Ni-Roma ây 12

1Ngam maan un kor ta mum, ye tâa Fay lòni 'maton wàa kà yey gi, hîiwan is ta wun e tâa kà jàk gûurra beengiya, delliya, kâwrriya a ɗàm kpees wàa, e tâage daprum wun takundi ngam wàa. 2Ta un getnjini hak wun a dikri tâarra yey ba, amma bunjin dànda wun e tâa fûuya, ha un kpàa un gerru di jày yiɗi Fay, un cèngni jày tâage mbâra, delliya, ngotiya a ɗàm kpees wàa gi. 3Ngam mbâr yey kpàam a gin Fay gi mi gàanurre dun pî, ta koo wuna e dàn yèk hak wàa e hòmu di jày gese gi ba, amma sey e dàn yèk hak wàa kày ge getnji ni goosum yey hîiw Fay gi. 4Ngam ot dii ni jàk ây dèy a is worro, amma a jàk ây pî a isi gi aw tèerre tèem kpolo ba. 5Hû go orro ot nit ây dèy ɗi ot tâa kà isi kpolo a gin Kristu, ot 'mèmsi kà jàk ây a isi kpolo. 6Ot dii ni hîir ây 'nang 'nang, kà yey hîina Fay a mbâr wàa gi. To nirri kpolo kpàa go hîir lònum yèk Fay, sey e lòni kà yey ge getnji ni goosum wàa. 7To nirri kpàa go hîir tèerra a tèem mgbaanjum, sey e tèe tèem mgbaanjum. To nirri kpàa go hîir kàlnjum, sey e kàlnji. 8To nirri kpàa go hîir kpèwsunum da nit ây, sey e kpèwsi daw. To nirri kpàa go hîirra hîir ây, sey e tèe cen dànjusum. Nit yey tâage tiɗàm kpeesi, sey e rîi kpèw a tèem maan. Nit yey tâage nit iirra 'maton, sey e ii 'maton ni tinîir kâwrra. 9Sey yiide wun e tâa cen tibiw. Yiin tèem makta, un 'mèm a tèem mbâra. 10Yiɗinjin a tîim wun ni yiide kor ây, coonjin mbâra! 11Rîin kpèw a jày pî ta un loo ba, tâan hèmdiya a tinîiri ni Jungci Delliya, tèen tèem Nitcoorra! 12Kâwsin tinîiri a jàk dànda wun, èfin tinîir wun ɗa a riirra 'màari, mòon waarra Fay, ta un woofa ba! 13Mgbaanjin daw a gayam waw da nit della ta Fay, furrin ngota niwooy ây koo ningàa! 14Mbârsin daw da nit ây ɗàagunu ɗàari gi. Mbârsin daw, ta un maasi daw ba. 15Kâwsinjin tinîir wun ni nit ây kâwse tinîiri gi, umin ni nit ây umge gi! 16Raknjin a tîim wun! Ta un 'misi hak wun ba, amma 'mèmsin ni nit ây ûuni hay. Ta un dàn ni hak wun nge un còycige gi ba. 17Ta un kànsu tèem makta di nirri ni tèem makta ba. Kàmin tèerra jày tâage mbâra a ɗàm kpees nit ây pî! 18To gun kpàaw go, haawan tâanjum mbâra ni nit ây pî! 19Un nit ây yiɗim dun gi, ta un insi jàk makta ni hak wun ba, amma woofan jàk maan e tâa a kiita ngòlnji Fay. Ngam gàarre a defterre wàa: Miy mi Tooy Ɓèl mi Tooy kànsum kiita ɗi, ji gim jingsu jày di nirri. 20Gàa bak: To fey àyurra go di nit yiir wey, hîiw tiriici e rii. To sòo ɓòyurre go, hîiw e njoo. Ngam to mu mbitɗe go kà yey gi, mu mòosurre lawsam, mu gàa mu kimjurrarre kîngsum a hak wàa. 21Ta un woo jàk makta e sunnu ba, amma sunin jàk makta ni mbita jàk mbâri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\