Ni-Filippi ây 4

1Ngam maan un kor ta mum yiɗim dun gi, lugim un nisi, kâwsim un tinîiri, tâam un jàk râanum mum gi, gòyin kpèw kà yey a 'mèmsum wun ni Nitcoorra! 2Mi waa dawrre da Ewodiya ni Sintike, mi mgbèng dawrre aw 'mèmsi tinîiri kpolo a gin Nitcoorra. 3Mi waamde ɗa, nit tèenjum mum takundi, mgbaanji daw da nikin ây gi. Aw hâtɗe nà ni miy a tèem yeskunum Yèk Kâwrra, ni Kelementu ɗa ni nit ây kana tèenji ni miy gi. Nîir waw dii kètiya a defterre jungci. 4Kâwsin tinîir wun yèk Nitcoorra koo ningàa! Mi gàarre bak, kâwsin tinîir wun! 5Kàlnin fetkum tinîir wun a gin nit ây pî! Nitcoorra dàa ge dàara kènu. 6Ta un loosi tinîir wun e taanu koo a jâ ba. Amma a jày pî lònin waar wun di Fay ni jàk gunda wun, un 'mèmsini ni gàarra mbew. 7Mbâr Fay, hòmge cèngnum pî yey ge kpàa nirri e cèngni gi, e faanu tinîir wun ni dànda wun a gin Yeesu Kristu! 8Un kor ta mum, dànin a jày pî tâage mbâra getke 'misum gi, jày tâage takundi, ni jày getke coorra, ni jày tâage ɗèm, ni jày tâage ɓetkumya, ni jày delge gi, ni yèk yey tâage kâwrriya gi. 9Tèen jàk yey èngnunu a gin mum, ngotnu gi, raknu a mgbelyèk mum, rapnu mi tèerre gi. Hû go Fak mbâri tâa ge tâanji ni un. 10Tinîir mum kâwimde dèy yèk Nitcoorra, ngam kòsòng un asi bak dànda a hak mum. Un dàne nà kà yey mgban, amma un kpàa orri ba. 11Ti tâa ngam jày èegim de yèemi kà yey ba, ngam mi èngni tâarra koo kà ya, ha tinîir mum kûurre. 12Mi mbini tâarra nit èca, mi mbini tâarra ni jày dèy. Mi èngnige tâarra a jày pî, koo a oca koo a fey, koo tâarra nit bèebi, koo tâarra nit fòon. 13Mbi gim mbin mbita jày pî ni mbinum yey hîim Kristu gi. 14Amma un tèe mbâra ye 'mèmsunu ni miy a 'màar mum gi. 15Un ni-Filippi ây, un cèngni nge diga ɗaarra yeskunum Yèk Kâwrra, ye woomi dees Makedoniya gi, cen nit kimjum ây kana 'mèmsi ni miy a yèk hîirra jày ni ngota jày ba, sey un gbè. 16Ngam koo ye tâami a Tessaloniki gi, un hîimfa jày a gayam mum ji ge hòm nak kpolo. 17Ti tâa miy kàmde ha mi kpàa jày ba, amma mi kàmde jàk repta a goosum wun, yey ge iisirra jày a mbâr wun. 18Amma mi kpàa jày pî, diim dèy, mi dii ni oca, ye ngormi jàk yey tèena un a kàn Epafroditu gi. Hîir wun mgbirgige kâwrriya, kà jàk gurfum ngotiya, delliya a gin Fay. 19Fak mum mûu ge mûununu gayam wun pî ni Yeesu Kristu, kà yey tâa gbaarra bèeb wàa, ni 'mita wàa. 20'Mita e tâaw di Fay Too worro tâam timgbàri ha tâam timgbàri! Amen. 21Kèbin daw da nit della ta wàa di Fay pî ni nîir Yeesu Kristu! A kor goosum ây tâanji ni miy aw kèpfa dunde. 22A nit della ta wàa di Fay pî aw kèpfa dunde, hayye a nit ây a àay Kaysara wûun gi. 23Mbâr Yeesu Kristu Nitcoorra e tâanji ni un pî!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\