Yèk lòta 1:5

5Miy mi Yuhanna mi kèpfa dunde, dun nit kimjum ây tâage a riiy jòròs a Asiya. Fay tâage kòsòng gi, ey tâage nà mgban, ey ge dàara gi ɗa, 'mèmsa ni jungci ây jòròs tâage a ɗàm kpees gbaat wûun wàa, ni Yeesu Kristu nit seedum mbâra, nit màrra a gûysum a tîim nit ây wutke gi, wûun waw da wûun ây a deesi, nge aw pî aw hîinu mbâr waw ni tâam mbâri! Yeesu ey yiɗinage, sàasinage a jàk maarra worro ni njîim wàa,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More