MATEO 1

1Ichitabu cha mpanda wi Yesu Klisto, umwana wi Davidi, umwana wi Ablaamu. 2Ablaamu wavile Isaka; Isaka wayile Yakobo; Yakobo wavile Yuda na nina yakwe. 3Yuda wavile Pelesi na Zela kuli Tamali; Pelesi wavile Esloni; Esloni wavile Lamu; 4Lamu wavile Aminadabu; Aminadabu wavile Nasyoni; Nasyoni wavile Salmoni; 5Salmoni wavile Boazi kuli Laabu; Boazi wavile Obedi kuli Luti; Obedi wavile Yese; 6Yese wavile umwene Davidi; Davidi wavile Salomoni kuli nka Ulia; 7Salomoni wavile Loboamu; Loboamu wavile Abiya; Abiya wavile Asa; 8Asa wavile Yosafati; Yosafati wavile Yolamu; Yolamu wavile Uzia; 9Uzia wavile Yotamu; Yotamu wavile Akazi; Akazi wavile Yezekia; 10Yezekia wavile Manasa; Manasa wavile Amoni; Amoni wavile Yosia; 11Yosia wavile Yekonia na anina yakwe apa manda ya usamyo wa Babeloni. 12Na pa chisila cha usamyo wa Babeloni, Yekonia wavile Syealtieli; Syealtieli wavile Zelubabeli. 13Zelubabeli wavile Abyudi; Abyudi wavile Elyakimu; Elyakimu wavile Azoli; 14Azoli wavile Sadoki; Sadoki wavile Akimu; Akimu wavile Eliudi; 15Eliudi wavile Eliazali; Eliazali wavile Matani; Matani wavile Yakobo; 16Yakobo wavile Yosefu, nka Malia, wino wavile Yesu wino wakuluti i Klisto. 17Ngi mipanda yonsi ukufuma Ablaamu kufika Davidi, imipanda ikumi na ini; na fuma Davidi kufika usamyo wa Babeloni, imipanda ikumi na ini; na fuma usamyo wa Babeloni kufika Klisto, imipanda ikumi na ini. 18Ukuvyalwa kwi Yesu Klisto kwali vi: Malia nyina walile wimalwa na Yosefu, lino yatatana yemana, walolike ali ninda uku maka yi Mwenzo Nswefu. 19Nawe Yosefu iya, vino wali uwa chumi, atakasime uku nsekelisya, wakasime ukumta ukumbali. 20Nga pano welengulanga viyo, lola, malaika wa Mwene wamwizila un-chiloto, wati: “Yosefu, mwana Davidi, utachopa ukumtola Malia awe uwako, kuno inda yakwe iya ku maka ya Mwenzo Nswefu. 21Nawe aluvyala umwana; newe ulumwita izina lyakwe i Yesu. Kuno wiyo uwino akukulula antu yakwe na maifyo yao.” 22Vyonsi vi vyaombike, kuti chiwe chino Mwene wavwanzile na kalauzya, ati: 23“Lola, unsungu alusenda inda, nawe aluvyala umwana; nawe yalumwita izina lyakwe: 'Imanueli',” alikuti: “Leza apaliponga neswe.” 24Nawe Yosefu pano walanka un-tulo, wachita ndi vino malaika wa Mwene wannenile; wamtola ukuwa unchi. 25Nanti kumwema kufika na lino wavyala umwana. Wamtema izina lyakwe i Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\