirra baptisma Yuhanna a gin wun ana ya? A gin Fay yi? Malla a gin nirri yi? De yèenjin a tîim waw de gàan: To ot gàaw go «ana a gin Fay», gu ge gunna: Ngam jâ tâa un goosu di Yuhanna ba ya? 26To ot gàaw go «ana a gin nirri», hû go ot tolle da nit ây, ngam aw pî aw raptu di Yuhanna kà nit lònum yèk Fay. 27De goosin de gàawan di Yeesu: Ot cèngni ba. De gàa daw: Yow, miy ɗa gim kàlnu ni mbinum yey tèenim jàk ây gi ba. 28Amma ji dànnu a yèk yey ya? Nirri dii ni hàm ây cuk. De dige a gin hàm màrra, de gàaw: Hàm mum, dik unji yey mu tèe tèem a hèmna. 29De goosi de gàaw: Yow, too mum, di gim digi. Amma ti dik ba. 30Tooy nà de dige a gin hàm cukti, de gàaw hû go ɗa. De goosi de gàaw: Mi yiɗi dikta ba. Amma a dat maan de ngòluwa, de ane e dik a hèmna. 31Wun ɗi a tîim hàm ây gi cuk gi mbirge jày yiɗi too waw gi ya? De gàawan: Hàm cukti. Yeesu de gàa daw: Takundi mi gàanurre, a nit ngota jomorrgol ây ni kin tigîtnjurum ây ɗàa gaw ɗàanu lekta a wûun Fay a faktiturum. 32Ngam Yuhanna dàarage a gin wun e kàlnunu ot gòyrra ɗèm, amma un goosu ba. A nit ngota jomorrgol ây ni kin tigîtnjurum ây aw goosuwa. Amma un koo ye rapnu kà yey gi, ti ngòlnu a dat maan ha un goosi ba. 33Yeesu de gàa: Raksin bak rèenjum yèk kana. Nirri gake hèmna timgbokcum. De njèrre ni njèrra, de cèe gin ɗuusum, de jâa àay yâktiya ngam waatum hèmna maan. De hîi da nit ây kana aw baruwa, ha aw mîinji jàk nîirra ni ey. De taye a dees kana kpâarriya. 34Cot hapta jàk nîirra ye kpèrre, de tèefa nit tèem ta wàa a gin nit bata ây nà, ngam aw ngoruwa woy wàa, aw koynuwa. 35Amma nit bata ây de mòon daw da nit tèem ây gi. Di nit kpolo de lutkuwan, di nit kana de ɓàruwan, di nit kana ngaa de aaruwan ni gòok ây. 36Nit hèmna nà de tèesifa bak nit tèem ây kana hòmgi daw mûurra da nit màrra ây nà. A nit bata ây de mbirin daw ɗa hû go. 37A gbèeni maan de tèe hàm wàa hàm nihun a gin nit bata ây nà, de gàa: Coo gaw coow di hàm mum gi. 38Amma a nit bata ây ye rabuwan di hàm wàa nà gi, de yèenjin a tîim waw de gàan: Ey tâage nit koyrra hèmna too wàa. Dàan ot ɓàruwa, ha ot kpàa hèmna gi. 39De mòowan de yuunuwan a hèmna, de ɓàruwan. 40Kà yey to nit hèmna gi dàara go, ji ge mbit daw da nit bata ây gi ya? 41A nit rakta ây de gàawan: Gbee ge gbeesifa daw da nit makta ây gi gbeesum àyrriya. Hîi ge hîi hèmna wàa da nit bata ây kana, gaw hîiw jàk nîirra a cot yey nîi gi. 42Yeesu de gàa daw: Un haa janggum jày gàa a defterre Fay ba yi: Gòok yey a nit jâarra ây 'màktifa, e irge gòok tigòyni àay. E rri yey jày tèe Tooy Ɓèl, tâana 'nang a nis worro. 43Ngam maan mi gàanurre: Ngo gaw ngosunu wûun Fay, aw hîi daw da nit ây a dees kana gaw lòni jàk nîirra gi.( 44Koo wun yaagirra a gòok yey ya, hò ge hòyi. Amma koo di wun yaarra gòok maan ya, nà ge nàmuwa.) 45A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni ni-Farisa ây ye ragin rèenjum yèk ây gi, de cèngsin a hak waw yèeye. 46De kàmin orri ha aw mòow di Yeesu. Amma aw tolle mûsa nit ây, ngam aw raptu kà nit lònum yèk Fay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\