Matta 9

1Yeesu de lege a koombowal, de yewe a sòo ɓèl e dik a riiy wàa. 2Ye kpèrre a farra, de 'maawran nit wuta isi, kûurre kpu a jingi. Yeesu ye rabe goosum waw, de gàaw di nit wuta isi: Hàm mum, mòosi tinîiri, jàk maarra wey yaafige. 3A nit ây kana a tîim nit còycum ây de gàan a tinîir waw: Nit yey maasi nîir Fay. 4Ye tâa Yeesu cèngnige dànda waw de gàa: Ngam jâ dànnu maktiya a tinîir wun ya? 5Jàk jâ hòmge àyrra, to nirri gàaw go di nit kana «jàk maarra wey yaafige», koo gàaw go «an mu diki» ya? 6Ndika un cèngni, Hàm nirri dii ni mbinum ha e yaafi jàk maarra a deesi. De gàaw di nit wuta isi: An mu at jingi wey, mu koyi! 7Nit wuta isi nà de ane, de arre jingi wàa de koye. 8Mûsa nit ây ye rabin jàk yey gi de tolin. De 'misuwan di Fay hîige mbinum kà yey da nit ây gi. 9Yeesu ye furre a orri, de rabe nirri tâarre a àay gin jomnum, nîir wàa Matta. De gàaw: Furrimi! De ane de furruwa. 10Ye tâa Yeesu tâarre a àay wàa e rii tiriici, e rri yey a nit ngota jomorrgol ây ni nit makta ây dèy de dàaran aw tâanji ni Yeesu ni lor ta wàa ɗa. 11A ni-Farisa ây ye rabin kà yey, de gàan daw da lor ta Yeesu: Ngam jâ Nitkàlnjum wun riinji ni nit ngota jomorrgol ây, ni nit makta ây gi ya? 12Yeesu ye rage kà yey, de goosi de gàa daw: A nit ây tâage kpèw aw cen ni gayam dikta a gin nit ndòosum ba, sey a nit ây tâage ni àyci. 13Amma digin un èngni jày yiɗi gàarra yèk yey a defterre Fay gi: 'Maton yiɗimi, naa jàk gûurra. Ngam mi dàara ha mi 'naasi nit ây gòyge ɗèm ba, amma nit ây tâage ni jàk maarra. 14A dat maan a lor ta Yuhanna de dàaran a gin Yeesu, de gunuwan: Ngam jâ orro ni ni-Farisa ây ot coorre riirra tiriici, amma a lor ta wey aw coorre riirra ba ya? 15Yeesu de goosi de gàa daw: A nit 'naasum ây a siir ata maanji gaw kpàa tâarra ni ngòlnji yi, ye tâa nit ata maanji tâanjirre ni aw gi? Amma mgbàr kana dàa ge dàara, ye gaw at nit ata maanji a gin waw. Unji maan gaw coo riirra tiriici. 16Cen nirri ge còosi ɗolnji jàk joorra woy fûuya a lurra mgbanti ba. Ngam ɗolnji jàk joorra dàng go, sûu ge sûunji lurra mgbanti, gin còosum ii ge iisirra ngata. 17Hû go ɗa koo wuna ge duk mbàl fâarra a jòong mgbuurriya ba. Gàa go nirri mbir go hûy, jòong wa ge wali, mbàl tuu ge tuu. Jòong ngaa mboye. Sey nirri e duk mbàl fâarra a jòong mbâra. Kà yey ɗa cuk tâa gaw tâa mbâra. 18Yeesu ye yèe yèk ây gi, wûun a àay gin kimjum de dàara de ûu a ɗàm kpees wàa, de gàaw: Hàm mum hàm nikin wurre kòsòng. Amma dàara mu banggurra kàn wey, e gûysi. 19Yeesu de ane ni lor ta wàa, de furruwan. 20E rri yey kin kana dii ni àyci yuurra njîim yeri ra sàm cuk, de dàara a dat Yeesu, de mâa pètki lurra wàa. 21Ngam gàa a tinîir wàa: To mi mâa go koo lurra wàa gbè, àyci mum ndòo gim ndòomi. 22Yeesu ye dûre raptu gi, de gàaw: Hàm mum, mòosi tinîir wey! Goosum wey ndòosumge. Ayci kini nà de ndòo yaale. 23Yeesu ye kpèrra a àay wûun nà gi, de rabe nit uta tiwela ây ni mûsa nit ây dèy aw taasirre. 24De gàa daw: Yuun ay gi, ngam hàm nikin gi ti wut ba, amma kûu kûuye. De wâskuwan. 25Ye yuunifan mûsa nit ây u gbaa, Yeesu de lege a àay, de mòow di hàm a kàn. Hàm nikin nà de ane. 26Yèk Yeesu yeskige a dees maan lang. 27Yeesu ye ane a farra e dik ɗàm kpeesi, a nit râay ây cuk de furruwan ni tibimni de gàan: Hàm Dawda, gopna 'maton! 28Ye kpèrre a àay, a nit râay nà cuk gi de hèewrran. De gun daw: Un goosi, gim kpàanu ɓelsum nis wun yi? De gàawan: Eeye, Nitcoorra, ot goosige. 29Yeesu de bangda daw a nisi, de gàa daw: E mbir kà yey tâa goosum wun! 30Nis waw de ɓeti daw. Yeesu de yèe daw de gàa: Raksin mbâra, ta koo wuna e cèngni yèk yey ba. 31Amma aw ye tayin gi, de sagin yèk yey ha de yeski a dees maan pî. 32A dat yey yuun a nit râay ây nà gi, de 'maaran nit gbukrum tâage ni tindòom a gin Yeesu. 33Yeesu ye yuunu tindòom gi, nit gbukrum de yèeye. De tâa daw 'nang da mûsa nit ây de gàan: Nirri ti haa rapta jày kà yey a tîim ni-Israyel ây ba! 34Amma a ni-Farisa ây de gàan: Ni mbinum wûun tindòom ây yuunge tindòom ây gi. 35Yeesu gîrirre a riiy ɓèl ây ni riiy kaa ây pî, kàlnji dawrre da nit ây a àay gin kimjum ta waw, sak dawrre Yèk Kâwrra yèk wûun Fay, ndòosi dawrre àyci ni 'màar ây pî. 36A ye rap daw da mûsa nit ây, tinîiri de àyu ngam aw dii loorriya a riirra 'màari, aw dii kà mgbâay ây hàm faaci cen. 37De gàa daw da lor ta wàa: Tirri nîiye dèy a hèmna, amma a nit njaarra ây aw dii càa. 38Hû go waan di Tooy hèmna, ha e tèerranit njaarra ây a hèmna wàa gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\