Yèk lòta 8

1Hàm mgbâay ye pate mèn ticèngsunum woy jòsti a defterre gi, tâarra ɗong ii a faktiturum jày ge kpèt ngirra njamdi kpolo. 2De rapmi malayka ây jòròs gòyge a ɗàm kpees Fay gi aw hîi daw ti uta ây jòròs. 3Malayka kana de dàara de gòye a gin gûurra jàk gurfum, mòorre kpeela gurfunum mbangsumya ni kangeerri. Aw hîiwe jàk aksum dèy mgbirgumya, ngam ha e gurfi a gin gûurra jàk gurfum mbangsumya ni kangeerri, tâage a ɗàm kpees gbaat wûun gi, ha e 'mèmsini gurfum maan ni waar nit della ta Fay pî. 4Tufki jàk gurfum a kàn malayka gi 'mèmsige ni waarra nit della ta wàa di Fay, naa a ɗàm kpees Fay. 5Malayka de arre kpeela nà, de mûuni ni ngong ebi tâage a gin gûurra jàk gurfum gi, de tuuse a deesi. De ii dûurra buun, ni gûn ây, ni tâyrra buun, deesi de yûuye. 6A malayka ây jòròs tâage ni ti uta ây jòròs nà aw mbangsi ha aw uri. 7Malayka màrra de ure ti uta wàa. Gòok buun, ni ebi, 'mèmsa ni njîim de yaaran a deesi. Mîinjum deesi woy taanti de age, mîinjum futifak ây woy taanti de agin, bàsi jèngrèng pî ɗa de age. 8Malayka cukti de ure ti uta wàa. Jày kà gopri ɓèl akɗe ni ebi de yaa a sòo ɓèl. Mîinjum sòo ɓèl woy taanti de ire njîim. 9Mîinjum jàk ây woy taanti a sòo ɓèl tâage beengiya gi, de wurrin. Mîinjum mûsa koombowal ây woy taanti tâage a sòo ɓèl ɗa de gbeen. 10Malayka taanti de ure ti uta wàa. Tibiskum ɓèl akɗe kà tibingni ebi, de yaara a mîinjum sîirra ây ni nis sòo ây woy taanti. 11Tibiskum maan aw 'naasurre Tiɗalla. Mîinjum sòo pî woy taanti ire ɗalliya. A nit ây dèy ni ɓèlla ye njoon sòo ɗalliya nà gi, de wurrin. 12Malayka naanti de ure ti uta wàa. Mîinjum unji woy taanti, ni mîinjum corri woy taanti, ni mîinjum mûsa tibiskum ây woy taanti ɗa aw ire luktiya, ngam a ngirra njamdi ây woy taanti a unji ta e kayngi ba, hû go ɗa a ngirra njamdi ây woy taanti ni tuma. 13De gopmi, de rakmi wâw ande ha u fay, bimde ni gûn ɓèl: 'Màari, 'màari, 'màari dii daw da nit ây tâage a deesi, ngam yèk gûn ti uta ây ngaskirra a gin malayka ây taan gaw urgi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\